zondag 28 maart 2010

Tolkien, the Lord of Rings(3). De vertaling

Tolkiens the Lord of Rings werd vertaald door Max Schuchart. De man kreeg er een prijs voor.
Maar bij herlezing leek mij dat onterecht. Niet alleen laat hij hier en daar een stuk weg, en voegt op andere plaatsen een eigen tekst in, maar sommige woorden worden systematisch verkeer vertaald, en soms geeft dat een andere invulling van het verhaal.
Zo gebruikt Tolkien soms het woord "score", en dat betekent 20. Maar in de vertaling wordt het steeds 10.
Bijvoorbeeld bij de aantallen hobbits en mensen bij de bevrijding van de Gouw.
En voor grotere afstanden gebruikt Tolkien "miles" en "leagues". Beide worden vertaald met mijlen.
Maar een league is 5,556 km, dus meer dan 3 mijlen. Dit speelt vooral in Rohan en Gondor: Aragorn cs leggen in het origineel meer dan 3x zoveel mijlen af als in de vertaling.

vrijdag 26 maart 2010

Tolkien, the Lord of Rings(2). Stijgbeugels

In "In de ban van de Ring" hebben ruiters stijgbeugels. Maar in de geschiedenis worden stijgbeugels pas in de vroege middeleeuwen gebruikt, waardoor cavalerie van veel groter belang werd.
Men krijgt toch de indruk dat dit boek in een vroegere tijd speelt, wat stijgbeugels een anachronisme maakt.

woensdag 24 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(21)? Inbraak

Onze auto is opengebroken, en de radio en de Tomtom zijn gestolen. Aangifte gedaan bij de politie. Ze kwamen zowaar langs, en namen een schroevendraaier mee die door de inbreker was gebruikt.
Ze zeiden er wel bij dat je van schroevedraaiers geen vingerafdrukken kan krijgen.
Verbazend, bij CSI kan dat wel.
Toen aangifte gedaan, via Internet. Een correctie van de aangifte bleek een heksentoer, en dat heb ik als klacht gemeld. De aangifte-bevestiging, noreply, bevatte geen enkel detail over de aangifte, zodat ik er niets aan heb voor de verzekering. Door de noreply mail kon ik dat niet replyen, maar heb het gestuurd naar het email adres van de klacht-bevestiging. Ik ben benieuwd.
De politie moet nog veel leren op dit gebied.

zondag 21 maart 2010

Tolkien, the Lord of Rings(1).

Hoewel het niet duidelijk is in welke tijd the Lord of Rings, in het Nederlands "In de ban van de Ring" geheten, komen er wel eens anachronismen in voor. Eén ervan is het gebruik van het begrip uur.
Bijvoorbeeld bij het houden van de wacht. Van Frodo staat er, dat hij (in Moria) twee lange uren de wacht moest houden. Hoe bepaalden de Reisgenoten dat? Hij had toch geen polshorloge bij zich?

zaterdag 20 maart 2010

Milly Boele

We horen van de politie geen verklaringen over het waarom van de moord op Milly Boele.
Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Ongetwijfeld zal de dader zoveel mogelijk schuld op Milly laden.
Iets in de geest van: "Ze wilde mij verleiden, en toen ik niet meedeed, zei ze dat ze zou rondvertellen dat ik haar had willen verleiden." En er is niemand die het tegen kan spreken.
Als ik de politie was zou ik met zo'n verklaring ook niet naar buiten komen.

vrijdag 19 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(20)? Milly Boele

Bij een rechtstaat hoort volgens mij een politieapparaat dat voor zijn taak berekend is. Dat lijkt mij de moord op Milly Boele niet het geval. Ze hadden onmiddellijk een speurhond moeten inzetten, ze hadden luchtfoto's moeten laten maken om te zien waar in tuinen gegraven was, en ze moesten er toch achter zien te komen wie die buurman was waar Milly het over had. Niets van dat alles vonden ze belangrijk genoeg.
En het publiek werd ook nog eens incorrect voorgelicht (man ipv buurman). Schande!

donderdag 18 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(19)? Lucia de B.

De officier van Justitie heeft tegen Lucia de B. vrijspaak gevorderd. Hij ziet haar dus als onschuldig.
Dat verschilt nogal van wat eerder over haar werd gezegd. Als je alles leest moet je tot de conclusie komen dat zowel het O.M. als de rechters uitspraken doen zonder te weten waar ze het over hebben.
Ze missen de deskundigheid voor een ingewikkeld geval. Ik zie dat als een gevaar voor de rechtstaat.

woensdag 17 maart 2010

Yad Vashem(3)

Het heeft toch wel iets als je leest dat 2 familieleden de Yad Vashem onderscheiding hebben gekregen.
De ene was een broer van mijn grootmoeder, Eise Woudstra, en de andere was nog iets minder familie, Halbe Osinga.

maandag 15 maart 2010

Yad Vashem(2)

Er valt nog meer te zien aan de lijst met onderscheidenen. Bijvoorbeeld: Polen is het grootste aantal onderscheidingen. En ik had altijd gehoord dat de Polen het wel goed vonden dat de Joden uitgeroeid werden. En verder maakt het natuurlijk uit of een land bezet werd door de Duitsers. Zo niet, dan konden weinig mensen iets tegen de Jodenvervolging doen. Dan waren het vaak diplomaten die zich hebben ingezet voor de Joden. En die mensen kregen geen dank van de eigen bevolking, ook niet na de oorlog.
Zie bijv. Portugal en Japan: elk met één onderscheidene, de Sousa Mendes en Sugihara. Beide daarvoor verguisd tot hun dood, ver na de oorlog.
En beide de redders van uitzonderlijk veel mensen.

zondag 14 maart 2010

Yad Vashem(1)

Ik vond de mensen uit Nederland die de Yad Vashem onderscheiding kregen. Als je niet beter wist zou je die discriminerend kunnen noemen, want Joden krijgen die onderscheiding niet.
En verder valt het op dat in de meeste gevallen de onderscheiding gaat naar een echtpaar.
Man en vrouw hebben hem samen gekregen, door hun gezamenlijk handelen.
Misschien zou dat bij andere onderscheidingen ook op zijn plaats zijn.

donderdag 11 maart 2010

Vrijheid van meningsuiting

In Nederland genieten we vrijheid van meningsuiting. Maar wat is een mening eigenlijk? Is het voldoende als iemand zegt dat een bepaalde uitspraak zijn of haar mening is? Of  moet het meer betekenen?
Betekent het vrijheid van beledigen? Naar mijn mening niet. Als iemand zegt dat moslims geitenneukers zijn, is dat een mening? In letterlijke zin zeker niet. Ik denk dat het alleen maar een belediging is, en geen mening, en dus ook niet valt onder vrijheid van meningsuiting.

woensdag 10 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(18)? Klokkenluiders.

Een klokkenluider is iemand die een klok luidt, en dat kan ook in de zin van: mensen waarschuwen, in het bijzonder voor misstanden bij overheid en bedrijfsleven. Over de laatste categorie hebben we het hier.
Naar mijn mening behoort het tot het wezen van de rechtstaat dat klokkenluiders worden beschermd.
We kunnen rustig vaststellen dat Nederland op dit punt geen goed figuur slaat.
We kennen hun namen, zoals Ad Bos, Fred Spijker, Paul Schaap en vele anderen.
Voor de overheid schijnt er nu een regeling te zijn, maar een wet, die ook voor het bedrijfsleven geldt komt er niet.

dinsdag 9 maart 2010

Ethiek(19). Religies

Het is opvallend dat de meeste religies op dezlefde manier intolerant zijn.
Ze zijn inzake het geloof het natuurlijk niet met elkaar eens, maar in hun houding ten opzichte van de vrouw wel: de vrouw is minder waard dan de man, en is onrein als ze ongesteld is. Dat staat in de Bijbel en in de Koran, en Boeddisme en Hindoeisme denken er ook zo over. De vrouw is eigenlijk een onrein wezen.
Ze denken ook gelijk over abortus en euthanasie.

zondag 7 maart 2010

Harry Poter(29). Perkamentus en Gandalf(1)

Er is een overeenkmst tussen Perkamentus (Dumbledore) en Gandalf: beide laten iemand anders de kastanjes uit het vuur halen (Harry Potter en Frodo), beide gaan dood, maar alleen Gandalf keert terug uit de dood; hoewel Perkamentus na zijn dood nog veel informatie aan Haryy Potter doorgeeft, en beide zijn uiterst slechte strategen en tactici. In beide gevallen was dat nodig om de boeken spannend te houden.
Voor Perkamentus heb ik dat in mijn blog en in een site vastgelegd: (http://sites.google.com/site/dumbledorestrategy/). Voor Gandalf wil ik daaraan in mijn blog aandacht besteden.

donderdag 4 maart 2010

Ethiek(18). Tolerantie

Nederland was een tolerant land in de 17de en de 18de eeuw, en dat klopt ook wel.
Dat betekende dus, dat het geloof voor de regenten in Nederland niet het belangrijkste was, maar geld verdienen. Ze dienden meer de Mammon dan God zou je kunnen zeggen.
Katholieke landen hadden koningen met biechtvaders. Die zorgden er wel voor dat de koning niet tolerant werd voor andersdenkenden. En ook bij Protestantse koningen hadden geestelijken veel invloed.
En ook dat was niet goed voor de tolerantie.

Ethiek(17) Tolerantie.

Je kunt je ook afvragen of echte gelovigen wel tolerant kunnen zijn. Immers, zij hebben de waarheid in pacht, en weten dat ieder die het op het punt van geloof niet met hen eens is in de hel terecht komt.
Tolerant zijn voor andere geloven houdt in dat ze het feit dat anderen naar de verdoemenis gaan niet erg vinden, want anders zouden ze daar toch iets aan moeten doen.
Dus, dan zouden ze of volslagen egocentrisch moeten zijn, of er aan twijfelen of ieder die niet zo gelooft als zijzelf naar de hel gaat, of zelfs helemaal niet meer in de hel geloven.
Dat laatste zie je veel bij moderne Christenen. Bij vroegere Christenen was alles veel eenvoudiger: je familie en je vrienden hadden hetzelfde geloof, en de rest kon rustig naar de hel gaan.
Moderne Christenen hebben het wat dat betreft veel moeilijker.