vrijdag 29 november 2013

Email-adres

Ik tikte in Google mijn email-adres in. Er kwamen twee pagina's van de website www.vebidoo.de uit, gewijd aan twee mij onbekende personen. Maar op de website stond bij hun naam mijn email adres! Je vraagt je af wat de bedoeling daarvan kan zijn. Merkwaardig genoeg kwamen er een aantal sites waar ik van weet dat mijn email adres er op staat niet te voorschijn. Ook bizar.

vrijdag 15 november 2013

Is Nederland een rechtstaat(72)? De Rabobank.

De Rabobank heeft haar gesjoemel in de Libor-affaire afgekocht. Medewerkers van de bank kunnen daarvoor niet meer worden veroordeeld. Dus alleen mensen die er aan meewerkten maar nadien zijn vertrokken kunnen worde gestraft. Maar misschien zijn ze vertrokken omdat ze niet tegen het gesjoemel konden. Zij kunnen dan gestraft worden, maar mensen die met het gesjoemel geen moeite mee hadden, en zijn gebleven, gaan vrijuit.