vrijdag 30 december 2011

Adriaan Koerbagh

In de Gouden Eeuw was Nederland een tolerant land, zo leren we. Maar dat had toch ook zijn grenzen. In 1668 brengt Adriaan Koerbagh zijn boek: "Een ligt schijnende in duijstere plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Gods-geleertheyd en der Gods-dienst" bij zijn drukker.
In dit boek valt hij de theologie van die dagen aan.
De drukker brengt zijn boek naar de autoriteiten, het wordt niet gedrukt, en Koerbagh belandt in het rasphuis, waar hij na een jaar overlijdt.
Koerbagh was een volgeling van Spinoza, die voorzichteger was: zijn "Ethica" werd pas na zijn dood uitgegeven.

woensdag 28 december 2011

Is Nederland een rechtstaat(53) Bedreigde agent.

Een bedreigde agent werd door zijn chef in de steek gelaten, en heeft nu een stichting opgericht voor lotgenoten.
Zo hoort het toch niet in een rechtstaat. Maar aan de andere kant: agenten gaan ook wel eens buiten hun boekje. De leiding blijkt moeilijk te kunnen vaststallen welke van de twee situaties zich voor doet.

dinsdag 27 december 2011

Millenium, Stieg Larsson

Gister de tweede aflevering van Millenium gezien. Ik verbaas me altijd over regisseurs die zonder zin of noodzaak afwijken van wat er in het boek staat.
Zo gaat Anita in de film dood als ze 37 is. In het boek leeft ze nog, en verstuurt schilderstukjes namens Harriët aan Henrik Vanger.
In de film kan dat dus niet, maar wie dat wel doet vertellen ze niet.
Zoiets is toch onzin?

maandag 26 december 2011

Johan Heesters

Johan Heesters is overleden, 108 jaar oud. Hij was de op een na oudste Nerderlandse man. Gezien zij omstreden verleden zou het leuk zijn geweest om te zien hoe er gereageerd zou zijn als hij de oudste was geworden. Zou hij niet meegeteld zijn omdat hij in Duitsland woonde? Maar je kunt hem moeilijk negeren, hij is een BNer.

zaterdag 24 december 2011

Zwanenmeer

Vanmiddag waren we met drie kleinkinderen naar het Zwanenmeer in de Veerensmederij. Om 3 uur ging de zaal open stond er op het kaartje.
Had je gedacht - de bar was wel om drie uur open, en had kennelijk nog wat klandizie nodig.
De zaal ging pas om vier uur open, op het moment dat de voorstelling had moeten beginnen. Kaartjescontrole werd uigevoerd met een scan-apparaat, dat nogal eens niet werkte. Toen hebben ze dat maar opgegeven.
De voorstelling was ook niet wat ik er van verwacht had.
Nauwelijks ballet, meer een in het Nederlands gezongen opera met gewijzigd verhaal. Kortom, het was geen succes.

donderdag 22 december 2011

Esteban

Esteban, keeper van AZ, werd door een Ajax supporter aangevallen en verdedigde zich adequaat.
Hij gaf de aanvaller ook nog twee extra schoppen. In het gewone recht heet dat noodweer-exces: je overdrijft in je noodweer, maar dat is menselijk.
Zo niet in het voetbal: Esteban kreeg rood, dat schrijven de regels voor.
Noodweer-exces? Nooit van gehoord bij de KNVB.

dinsdag 20 december 2011

BCC

Er bestaan ook bedrijven waar ze met de klant meedenken. Zo hadden we een heel positieve ervaring met BCC. Onze (gewone) telefoon deed het slecht, en we gingen naar BCC voor een nieuwe. Een medewerker legde ons uit, dat het heel goed aan de batterijen kon liggen. Oplaadbare batterijen doen het na verloop van tijd niet meer. We vervingen de batterijen, en zie daar, onze telefoon werkt weer!

zondag 18 december 2011

Lord of Rings(8): Noro lim, noro lim, Asfaloth.

Die uitroep, in de Lord of Rings, heb ik altijd heel bijzonder gevonden. Ook al omdat hij niet wordt uitgelegd, maar toch begrijpt iedere lezer wat wordt bedoeld.
In de fil komt hij niet voor, want daar neemt Arwen Frodo voor zich op het paaard.
Misschien heel verstandig, maar ik mis toch iets.

vrijdag 16 december 2011

Is Nederland een rechtstaat(52)? RKAVIC

Zembla presenteert een programma over de voetbalclub RKAVIC, die in mei van dit jaar kampioen werd, maar waarbij bij het feest een feestganger(Michael Koomen) door een agent werd doodgeschoten. Volgens de aankondiging van het programma blijkt uit camerabeelden dat de schietende agent een onjuiste verklaring over de gebeurtenissen heeft afgelegd. Meineed dus.
Maar hij zal er wel mee wegkomen.

woensdag 14 december 2011

ABN-AMRO

De portemonnaie van Hilda werd ontvreemd. Dan moet je allerlei kaarten blokkeren. Zoals die van ABN-AMRO. Ze belde en kreeg een juffrouw aan de lijn. Toen ze vertelde dat haar poremonnaie was gestolen, en dat de bankkaart dus geblokkeerd moest worden, werd haar gevraagd of ze en service ontract had. Niet dus. Dan kreeg ze ook geen service, en moest een 0900 nummer bellen. 10 cent per minuut. Dat noemen ze dan hart voor hun klanten.

zondag 11 december 2011

Iran en atoomwapens(2).

Iran wil atoomwapens en Amerika en Israël zijn daartegen. Hoe kunnen ze dat saboteren? Vals geld in omloop brengen was mijn eerste idee, maar ik denk dat een boerka ook heel wat mogelijkheden biedt. Als een vrouw een boerka draagt is ze onherkenbaar. En als een vrouwelijke commando een boerka draagt heeft ze vrij spel. Ze zullen haar ook wel niet mogen fouilleren.
Dus onder die boerka kan ze wapens meenemen, en op een bepaald moment gebruiken. Op die manier kan Iran gedestabiliseerd worden.

vrijdag 9 december 2011

Iran en atoomwapens(1)

Israël en Amerika maken zich zorgen over de ontwikkeling van kernwapens door Iran. Een beetje merkwaardig, Pakistan heeft ze al, en daar doen weinigen moeilijk over. Maar Israël en Amerika willen wat aan die kernwapens doen. Ze hebben er al een speciaal computer virus voor ontwikkeld, zo zegt men.
Maar er zijn veel eenvoudiger methoden. Bijvoorbeeld het drukken van (vals) Iraans geld. Technisch moeten Israël en Amerika daartoe wel in staat zijn.
En Hitler heeft het ook geprobeerd, maar hij begon er te laat mee.
Zijn ze er te fatsoenlijk voor? Lijkt me onwaarschijnlijk - hetdoel heiligt de middelen, dat is in de politiek altijd zo geweest, en blijft ook zo.

maandag 5 december 2011

The Messiah

We wilden met de Kerst wel naar The Messiah. Dus een prijsvergelijking gedaan. Het blijkt dat er voor hetzelfde concert, zonder vaste plaatsen, grote prijsverschillen bestaan. De standaardprijs was 65€, maar we kregen een aanbod van 50€. Via Groupon werd het concert aangeboden voor 35€ inclusief, en we kregen een aanbod van 20€, maar daar kwamen nog allerlei kosten bij. Bleek toch nog net iets goedkoper dan Groupon.
Ik vind de verschillen wel erg groot.

zaterdag 3 december 2011

China in Assen

We waren in het verbouwde Provinciaal Museum in Assen. Heel bijzonder, die verbouwing, maar wat mij speciaal opviel in de China tentoonstelling dat alle kamelen afgebeeld waren met twee bulten, en er geen enkele dromodaris te zien was.

woensdag 30 november 2011

Homo's in Nigeria

Na landen als Kenia en Oeganda heeft Nigeria nu ook een antihomowet.
Mensen die helpen bi homohuwelijken kunnen 10 jaar cel krijgen.
Geldt dat ook voor homohuwelijken in Nederland?
Dan kunnen huwelijksambtenaren uit Nederland dus problemen krijgen.
Hebben de weigerambtenaren toch nog een punt.

maandag 28 november 2011

De makelaar

Wij hebben een vakantiebungalow in Dieverbrug, en we willen die verkopen. Daarvoor hebben we makelaar Keizer uit Diever gevraagd, en we zijn het eens geworden. Nu laat ze ons weten dat ze stopt met makelaar zijn, en ze heeft ons overgedaan aan een andere makelaar, in Dwingeloo.
Dat betekent dat allerlei zaken die ze voor ons heeft gedaan, zoals folders maken, overgedaan moeten worden, want haar naam staat er op.
Moeten wij extra betalen als zij er mee ophoudt? Eigenlijk pleegt ze contractbreuk, dus ik vind dat wij niet de extra kosten moeten betalen.
We hebben deze vraag voorgelegd aan de Vereniging Eigen Huis. Die wist het ook niet. Goed opletten, verder kwam hij niet.
Hij had in ieder geval kunnen vragen bij welke bond de makelaar was aangesloten (VBO) en vertellen wat hun reglement daarover zegt.
Het is wel heel slim van ze nooit antwoord per email te geven, maar alleen telefonisch. Op die manier kan een lid nooit iets bewijzen.

zaterdag 26 november 2011

Criminelen (3)

Iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En dat moet dan door een rechter worden uitgesproken. Zo is de regel. Dat bewijs moet wettig en overtuigend zijn. Wettig houdt bijvoorbeeld in dat het niet door marteling is verkregen.
Maar voor mijn gevoel zou dit niet altijd moeten gelden. Bij ontvoeringen en kapingen en bij overvallen met gijzeling liggen de zaak soms anders. Bij kapingen en gijzelingen is het gewoonlijk evident wie de criminelen zijn, en bij ontvoeringen kan dat ook het geval zijn.
In al die gevallen zijn er mensen in handen van de criminelen, en in feite staat de politie/het leger machteloos. In de praktijk lukt het vaak wel om tot een oplossing te komen, maar bij echte criminelen zou het niet moeten werken.
Zo heb ik ooit een krimi gezien, waarbij de politie een ontvoerder had gepakt, maar de ontvoerde niet had gevonden. Die had nog 24 uur te leven, zei de ontvoerder.
Wat doe je dan als politieman?
Eigenlijk is de enige mogelijkheid martelen. Maar dat mag niet, ook niet als je daar het leven van onschuldige slachtoffers mee redt. Al ben ik er van overtuigd dat de politie/het leger het wel doet, zoals in Guantanamo Bay.
Er is iets voor te zeggen, maar je moet wel de oude Chinese regel toevoegen: als je de verkeerde martelt, moet je zelf dezelfde marteling ondergaan.

Fittest(2)

Ik stuurde een email met zo ongeveer de inhoud van mijn vorige post naar de SRO. Ik kreeg antwoord, en dat was zoals te verwachten was: geruststellend maar zonder op de argumentatie in te gaan. Zo gaan we om met onze ouderen.
Dat blijkt ook als je het hebt over het feit dat ouderen meer moeite hebben met het volgen van een gesprek. Doof noemt men ze dan. Maar dat is niet zo: met andere geluiden heb ik geen moeite, dus het verlies aan hoge tonen kan de oorzaak niet zijn. Dat heeft menig oudere ongetwijfeld tegen zijn of haar arts gezegd, maar daar wordt natuurlijk niet naar geluisterd.

vrijdag 25 november 2011

Fittest(1)

Afgelopen zaterdag hebben we meegedaan aan de Fittest. Ik vond het een uiterst teleurstellende happening.
Bijvoorbeeld:
1. Je moest van te voren een vragenlijst in vullen, maar op die vragenlijst werd niet gevraagd of je voor bepaalde zaken onder controle van een arts was. Zo heb ik diabetes, en mijn bloedsuikerspiegel wordt elke drie maanden gecontroleerd, evenals mijn bloeddruk.
Als tijdens zo'n fittest sessie de bloedsuikerwaarde wordt bepaald moet dat op een veel minder nauwkeurige manier gebeuren dan nu het geval is (in het ziekenhuis, door bloed af te nemen).
2. De testen werden uiterst knullig uitgevoerd. Wij kwamen aan in de zaal als één van de eersten, en toen we langs de tafeltjes liepen werd ons gezegd dat zij het voor het eerst deden, en ook niet wisten hoe het werkte. Er kwam toen iemand langs die ze het uitlegde, maar erg professioneel gebeurde het allemaal niet. Zo werd bij het vaststellen van de Quetelet index geen rekening gehouden met het feit dat je kleren aan had, of zoals in mijn geval ook nog, mijn portemonnee in mijn zak had.
De bloeddruk testen gaven een veel hogere waarde dan bij de dokter. Dat gold niet alleen voor mij maar ook voor anderen die we daarover spraken.
Ook werd er niet op gelet of mensen sjoemelden, bijvoorbeeld bij de strektest.
En als je wordt getest, dan wil je ook weten wat je waard bent. Zo moesten we snelwandelen, maar ik was aan het eind van de test nog lang niet aan het eind van mijn Latijn.
3. Bij een aantal testen werden de resultaten vergeleken met een tabel, waarin per leeftijd waarden waren vastgelegd.
Maar meestal was de hoogste waarde 60+. Als je doelgroep 70+ is wordt de score wel erg natte vinger werk.
4. Sommige zaken werden niet getest, die voor sport wel belangrijk zijn, zoals reactie-snelheid.
5. Toen mijn vrouw tegen de aanwezige sportarts zei dat de manier van bloeddruk meten niet deugde, werd haar bloeddruk nogmaals gemeten, en nu kreeg ze de waarde die ook bij de huisarts gevonden wordt. En wat zei de dokter? Zei hij: "Mevrouw, u had gelijk, de bloeddruk meting hier is niet al te zorgvuldig"? Nee, hij zei: "Mevrouwtje, bent u nu gerustgesteld?"
Kortom, hij had niet geluisterd naar wat ze zei.
Typerend. Naar bejaarden worden niet geluisterd.
6. Voor de slotbespreking moest je soms lang wachten. Men had de wachtenden in ieder geval koffie of zo moeten aanbieden. Niets daarvan.
En de SRO wordt voor zulk knoeiwerk nog wel betaald.

woensdag 23 november 2011

Criminelen(2)

Inbraak komt heel veel voor. Een poging ertoe hadden we zelf, en vorige week is er bij mijn zoon in Amersfoort ingebroken. Onder andere twee laptops, een mobiele telefoon en juwelen werden gestolen.
Dan ga je eens nadenken over preventie. Eigenlijk is het heel simpel. Met RFID kan een voowerp uniek gelabeld worden, zodat het later geidentificeerd kan worden, ook op afstand.
En als je geschikte RFIDs aanbrengt in kleding en een lezer bij je deur dan kan je vaststellen wie er je huis is binnnengegaan. Maar dan moet je wel vastleggen wie die kleding heeft gekocht, en dat zal wel niet mogen, om privacy redenen.
Privacy regels zijn er vooral om criminelen te beschermen tegen opsporing.

dinsdag 22 november 2011

Criminelen(1)

Ik kijk graag krimi's. Wat me opvalt is dat de politie er veel slimmer is dan in het echt, en dat de criminelen er veel crimineler zijn dan in het echt, en vaak ook lang niet zo slim. Kijk maar eens naar de kaping van de Achille Lauro door mensen van het Palestijns Bevrijdings Front. Ze dreigden alle passagiers neer te schieten maar hielden na één op. Uiteindelijk gaven ze zich over.
Ze waren geen criminelen zoals ze in de films van James Bond voorkomen.
Andere kapingen eindigen vaak met een overval door speciale troepen.
Zo'n overval zou in theorie weinig kans moeten hebben, maar in de practijk lukt het meestal. De criminelen zijn niet slim genoeg.
Dat zie je ook bij ontvoeringen. Dan hebben criminelen eigenlijk alle touwtjes in handen, maar het lukt ze zelden daar optimaal van te profiteren.
Ferdie E. kwam een eind.

maandag 21 november 2011

Folders van de ANWB

Ik kreeg een folder van de ANWB. Allerlei zaken werden aangeboden, vooral kleren.
Ik vind dat dit niet kan. De ANWB heeft naar mijn mening de taak om te controleren of allerlei zaken, vooral wat betreft het verkeer, goed lopen.
We mogen toch niet verwachten dat ze eerlijk over hun eigen producten kunnen oordelen, dat kan geen mens.

zaterdag 19 november 2011

Kastijden

Dominee Vlietstra wil aan de hand van een boek van ene Koelman uit de 17de eeuw het kastijden van kinderen promoten. Dat heeft tot veel discussie aanleiding gegeven. Maar een ding viel mij op: de vraag werd niet gesteld wat kinderen ervan vinden. Het is vernederend, zeggen we. Maar dat is straf altijd. En veel wat kinderen meemaken vinden wij als volwassenen ook vernederend. Ik zou het bijvoorbeeld vernederend vinden als iemand anders mijn achterste gaat afvegen als die iemand vindt dat ik lang genoeg publiek op een pot heb gezeten.
En kinderen ondergaan meer dingen die ze vervelend vinden: ze krijgen injecties, ze moeten naar oma en naar school.
En een preek als je iets verkeerds hebt gedaan kan net zo vernederend zijn als een lijfstraf.
Misschien moet je kinderen laten kiezen: een tik op je billen of nu meteen een half uur op de trap zitten. De keuze moet wel zijn tussen twee onmiddelijk uit te voeren straffen.
En een kind voor de keuze stellen voorkomt slaan in een moment van woede.

vrijdag 18 november 2011

Weigerambtenaar

Een weigerrambtenaar is een ambtenaar die weigert het huewlijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken. De Tweede Kamer vindt dat ze ontslagen moeten worden.
Stel nu dat ze hun baan belangrijker vinden dan hun principe, en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht gaan voltrekken. Ze houden dan ook een speech. Hoeveel vrijheid hebben ze om te zeggen wat ze vinden van zo'n huwelijk? Mogen ze de bijbelteksten citeren waarop hun bezwaren zijn gebaseerd? Zoiets van: "geniet maar van het leven, want als jullie dood gan gaan jullie naar de hel"? Zijn er eigenlijk regels voor wat een ambtenaar bij een huwelijkssluiting wel of niet mag zeggen? Ze zeggen nu ook wel eens vreemde dingen, maar als we weigerambtenaren dwingen een toespraakje te houden moeten we daar dus beslist regels voor maken. Censur dus.
Misschien is het beter dat toespraakje maar af te schaffen. Als je de geborte van een kind komt aangeven krijg je ook geen toespraak, en een geboorte is net zo goed een heel emotioneel gebeuren. Maar daar denkt de Tweede Kamer niet aan. Sukkels zijn het.

donderdag 17 november 2011

Amerika

Amerika blijft een merkwaardig land. Zo lees ik op dezelfde dag, dat er een groep miljonairs is die streeft naar belastingverhoging voor rijke mensen, en over het congress, dat ze hebben vastgesteld hebben dat gezond eten niet duurder mag zijn dan ongezond, en dat ze daarom de betekenis van gezond eten hebben aangepast: tomatensaus is groente, en pizza en frites vallen ook onder gezond eten.
Maar ja, het Congress heeft ookal eens bij wet de etymologie van "uncle Sam" vastgelegd.

maandag 14 november 2011

Is Nederland een rechtstaat(52) Klokkenluiders

Het is nog altijd niet goe geregeld met de klokkenluiders. En donner vindt het niet nodig er iets aan te doen. Ik zie het als een belangrijk criterium voor het zijn van rechtstat: of klokkenluiders goed beschermd worden. In Nederland niet dus. Je vraagt je af waarom niet.

zaterdag 12 november 2011

Overbruggingskrediet

Ik vroeg aan de hypotheekverstrekker.Obvion of ik een overbruggingskrediet kon krijgen. Simpele vraag zou je zeggen: ja of nee.
Maar dat bleek niet zo te zijn. Ze schreven terug dat ze op die vraag van de AFM geen antwoord mogen geven, want ze zijn een kredietverstrekker en geen kredietadviseur. Waarschijnlijk krijgen ze als kredietadviseur provisie voor het antwoord.

vrijdag 11 november 2011

Google create document

Met de create document functie van Gmail kun je een Word document van een email maken. Maar toen ik dat deed kreeg ik allemaal blauwe strepen, die ik niet kwijt kon worden.
De zoveelste keer dat iets bij Google niet doet wat zou moeten.

donderdag 10 november 2011

Mauritshuis

We zijn gisteren naar het Mauritshuis geweest; er waren een aantal moderne schilderijen gekoppeld aan oude. Vermeer aan Dali bijvoorbeeld.
Er vielen mij twee dingen op:
- ik vond de oude veel mooier dan de moderne.
- er waren schilderijen met blote jongetjes er op. Dat zou tegenwoordig niet meer mogen.

vrijdag 4 november 2011

Schilderijen van Scheringa

Ik lees in de krant dat diverse musea hadden gehoopt voor een koopje schilderijen van Scheringa te krijgen. Maar dan begrijpen ze de functie van een curator niet.

woensdag 2 november 2011

IAK. Poging tot inbraak(2)

Precies een maand geleden werd er bij ons een poging tot inbraak gedaan. De deur werd flink beschadigd, en er werd een lat over geschroefd. Vandaag! kwam een inspecteur de schade taxeren.
Hij verwijderde de lat niet om te kijken naar de schade, maar nam de taxatie van een aannemer, die vond dat er een nieuwe deur in moest, over.
De schade wordt over twee weken uitbetaald. Wij kunnen dan een nieuwe deur bestellen bij de aannemer - hij wil geld zien voor hij bestelt. Dat kost dan weer vier weken, en dan moet de deur er nog ingezet worden. Slachtofferhulp lijkt hier meer op zijn plaats dan bij de poging tot inbraak zelf.

dinsdag 1 november 2011

Google Analytics

Ik heb een eigen startprogramma voor Internet. Dat programma bevat een groot aantal links. Eén van die links gaat naar een site waarvan ik de beheerder ben, en dat door Google Analytics wordt bewaken. Tot nu toe werd aangegeven dat ik zo om de twee dagen de site vanaf mij startprogramma bezocht. Nu ineens geeft het aan dat ik de afgelopen maand die site niet heb bezocht vanaf mijn startprogramma. Ik weet zeker dat dat niet klopt. Deugt Google Aanalytics nog wel?

maandag 31 oktober 2011

Het lied van de grotten(4). Planeten

In "Het lied van de grotten", deel 6 van Jean Auel's "De Aardkinderen" wordt verteld dat één van de Zelandoni het bestaan van planeten heeft ontdekt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dan de rol van de man bij de voortplanting niet ontdekt zou zijn.

dinsdag 25 oktober 2011

Breaking the Silence

Breaking the Silence is een tentoonstelling van getuigenissen over de Israëlische bezetting van Gaza en de Jordaanoever. Ik las er over in Trouw. Het is een verschrikkelijk verhaal. Ik citeer: "Avner Gvaryahu vertelt over hoe hij dacht bij een arrestatie-eenheid zat, maar vervolgens te horen kreeg dat hij op het aantal doden afgerekend zou worden."
Maar aan de andere kant, het wordt blijkbaar toegestaan dergelijke verhalen te verzamelen, en ik denk dat dat in weinig andere landen zou kunnen.

zaterdag 22 oktober 2011

Bekeuring.

We parkeren in Delft onze auto vaak op de Spoorsingel. Tot voor kort hoefde je op zondag niet te betalen. Nu wel: ze hebben een paar woorden extra op het betreffende bord gezet. Dat was ons niet opgevallen, en dus kregen we een bekeuring. Het voelt heel onrechtvaardig aan.
Nu vraag ik me af wat er gebeurt als je de betaling voorziet van een foute 16-cijferige code.
Ik neem aan dat de verwerking dan niet goed gaat. Een handige vorm van burgerlijke ongehoozaamheid? Je kunt tenslotte bewijzen dat je hebt betaald.

vrijdag 21 oktober 2011

IAK(2). De schade-expert.

Zoals geschreven zou IAK een schade-expert langs sturen. Die kwam niet, en daarom belde H nog maar eens.Na lang aandringen werd ons toegezegd dat hij onmiddellijk contact zou opnemen. Dat gebeurde. De expert wist ons te vertellen dat IAK hem nog niet eerder had laten weten dat hij contact met ons op moest nemen. Nu komt hij op 2 november, een maand na de poging tot inbraak. Kennelijk moet de uitbetaling van de schade zo lang mogelijk uitgesteld worden. En dan is IAK een tussenpersoon!
Op de vraag van H of hij de lat van de deur ging schroeven om de schade te bekijken, en die er dan weer op zou zetten, zei hij dat hij dat niet ging doen. Hij kan dus de schade niet zien. Hij kan alleen zien of de deuren in een winkel te koop zijn, als hij daarvan voldoende weet.

donderdag 20 oktober 2011

IAK(1) Poging tot inbraak(1)

Op 2 oktober is er bij ons een poging tot inbraak geweest, waarbij deur en deurpost flink werden beschadigd. Op 4 oktober ontdekten we het, en gaven het door aan IAk, bij wie we verzekerd zijn.
Ons werd verteld, dat we de schade onmiddellijk moesten laten repareren.
Wij lieten een timmerman komen, die de kosten schatte op meer dan 2000 euro, want deur en deurpost moeten worden vervangen, en het huis is onder architectuur gebouwd. Toen we dit meldden bij IAK zeiden ze dat ze schadeexpert zullen sturen. Die heeft nog steeds geen contact met ons opgenomen. Zodoende hebben we nu bijna drie weken een achterdeur waar we niet door kunnen, want de timmerman heeft er een lat opgezet om een verdere inbraak te voorkomen.
Bovendien: wat als we onmiddellijk de schade hadden laten repareren, en de expert dus voor een voldongen feit hadden geplaatst, hadden ze dan kunnen zeggen dat het wel goedkoper had gekund, en dat ze niet de hele schade gingen vergoeden?
Kunnen ze dat nu zeggen?

woensdag 19 oktober 2011

De tuin

Het gras moet gemaaid. Deze keer wil ik proberen om het gras niet in de gft-bak te doen, maar in de tuin te laten liggen. Goede voeding en zo. Tegelijk wil ik wel de bladeren kwijt, want gras maaien en laten liggen terwijl er ook bladeren liggen geeft een slordig resultaat.
Dus moeten eerst de bladeren opgeruimd.
Ik heb ontdekt dat als er niet teveel bladeren liggen, je de grasmaaier (die van ons werkt met een accu) ook kan gebruiken als blazer. Maar dan moet je hem wel vaak trekken in plaats van duwen.

dinsdag 18 oktober 2011

Is Nederland een rechtstaat(51)? De Otapan affaire

In 2006 blijkt er in plaats van de 1000 kg asbest. zoals in de papieren staat, 77.000 kilo asbest aan boord van de Otapan te zijn. Bij aankomst in Turkije blijkt dit.
De ambtenaren die de papieren hebben ingevuld en gecontroleerd wisten heel goed dat hun cijfers niet klopten. Ze fraudeerden. Het blijkt nu dat ze daarvoor niet gestraft worden, want ze zijn immuun, zoals dat heet.

donderdag 13 oktober 2011

Lord of Rings(7)

Ik heb weer eens gekeken naar de verfilming van "The Lord of Rings". Er zitten veel en soms grote verschillen met de boeken in. Het is mij opgevallen dat daar weinig aandacht aan besteed wordt. TV recensenten doen alsof er nauwelijks verschillen zijn, maar wat weten zij er van.
Maar ik heb: "Noro lim, Noro lim, Asfalot" node gemist. Het aardige er aan vond ik dat de uitroep, hoewel niemand weet wat er gezegd wordt, iedereen het toch begrijpt.

dinsdag 11 oktober 2011

Slachtofferhulp

Het blijkt dat bij (poging tot) inbraak slechts 1 persoon aangifte mag doen, ook als er meerdere personen in dat huis wonen. Die persoon krijgt slachtofferhulp aangeboden, andere bewoners van dat pand niet. Ook niet als die er veel erger aan toe zijn.

maandag 10 oktober 2011

Is Nederland een rechtstaat(50)? Corruptie, bureaucratie en integriteit

De integriteit van de rechterlijke macht ligt onder vuur. De Chipshol affaire spreekt boekdelen, en een recente RTL4 reportage toont aan dat rechters erg soepel zijn als ze collega's veroordelen.
Zonder controle van buiten is de rechterlijke macht niet in staat corruptie buiten de deur te houden.
Tegelijk voeren we de wijkverpleegster weeer in. Minder bureaucratie, dus efficiënter. Maar dat werkt alleen als ze integer zijn. Zij wel, en rechters niet?

zaterdag 8 oktober 2011

Winkelwagentjes

Het doet wat vreemd aan als je een winkel binnenkomt en je ziet daar 50 winkelwagentjes, allemaal van andere winkels

woensdag 5 oktober 2011

De Vereniging Eigen Huis (VEH)

Ik heb opnieuw via het formulier van hun site een vraag gesteld aan de Vereniging eigen huis. En opnieuw was de reactie een email met het verzoek om contact op te nemen. Het was een lege email: het verzoek stond in het subject. Geen telefoonnummer werd vermeld.
Waarom hebben ze eigenlijk zo'n formulier als ze het toch niet willen beantwoorden.

maandag 3 oktober 2011

Corruptie in Griekenland(2)

Hoe moet Griekenland (en andere landen ook) de crisis bestrijden? Ontslaan van ambtenaren helpt maar weinig. Eigenlijk helpt het alleen als die ambtenaren een andere baan krijgen.
Wat kan de regering daar aan doen? Door het gemakkelijker te maken een bedrijf te beginnen, en bestaande bedrijven minder formulieren te laten invullen. Minder bureaucratie.
Zo gaat de productiviteit omhoog, en daar moeten we het van hebben bij de crisis bestrijding.
En geen nieuwe wetten maken waarvan de invoering veel kost, en het rendement laag.
Zo krijgen chronische zieken in Nederland een kleine tegemoetkoming omdat ze een hoger eigen risico hebben. Ik durf te wedden dat de kosten van het verzamelen van de gegevens heel wat hoger waren dan het totaal van de uitkering.
Maar hoe meer bureaucratie, des te meer kansen voor corruptie!

zondag 2 oktober 2011

Corruptie in Griekenland(1)

Een van de oorzaken van de problemen in Griekenland is de corruptie, zo zegt men.
Als je in een ziekenhuis opgenomen moet worden neem je een envelop met inhoud mee voor de chirurg, zo werd ons verteld in een recent TV programma.
Maar er werd niet bij verteld hoeveel een chirurg wit verdient. Veel minder dan een Nederlandse chirurg? Hoe is het met de totale kosten van de volksgezondheid? Geven de Grieken er per persoon meer aan uit, wit en zwart opgeteld, dan een Nederlander?
Als Grieken inclusief zwart geld minder verdienen dan een Nederlander dan kan dat niet de oorzaak van de crisis zijn.

zaterdag 1 oktober 2011

Wijn in een restaurant(2).

In mijn vorige blog mopperde ik op de hoeveelheid wijn die je krijgt als je een glas bestelt.
Ik vraag mij af of Lekker en soortgelijke organisaties wel eens wijn per glas bestellen.
Of zouden ze alleen wijn per (halve) fles bestellen? Als dat zo is testen ze niet goed.

vrijdag 30 september 2011

Wijn in een restaurant(1).

Gisteren aten we weer in een restaurant, Blok in Amersfoort. Het eten was uitstekend, maar ze waren nog zuiniger bijhet wijn inschenken als het vorige restaurant.
Als je wijn per glas bestelt krijg je in Duitsland minstens twee keer zoveel ingeschonken.
Ik begrijp dat niet. Zo'n restaurant heeft daar alleen wat aan als je nog een glas bestelt, maar dat laat je wel uit je hoofd. Het is toch ook niet goed voor je naam.
En wij bestellen in zo'n situatie geen koffie.

donderdag 29 september 2011

Is Nederland een rechtstaat(49)? DE AFM

Tom Lassing schrijft: Kadijk, een analist die Fortis drie maanden voor de ondergang een zwak bedrijf vond, is door de AFM schuldig bevonden aan misleiding! Hij heeft een boete van 24.000 euro gekregen.
Kadijk kreeg de boete niet omdat hij ongelijk had, maar omdat hij 'te' gelijk had. Zijn bericht was zo ontzettend goed, dat beleggers volgens de AFM konden denken dat hij insider informatie had. Een reden voor de AFM om hem een boete te geven.

maandag 26 september 2011

Trouw- bijzondere beelden.

In Trouw van vandaag vond ik twee bijzondere beelden:
Op p. 7 (over zorgmijders): ... dat we in dit soort gevallen niets anders kunnen doen dan met de handen op de rug vingers aan de pols houden.
Op p. 10 van de Verdieping.over de Stopera: Als de geschiedenis iets uitwijst, is het wel dat wie de ziel offert om te scoren, op termijn de hond in de pot zal vinden.

zondag 25 september 2011

Het lied van de grotten(3)

Ik heb "het lied van de grotten", het zesde deel van Jean M. Auels "De Aardkinderen" gelezen. Ik vond het niet zo goed als de andere delen. "Het lied van de grotten" kwam er wel erg vaak in voor, en er ontbreken grote stukken in het verhaal. Tussen hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 zit een gat van vier jaar, en er wordt heel weinig verteld over wat er in die vier jaar is gebeurd, of niet gebeurd.
In voorgaande jaren werden de paarden en Wolf sexueel actief, wat tot grote ongerustheid bij Ayla en Jondalar leidde. Over deze vier jaren wordt niets gemeld.
Ze maken een reis naar het Zuiden, waarbij een interessant probleem ontstaat: "Schuld en Boete": Hoe gaat een maatschappij als de hunne om met criminelen? Een gevangenis hebben ze niet.
Uiteindelijk wordt het probleem ontweken: de crimineel wordt gelynched.
En dan is er weer een gat tussen hoofdstuk 28 en hoofdstuk 29, waarover wel wat wordt verteld, maar niet over bovenstaand probleem.
Jondalar misgaat zich, hij slaat Laramar verrot, omdat die de Moeder eerde met Ayla.
Hij verdient daarvoor straf, maar de straf die wordt afgesproken is belachelijk: hij moet vrouw en kinderen van Laramar onderhouden
Laramar had op zijn minst een paar ongestoorde herdersuurtjes met Ayla moeten bedingen.
Het boek eindigt er mee dat iedereen de rol van de man in de voortplanting verteld wordt. Maar de consequenties ervan worden magertjes uitgewerkt.

donderdag 22 september 2011

Tandarts

Als je in de stoel van de tandarts zit ben je niet alleen tamelijk machteloos, maar je uitzicht is ook beperkt.
De laatste keer dat ik er was kon ik "genieten" van het zicht op haar neusgaten. Daar wordt je ook niet blij van.

woensdag 21 september 2011

Uitstapje naar Utrecht.

Een week geleden maakten we een uitstapje naar Utrecht. We gingen eerst naar het Catharijneconvent en vervolgens naar het Centraal Museum. Bij beide viel mij op dat er weinig werk was gemaakt van bewegwijzering. Als je alles zou willen zien wat tentoongesteld was werd je daar niet bij geholpen. Er was geen route uitgezet, de vertrekken waren zelden genummerd, en een plattegrond kregen we ook niet.
Niet inspirerend.
Daarna gingen we naar de Brasserie Goeie Louisa van restaurant Karel V. Veel te duur voor wat ze boden.
Daarna liepen we naar het Jaarbeursgebouw. Onderweg brak mijn schoenzool door midden, en het achterste deel viel er af. Ik probeerde nog een poosje te lopen op het teenstuk, maar dat beviel toch niet.
Toen hebben we het afgebroken stuk in de sok gestopt, en voet plus sok in de rest van de schoen.
Het ging erg lastig, maar het liep best prettig!
Een mailtje gestuurd naar van Haren: is dat normaal? Antwoord: nee, dat is niet normaal. Ga naar het dichtstbijzijnde filiaal en ze zullen jullie helpen.
Dus wij naar Soest, want daar is het dichtstbijzijnde filiaal van van Haren. Na veel gepraat gaven ze ons 10% korting op onze volgende aankoop. Royaal!

maandag 19 september 2011

Harry Potter(36) en Lord of Rings(6). Naspel

In the Lord of Rings komt nog een heel naspel, na de overwinning op Sauron, aan de orde: de Gouw moet nog worden bevrijd.
In de Harry Potter serie ontbreekt het naspel, maar dat had er wel moeten zijn: hoe reageerden de ouders van Hermelien op hun hernieuwd tandartsschap in Engeland? Kregen ze hun klanten terug?
En de Duffelings? Kreeg pa zijn baan terug? Rowling heeft zich daar wel erg gemakkelijk van af gemaakt.

dinsdag 13 september 2011

Sjoemelen met gegevens.

Diederik Stapel heeft gesjoemeld met wetenschappelijk onderzoek. Schandelijk uiteraard.
Maar ik lees weinig over gesjoemel dat gebeurt als de wetenschapper er voor wordt betaald. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de gevolgen van roken. Lang is er volgehouden dat roken weinig kwaad kan, en nicotine niet verslavend is. Ook de farmaceutische industrie gaat niet vrijuit.
Zulkgesjoemel wordt niet bestraft, en het kostte mensenlevens. Het gesjoemel van Stapel in ieder geval niet.

zondag 11 september 2011

Kruistochten

Als ik over de geschiedenis van het Jodendom lees, krijg ik echt het gevoel dat de joden meer reden tot klagen over de kruistochten hebben dan de moslims.

vrijdag 9 september 2011

Stapel en Diekstra

Diederik Stapel heeft gesjoemeld met gefingeerde cijfers, lees ik in de krant. Dat soort dingen komt zelden voor, schrijft de krant, en als verder voorbeeld wordt Rene Diekatra genoemd, die plagiaat heeft gepleegd.
Maar ik vind dat er nogal wat verschil is tussen die twee. De resultaten van Stapel zetten je op het verkeerde been, die van Diekstra niet.
Ik heb ooit een column van Diekstra gelezen, wwaarin hij beschreef dathij ooit een lange autoreis moest maken met 3 mannen van zijn leeftijd. Om het gesprek opgang te houden vroeg hij: zouden jullie willen dat jullie kinderen zich jou net zo herinneren als jullie je eigen vader doen?
Misschien heeft hij dat ook niet zelf verzonnen,maar daar wordt de vraag niet minder interessant van. Als je sjoemelt op de manier van Stapel dan wordt ook de inhoud aangetast.

donderdag 8 september 2011

Enquêtes

Er werd volgens de krant in een enquête gevraagd: "Moeten homosexuele mannen en lesbische vrouwen vrij zijn hun leven te leiden zoals ze dat willen?"
Ongetwijfeld bedoelen de vraagstellers heel iets anders dan ze vragen. Niemand kan zijn leven leiden zoals hij dat wil, zelfs Khadafi niet. Je moet altijd rekening houden met anderen en met de wet.
Maar dat bedoelden de vraagstellers uiteraard niet.
Toch is dat iets dat ik veel tegen kom bij enquêtes. Die bedoelen wat anders dan ze zeggen, of ze gaan uit van een situatie die geen realiteit is. In de vragen kun je je mening niet kwijt, want de situatie is anders.
Ik noem de enquête van de vereniging eigen huis, die ik in een vorige blog noemde.
Ik schreef dat ik het belachelijk vond een enquête van 5-10 minuten te houden over een telefoongesprek van 2 minuten. Ik had er bij moeten zetten, dat ik een vraag via email had gestuurd, en dat de VEH toen het antwoord niet mailde, maar vroeg om mijn telefoonnummer en een geschikt tijdstip om terug te bellen.
Dat vond ik pas echt belachelijk, maar dat kon ik in de enquête niet kwijt.
Iets dergelijks geldt voor mij elke enquête die ik toegestuurd krijg. Ik vul ze dan ook niet meer in.

zaterdag 3 september 2011

DNA en privacy

Om de criminaliteit te bestrijden zou men een DNA database van alle Nederlanders kunnen aanleggen. Een aantal misdaden zou op deze manieropgelost kunnen worden.
Er is echter ook een probleem. Als men van alle Wnederlanders een DNA profiel heeft, zoumen ook kunnen nagaan of iedereen wel zoon of dochter is van de vader die men denkt de vader te zijn. Mensen die die database beheren zouden dus zo (illegaal) vaderschap kunnen controleren.
Of hackers. Bescherming er tegen is niet zo eenvoudig, dat lezen we regelmatig in de krant.
En het is nogal gevoelige informatie.

dinsdag 30 augustus 2011

Is Nederland een rechtstaat(48)? Gestolen scooters

Volns Trouw van 31-8-2011 kunnen scooters gemakkelijk een andere identiteit krijgen, die van een gecrashte scooter, omdat de politie een scooter-crash zelden doorgeeft aan de RDW.
Daartoe zijn ze verplicht, maar ze doen het gewoonlijk niet. Daarmee bevorderen ze de criminaliteit.

dinsdag 23 augustus 2011

Eer aan God of Godin.

Volgens de klasieke leer van de Katholieke kerk is het doel van het leven: "tot eer van God en tot heil van de naaste". Volgens Auel in de Aardvolkeren is het doel van de mensheid hetzelfde.
Maar over hoe God of de Moedergodin geeerd moeten worden, daarover zijn de meningen tegengesteld.

vrijdag 19 augustus 2011

Harry Potter(35) en Frodo, als held geprezen.

Zowel Harry Potter als Frodo worden na hun heldendaden geprezen. Bij Frodo wordt dat uitgebreid beschreven. Ik vind dat Rowling zich er bij Harry Potter gemakkelijk van af gemaakt heeft.
ER wordt wel iets over gezegd, maar er had wel een heel hoofdstuk aan gewijd kunnen worden.
En ook hoe het verder ging met de ouders van Hermelien en met de oom en de tante Harry
Konden ze na driekwart jaar hun baan zo weer oppakken?

dinsdag 16 augustus 2011

Rabo en phishing

Gisteren vond ik niet minder dan 4 emails die mij vroegen mijn gegevens bij de Rabobank te controleren. Phishing dus. Als brave Nederlander dacht ik: laat ik het email adres daarvan doorgeven aan de Rabobank. Misschien kunnen ze er wat mee. Maar dat was niet zo eenvoudig. Uiteindelijk heb ik het opgegeven.
Dit lijkt toch niet de manier waarop banken phishing moeten bestrijden.

maandag 15 augustus 2011

Besparen op medische kosten

Dezer dagen wordt er veel gesproken over bezuinigingen op het gebied van de volksgezonheid. Wat ik daarbij mis isde mogelijkheid te besparen op de kosten van het stellen van een diagnose. Al lang geleden is komen vast te staan dat een computerprogramma dat veel beter kan dan een mens. Maar er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden.
Specialisten en artsen houden dat tegen, want het kost hen geld. En zij kunnen dat tegenhouden omdat er geen instantie is die hen in dit opzicht kan of wil sturen.
Maar er kan wel veel geld mee bespaard worden.

zondag 14 augustus 2011

Harry Potter (34). De laatste slag.

Voldemort wordt gedood door zijn teruggekaatste doodsvloek. Maar wat zou er gebeurd zijn als Voldemort geen doodsvloek had gebruikt, maar iets anders. Dan had hij zonder toverstok voor Harry Potter hebben gestaan. Zou die hem hebben kunnen doden? Ik denk het niet. Iemand anders misschien? Maar die zou daarvoor volgens de regels naar Azkaban gestuurd moeten worden. Of zou Voldemort zelf, na veroordeeld te worden, naar Azkaban gestuurd zijn?
Maar velen zouden hebben gedacht dat Voldemort voldoende mogelijkheden zou hebben om te ontsnappen, bijvoorbeeld door zich om te toveren in een vogel. Daar was geen toverstok voor nodig. Om dat te voorkomen zou hij ter dood veroordeeld moeten worden, en die straf bestond niet. Interessant probleem.

vrijdag 12 augustus 2011

Afslanken(4)

In vorige stukjes gaf ik aan dat mijns inziens de darmflora invloed heeft op de spijsvertering. Dit kan betekenen dat er bij sommige mensen meer vet in de ontlasting zit dan bij anderen. Dit kan gemakkelijk getest worden, want meer vet betekent meer remsporen.
Er zou dus een verband moeten zijn tussen remsporen en het gemak waarmee iemand groeit.

woensdag 10 augustus 2011

Discriminatie.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld" zo staat er in de Grondwet. Maar wanneer zijn gevallen gelijk?
Kun je zeggen dat de Nederlandse man gediscrimineerd wordt omdat hij geen koning kan worden?
Er zijn landen en plaatsen waar topless op het strand liggen voor vrouwen is verboden, maar voor mannen niet. Is dit discrinimatie? Er is zeker sprake van ongelijke behandeling. Is het geval ook gelijk, zoals de Grondwet zegt?

zaterdag 6 augustus 2011

Brigitte Bardot en Breivik

Ik heb net gelezen dat Brigitte Bardot vijf keer veroordeeld is voor racisme en zo. Anti-Islam.
Noemt Breivik haar? Zou een betere reclame zijn dan Geert Wilders.

woensdag 3 augustus 2011

Enquête

Onlangs had ik een telefonisch gesprek met iemand van de vereniging Eigen Huis. Het duurde 2 minuten.
Nu kreeg ik een verzoek om over dit gesprek een enquête in te vullen. Dat zou 5-7 minuten duren werd er bij geschreven.Ik vond dat nogal belachelijk.

dinsdag 2 augustus 2011

Is Nederland een rechtstaat(47)?

Het is dus voor anderen dan de politie verboden om videobeelden van overvallers te publiceren.
Maar verbieden gaat voorbij aan het eigenlijke probleem: de pakkans van criminelen is te klein. In feite zou er gekeken moeten worden hoe die vergroot kan worden, ook als dat ten koste van de privacy (van criminelen) gaat.

donderdag 28 juli 2011

Breivik

Het is opvallend dat niemand de voor de hand liggende vraag stelt: "Waarom vermoordde Breivik geen moslims in plaats van in politiek geïnteresseerde Noorse jongeren?"
Hij zou het dan ook moeilijker gemaakt hebben voor geestverwanten om hem te laten vallen.

Overigens zie je hetzelfde bij Moslim terroristen. Ook zij vermoorden meestal landgenoten, andere moslims, zoal in Afghanistan, Pakistan, Irak, Algerije.

woensdag 27 juli 2011

Jean Auel's Earth's Children.

In "The Shelters of Stone" zegt Zelandonia op p. 249 "and the sinew that moves the muscles", de zenuw die de spieren beweegt. Is Zelandonia haar tijd niet erg ver vooruit?

vrijdag 22 juli 2011

Jean Auel's Mammoetjagers

In de serie "De Aardkinderen" van Jean M. Auel komen in deel 3, "De Mammoetjagers", Ayla en Jondalar aan bij de Mammoetjagers. Het is opmerkelijk dat deze groep geen genezer heeft, en dat daar kennelijk ook niet naar gezocht wordt. Tenslotte heeft Rydag veel zorg nodig.

donderdag 21 juli 2011

Is Nederland een rechtstaat(46)? Kamerbeek

De juwelier Kamerbeek in Nijmegen wil geen allochtone jongeren meer in zijn juwelierszaak, want hij is door jongeren uit die categorie al 10 keer overvallen.
Los van de vraag of dit mag, moet je je ook afvragen of de kwaliteit van de politie wel voldoende is om Nederland als rechtstaat te kunnen zien.

donderdag 30 juni 2011

Automatisering

Het is moeilijk de productiviteit van automatiseerders vast te stellen. Ze worden dan ook  meestal beoordeeld op basis van hoe ze het verkopen. Daarom mislukken zoveel automatiseringsprojecten.

woensdag 29 juni 2011

Lijfrente

De lijfrente van mijn vrouw komt tot uitkering. We gingen naar de bank, en de zaak werd geregeld.
Daarbij vielen mij twee zaken op:
- Voor zo'n uitkering heb je een attestatie de vita nodig, een bewijs dat je nog in leven bent.
Maar het merkwaardige is dat dat niet hoeft voor het aanvragen van een pensioen.
Pensioenuitkeerders hebben blijkbaar toegang tot de basisadministratie van een gemeente, en lijfrente uitkeerders niet. Raar, meestal zijn het dezelfde bedrijven.
- Zo'n attestatie kost geld, behalve voor een pensioenuitkering. Maar die heb je alleen nodig voor een buitenlands pensioen. Waarom worden trekkers van buitenlandse pensioenen beter behandeld dan Nederlandse lijfrente trekkers? Een lijfrente is toch een aanvulling op je pensioen?

donderdag 23 juni 2011

Is Nederland een rechtstaat(45)? TBS.

Als je in Nederland TBS krijgt, dan blijkt er niet erg goed gelet te worden of verlengen wel mag. Niet door de rechter, en ook niet door de advocaat, hoewel de laatste nu juist de rechten van de gestrafte moet bewaken. Overigens, dat de lengte van TBS samenhangt met de straf vind ik ook merkwaardig.
TBS zou moeten leiden tot het genezen van een gestrafte, en de tijd die je daarvoor vrij moet maken zou niets met de lengte van de straf te maken moeten hebben.

donderdag 16 juni 2011

Valium

In het boek: De liefde dus, van Joke J Hermsen, dat speelt in 1785,lees ik: "de zeelucht werkt doorgaans nog beter op degeest dan valium"

zondag 12 juni 2011

Anatevka

Vrijdag hebben we Anatevka gezien, in Gelsenkirchen.
Ik had er over gelezen dat het komische ervan de gesprekken tussen Tevje en God zijn.
Maar ik vind dat je dat alleen komisch kan vinden als je niet in God geloofd, en je ook niet kan voorstellen dat Tevje dat wel doet.

zaterdag 11 juni 2011

Wiswesser Line Notation

De Wiswesser Line Notation, waaraan ik 40 jaar geleden begon te werken, en wat in mijn proefschrift 30 jaar geleden een grote rol speelde, is niet zo dood als ik had verwacht.
Een searcg in Google leverde nog interessante documenten op.

donderdag 9 juni 2011

KPN(15)

De zoveelste blunder van KPN. Nadat wij in februai waren overgestapt op Glasvezel van KPN zouden ze de bestaande abonnementen opheffen. Dat deden ze pas na maanden, na aandringen van onze kant.
Maar ze blijven rekeningen sturen over die maanden. Terwijl we geld van ze terugkrijgen.
En protesteren kost 10 ct per minuut. Vaak wordt het gesprek dan afgebroken. Oplichters!

zondag 5 juni 2011

Kookrecenties

Tijdsschriften als Lekker, die restaurants op hun kookkunst beoordelen, houden onvoldoende rekening met mensen die niet het hele menu bestellen, maar bijv. drie gangen terwijl je er ook zes kan bestellen.

dinsdag 31 mei 2011

Bejaardenzorg en euthanasie

Er gaat uitgebreid bezuinigd worden op de bejaardenzorg, en die was al van een trieste kwaliteit.
Het lijkt mij dat een komende dementie daarom een geldige reden voor euthanasie moet zijn.
Mensen zouden niet verplicht moeten worden te leven in de hel die de bejaardenzorg in de toekomst voor onbemiddelde dementiepatienten gaat worden.

maandag 30 mei 2011

Gaudi

We waren een paar dagen in Barcelona, en uiteraard gingen we ook naar de Sagrada Familia. Het bleek dat Gaudi 12 torens voor de 12 apostelen had gepland, en 4 voor de 4 evangelisten.
Maar heeft hij er aan gedacht dat twee evangelisten ook apostel waren?

maandag 23 mei 2011

Smeg

We hebben een Smeg oven gekocht toen we hier kwamen wonen. Nu, na twee en een half jaar, doet hij het niet meer. Net buiten de garantie, en we moeten een monteur laten komen.
Daar koop je dan een dure oven voor! Niet doen dus.

dinsdag 17 mei 2011

KPN(14) glasvezelnetwerk

We hebben weer een rekening van KPN glasvezelnetwerk gekregen. Er deugde weer niets van. Kortingen werden opgeteld bij het te betalen bedrag.
En ze zijn ook nog niet bij met het terugbetalen van kosten die ze nooit hadden mogen incasseren.
Vermoedelijk hopen ze dat een groot aantal mensen dit soort "fouten" laat zitten.
Dan zijn ze bij ons aan het verkeerde adres.

maandag 16 mei 2011

Diacritische symbolen

Diacritische symbolen zijn symbolen die we p een letter zetten of er onder hangen.
Bijvoorbeeld de accenten die we bij Frans leerden, de Umlaut uit het Duits, de tilde en de cedille enz.
In de begintijd van het Internet waren deze letters + diacritische symbolen moeilijk te verwerken, en daarom kregen ze in HTML een eigen tekencode en identiteitsnaam.
We leerden ä voor ä, en zo voor vele andere.
Het merkwaardige is nu dat sommige dacritisch symbolen hun eigen tekencode en identiteitsnaam kregen, en andere niet. Zo bestaan slash, grave en ring niet als zelfstandige tekens, maar die van acute, uml, tilde, circ en cedil wel als zelfstandig teken. De zin van dat verschil ontgaat mij.
Een rij tildes is misschien heel mooi, maar om ze daarom een eigen tekencode en identiteitsnaam te geven?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

zondag 15 mei 2011

Robeco

Robeco bood aan iets voor mij te beleggen. Ik ging daarop in, en we maakten telefonisch diverse afspraken.
Maar toen ik die op papier kreeg bleken het ineens heel andere afspraken geworden te zijn.
Het lijkt de KPN wel.

Internet van Ziggo(3)

In ons vakantiehuisje hebben we internet van Ziggo. Het werkt niet, en de telefoon doet het ook niet.
De helpdesk adviseerde ons een nieuwe router te kopen, want de router die er was was al drie jaar oud.
Maar toen we nog steeds geen internet hadden werd ons verteld dat draadloos internet niet onder de garantie viel. Als het modem het deed hadden ze hun plicht gedaan. Vonden ze.
Daar deugt natuurlijk niets van - draadloos internet is toch wel standaard, en als ze dat uitsluiten moeten ze dat zeggen.

dinsdag 10 mei 2011

KPN(13) glasvezelnetwerk

Wij hebben glasvezel van KPN. We hadden problemen met de TV. Je staat er versteld van hoe vaak we de helpdesk hebben moeten bellen om het goede advies te krijgen: synchroniseren van de devolo's.

woensdag 4 mei 2011

KPN(12) glasvezel.

Toen we abonnee werden van KPN op het glasvezelnetwerk werd ons beloofd dat onze bestaande abonnementen, ook bij KPN, opgezegd zouden worden. Dat gebeurde niet. Alle abonnementen werden automatisch van onze rekening geïncasseerd. Toen we protesteerden werd ons toegezegd dat het alsnog geregeld zou worden, maar dat het wel een paar maanden kon duren voor alles was teruggedraaid.
Toen we het ten onrechte afgeschreven automatische incasso van de laatste maand terugdraaiden kregen we wel onmiddellijk een aanmaning dit alsnog te betalen. Dat duurde geen maanden!

dinsdag 3 mei 2011

KPN(11) glasvezel

We hadden een storing bij de TV-ontvangst  van KPN glasvezel. De TV-ontvanger moest worden gereset.
Je krijgt dan een merkwaardige boodschap: "Een ogenblik geduld . ..... Het kan enige minuten duren."
A.u.b. kon er niet af, en enige minuten was ook een understatement.

maandag 2 mei 2011

Is Nederland een rechtstaat(44)? Rechters

In Trouw (30-4-2011) lees ik dat het verschil maakt of rechters eerst kennisnemen van de argumenten van de aanklagers of dat ze eerst kennisnemen van de argumenten van de verdediging.
In het eerste geval wordt in 10% van de gevallen het "onschuldig" uitgesproken, in het tweede geval in 40% van de gevallen.
Dit roept toch grote twijfel op bij de intelligentie en het gevoel van logica bij de rechterlijke macht.

donderdag 28 april 2011

Google

Ik deed een Google search naar Eise Woudstra. Er kwam heel weinig uit, zelfs de pagina's in mijn eigen site
www.romansonline.com/familie aan hem gewijd werden niet gevonden.
Bij een andere zoekterm kwam deze site er wel uit, Google heeft hem dus niet verwijderd. Heel raar.

maandag 25 april 2011

Van der Stoel

Van der Stoel is overleden, en zijn verdiensten werden breed uitgemeten.
Maar als je dat leest krijg je wel de indruk dat integriteit zeldzaam is onder politici.
Dat weten gewone mensen natuurlijk wel, maar het is toch aardig het op die manier bevestigd te zien.

zaterdag 23 april 2011

Vechten

Ik herlas de beschrijving van het gevecht tussen Paolo Roberto en Ronald Niederman, in deel 2 van Millenium van Stieg Larsson. Het viel mij daarbij op dat Paolo, de "good guy", er niet aan denkt dat in een situatie als de zijne er maar één tactiek mogelijk is: de tegenstander de ogen uitsteken.

vrijdag 22 april 2011

Toeval

Op 20 april werd ons 6de kleinkind geboren, Nina Margherita.
En op dezelfde dag had Trouw als krantenkop: "Baby is leuker dan man aan het kruis".
Ze bedoelden dat Kerst leuker is dan Pasen, maar dat was niet waar wij als kersverse grootouders het eerst aan dachten.

maandag 11 april 2011

Het bloedbad in Alphen aan de Rijn en het EPD.

In Alphen aan de Rijn heeft een bloedbad plaatsgevonden. Er werd geschoten doo een labiel persoon die een wapenvergunning had. Die had hij niet gekregen als de politie alles had geweten, zo zeggen ze. Maar dat kan alleen als het EPD had bestaan en de politie er in had mogen kijken. Maar de Eerste Kamer heeft het EPD verworpen.
Is privacy zes mensenlevens waard?

donderdag 31 maart 2011

EPD en verzekeringen

De Eerste Kamer gaat waarschijnlijk niet accoord met de landelijke EPD. De privacy zou in het geding komen. Maar bijna alle medische kosten worden betaald door een ziektekostenverzekering. Dat wil dus zeggen dat deze verzekering alle nota's aangeboden krijgt, met de naam van de patient. Iemand die daar werkt kan aan de hand van deze nota's gemakkelijk vaststellen wat deze patient mankeert.
Hoezo privacy?

maandag 28 maart 2011

KPN glasvezelnetwerk.

Ik schreef al eens dat we hier een  glasvezelnetwerk hebben gekregen, met KPN als provider. We hadden toen een contract thuisgestuurd gekregen dat sterk afweek van de afspraken die we met ze hadden gemaakt.
Nu kregen we de eerste rekening binnen: geheel gebaseerd op het contract dat we thuisgestuurd hadden gekregen. Geen enkele afgesproken korting was er in verwerkt. En er stond ook op dat er extra werkzaamheden waren uitgevoerd, iets waar wij niets van weten.
Navraag leverde op dat dat bij een volgende afrekening verwerkt zal worden, want zo vlug kunnen ze niet.
De afspraak werd begin oktober gemaakt.
Moet je met zo'n bedrijf in zee willen gaan?

zondag 27 maart 2011

Het lied van de grotten(2)

Onder die titel is het laatste boek van Auel, dat op 29 maart gaat verschijnen. Het is aardig te speculeren over de inhoud. Zoals ik in mijn eerste post over dit onderwerp schreef: de vraag naar de rol van de man bij de voortplanting is interessant. Hoofdpersoon Ayla heeft door hoe het echt zit, maar de rest van mensen denkt daar anders over. Die zien niet echt waarvoor een man nodig is.
Als ze daar achter komen willen mannen niet meer dat hun vrouw sex heeft met een andere man: ze willen niet zorgen voor de kinderen van iemand anders. De nogal vrije moraal bij de Zelandoniers zal dan veranderen in de preutse moraal van later tijden.
Ik ben benieuwt hoe de schrijfster dit aanpakt. Zal Zelandoni, de geestelijke leidster van de Zelandoniers proberen de rol van de man geheim te houden, om dit soort problemen tussen man en vrouw te voorkomen?
Tenzij ze de anticonceptie mogelijkheden die Ayla kent gebruikt om een soort jaren 70 van de vorige eeuw moraal te creeeren. Maar ik denk dat ze dan ver afwijkt van hoe het vroeger echt was.

dinsdag 22 maart 2011

Internet en de dood

Veel mensen beginnen een site of een blog op Internet, bijv. vanwege een hobby. Maar op een gegeven moment komen die mensen te overlijden. Wat gebeurt er dan met hun site en hun blog? Wordt daar over nagedacht? Als de site gehost wordt op een gratis provider blijft de site bestaan zolang de provider blijft bestaan. Google geeft de mogelijkheid voor gratis hosting, dus zolang Google blijft bestaan blijven die sites ook bestaan. Blogs zijn meestal gratis.
Als voor de hosting betaald moet worden ligt het anders. Nemen de eigenaren maatregelen om het voortbestaan van hun site te garanderen, al dan niet in overleg met hun erfgenamen?
Ik hoor er nooit iets over, en ik zou het wel willen weten, want het geldt voor mij ook.

zondag 20 maart 2011

Het lied van de grotten(1)

Onder die titel is het laatste boek van Auel, dat op 29 maart gaat verschijnen. Het is aardig te speculeren over de inhoud. Een van de interessante vragen is die naar de rol van de man bij de voortplanting. Hoofdpersoon Ayla heeft door hoe het echt zit, maar de rest van mensen denkt daar anders over. Die zien niet echt waarvoor een man nodig is.
Ayla heeft haar ideeën verteld aan haar man Jondalar en aan Zelandonia, de geestelijke leidster van deze stam. In die stam zijn mannen en vrouwen gelijkberechtigd.
Voor mij staat vast dat de mannen vrouwen gaan onderdrukken zodra ze hun eigen rol bij de voortplanting door hebben, zoals dat eeuwenlang het geval was, en vaak nog is.
En dus vraag ik mij af of Zelandonia dit ook door heeft, en om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te bewaren de rol van de man geheim wil houden. Ik ben benieuwd!

Dagblad Trouw

Op donderdag 17 maart nam de Veiligheidsraad een resolutie aan over de situatie in Libië. Televisieprogramma's werden er voor onderbroken. Maar toen ik het vrijdagochtendnummer van Trouw las bleek die er niets over te schrijven. Het was te laat geweest om er nog over te schrijven.
Maar in het zaterdagnummer werd gedaan alsof er vrijdag wel over was geschreven. Er werd wel naar verwezen, maar het kreeg geen eigen artikel meer.
Nu was het te lang geleden om nog over te schrijven.
Ik vraag mij af hoe vaak zoiets gebeurt zonder dat ik het merk.
Het leidt er toe dat bestuderen van een zaak aan de hand van wat een krant er over schrijft nog moeilijker wordt: je moet niet alleen nagaan of het klopt wat de krant schrijft, je moet ook nog nagaan wat hij om bovengenoemde reden heeft weggelaten.

dinsdag 15 maart 2011

Electronic Patienten Dossier

De Eerste Kamer heeft het EPD afgewezen. Oa vanwege de privacy.
De oplossing is heel simpel: laat niemand toe in het EDP. Al jaren is bij tests gebleken dat computers beter zijn in het stellen van een diagnose dan een Specialist. Het enige wat de computer produceert is een behandelvoorschrift, geen diagnose is beschikbaar voor medisch personeel. Zo goed zijn die niet. 1500 mensen overlijden aantoonbaar door medische fouten. Dat kan de computer makkelijk beter.

dinsdag 8 maart 2011

Aflossing en bonussen

ING heeft voor twee miljard leningen. Afgelost. Dat kostte ook nog eens 1 miljard aan boete. Dat is 50 procent! Je vraagt je af waarom ze het dan doen, want het is heel onvoordelig.
Eigenlijk is daar maar een antwoord op: ze doen dat om de handen vrij te hebben voor het uitkeren van hogere bonussen. Eigenbelang gaat boven bedrijfsbelang.
In de Derde wereld noemen ze zoiets corruptie.

zondag 6 maart 2011

Geheimschrift

Al eeuwen probeert de mensheid een geheimschrift te bedenken dat niet gekraakt kan worden.
Ik heb ook wel eens zoiets verzonnen. Je vertaalt elke letter in een getal. Aan veel voorkomende letters ken je meer getallen toe. Een Nederlands tekst bestaat voor 10 procent uit de letter e. Dus als je 100 getallen gebruikt voor je geheimschrift moet je er 10 aan de e toekennen. Verder gebruik je voor je geheimschrift op de gebruikelijke manier een wachtwoord.
Vanwege de verdeling kun je zo'n code niet met statistische methoden kraken.

zondag 20 februari 2011

Glasvezel van KPN, internet van Ziggo.

We hebben in Amersfoort glasvezel van KPN, in Diever digitaal internet van Ziggo.
Je verwacht dat het glasvezelnetwerk wel veel voordelen zal hebben, mar dat is niet zo.
Internet van Ziggo is superieur aan dat van KPN.

zaterdag 19 februari 2011

De onbetrouwbare overheid

Elk jaar moet je het belastingbiljet invullen. Tegenwoordig hebben ze daar een electronisch biljetvoor. Dat berekent ook wat je moet bijbetalen of terugkrijgt. Je kunt dus optimaal gebruik maken van drempelwaarden en zo. Denk je. Maar als je dat doet ga je de mist in. De inspectie houdt rekeningmet allerlei zaken die ze niet op het invulscherm zetten.
Het is zo dat als je een voorlopige aanslag krijgt dat je nooit gebruik kunt maken van de drmepelwaarde voor bijbetalen.
Pure oplichterij.
Ook al geen aanbeveling: we werden uitgenodigd om langs te komen, maar dan wel op het kantoor van onze vorige woonplaats. "Een extra uurtje rijden kan voor u toch geen bezwaar zijn?"

vrijdag 18 februari 2011

EPD

Ik kreeg een brief van het ministerie van VWZ, waarin stond dat "mijn" apotheek deelneemt aan het EPD, het Electronisch Patienten Dossier, en dat er dus gegevens over mij in het EPD komen te zitten.
Nu zijn wij geen klant van genoemde apotheek. Mijn vrouw is er ooit binnen geweest en het trok haar niet aan om daar klant te worden. Die apotheek moet dan ook tot de conclusie komen dat wij al 2 jaar en 8 maanden onze medicijnen niet meer innemen.
Je krijgt niet de indruk dat je op die manier een betrouwbaar dossier kunt samenstellen.

Ik heb ze een email gestuurd. Om technische redenen kon die door Gmail niet worden afgeleverd.
Inbox te vol waarschijnlijk. Het lijkt mij een efficiënte methode op elke vorm van kritiek te torpederen.

woensdag 16 februari 2011

Roken en erfelijkheid

Binnen afzienbare tijd zal het mogelijk zijn aan de hand van het DNA vast te stellen of iemand longkanker of een andere onaangename ziekte krijgt als hij/zij gaat roken.
Ook zal het mogelijk zijn vast te stellen of iemand last krijgt van meeroken.
Ik weet niet of ik dat wel een vooruitgang vind.

vrijdag 4 februari 2011

Ayla en Harry Potter(33).

Er is een merkwaardige overeenkomst tussen Ayla van de Aardvolken en Harry Potter: beide moesten aanwezig zijn bij een plechtigheid waarbij hun moeder ook aanwezig moest zijn, en beide brachten ze hun schoonmoeder mee. Alleen wist Harry dat toen nog niet.

maandag 31 januari 2011

Is Nederland een rechtstaat(43)? Overzier.

Pim Overzier is dood, en werd onreglementair begraven. Het staat niet vast dat hij werd vermoord, maar ene Henk H. werd er wel voor veroordeeld. Er werden door de politie grote fouten gemaakt, maar dat wordt niet teruggedraaid.
Hoezo onschuldig tot de schuld bewezen is?

vrijdag 28 januari 2011

Voedingsleer

In Trouw stond een interview met Martijn Katan (28-1-2011). Er blijkt uit hoe weinig integer met de informatie over voeding wordt omgegaan. Niet alleen door de voedingsindustrie, maar ook door door bijv. de Hartstsichting. Ook die was alleen geïnteresseerd in bevestiging van hun opvattingen. Ze haakten af als wetenschappelijk onderzoek die weerlegde.

dinsdag 25 januari 2011

Tunis

Een volksopstand heeft een einde gemaakt aan de regering van dictator Ben Ali en zijn familie.
Het blijkt dat "het Westen" deze schurk altijd volledig heeft gesteund. Mensenrechten en zo speelden geen rol. Die worden alleen met de mond beleden.
Waarom moest Saddam Hussein zo nodig weg?

vrijdag 21 januari 2011

ProRail en NS

De directeuren van ProRail en NS hebben laten weten dat ze afzien van hun bonus, vanwege de spoor-problemen eind vorige jaar.
Maar afzien betekent dat ze dus wel recht op die bonus hadden.
Hoezo een bonus als je je werk goed doet?

vrijdag 14 januari 2011

Is Nederland een rechtstaat(42)? ACAB

Het Rechtshof in den Haag had "A.C.A.B." op een jas strafbaar genoemd, want zij achtte het algemeen bekend wat de betekenis van die affkorting was. De Hoge Raad tikt haar daarvoor op de vingers: het Hof heeft ongeveer alles verkeerd gedaan wat maar kon: ze heeft zelf gegoogled naar de afkorting, maar had dat gedaan na het proces, en dus zonder de advocaat de kans te geven er op te reageren. En de manier waarop ze hadden gegoogled verdient ook geen schoonheidsprijs. Ze hadden niet gekeken of de hits wel van voor het proces waren, en ook niet of de hits wel in het Nederlands waren. Als ze dat wel hadden gedaan hadden ze 29 hits gekregen, en dan kun je niet van "Algemeen bekend" spreken.

zondag 9 januari 2011

Bijbel en Theologie(14). Bathseba(4). Salomo

Bathseba, de vrouw van Uria, verleidt David en wordt zwanger. David laat haar man Uria vermoorden en trouwt met haar. Dit is volgens de Joodse wet een ernstige overtreding, en de zoon uit dit overspel sterft als straf. Maar merkwaardig genoeg wordt Salomo, de tweede zoon van David en Bathseba troonopvolger, hoewel hij niet de oudste is. Bathseba wordt daarmee toch wel beloond voor haar overspel.