maandag 13 augustus 2018

Bijbel en theologie(25). Bizarre gelijkenissen(7) - de koninklijke bruiloft.

Matteüs 22: 1 - 14 Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Hij zei: "Het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een koning die het bruiloftsfeest van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn dienaars om de gasten voor het feest uit te nodigen, maar zij wilden niet komen. Weer stuurde hij dienaars eropuit met de opdracht: Ga naar de genodigden en zeg: Ik heb de maaltijd klaargemaakt, de stieren en de mestkalveren zijn geslacht, alles staat klaar. Kom naar het bruiloftsfeest! Maar zij trokken zich er niets van aan; iedereen ging weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel; weer anderen grepen de dienaars vast, mishandelden hen en doodden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn troepen op hen af, liet die moordenaars om het leven brengen en hun stad in brand steken. Tegen zijn dienaars zei hij: "Voor het bruiloftsfeest stond alles klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je tegenkomt uit voor de bruiloft." En zij gingen eropuit en zij brachten alle mensen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede. Zo liep de bruiloftszaal vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om zijn gasten te zien, merkte hij iemand op die geen feestkleding droeg. "Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder je voor de bruiloft gekleed te hebben?" vroeg de koning hem. Maar de man zweeg. Toen zei de koning tegen zijn dienaars: "Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, de duisternis in. Daar zal hij huilen en knarsetanden." En Jezus besloot: "Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren." Absurd verhaal. Als je door de koning wordt uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van zijn zoon, dan kom je, want het is een hele eer. En dienaren van de koning mishandelen en doden, dat doe je niet. Gewoon uit fatsoen. En als je dat niet hebt - dan neemt de koning wraak - hij laat de moordenaars om het leven brengen en verwoest de stad. En wat moeten we met de man die geen feestkleding droeg? Had hij feestkleding bij de ingang kunnen krijgen? Het staat er niet. En de conclusie volgt niet uit dit verhaal - iedereen wordt uitgenodigd, en alleen de man zonder bruiloftskleed mag niet meedoen. De gelijkenis wordt dan zo uitgelegd - de leiders van Israël hebben de uitnodiging voor het koninkrijk der hemelen afgewezen, en ze mishandelen knechten en doden ze. Als straf worden ze zelf gedood en hun stad verwoest. Dat zou dan slaan op de verwoesting van Jeruzalem. Vervolgens worden mensen uit andere volken uitgenodigd. Of zouden deze details er later bijgeschreven zijn? Lucas 14:15-24 geeft ook deze gelijkenis. Er zijn flinke verschillen: het is geen bruiloftsfeest van een koning maar een gewoon feest, en er worden geen knechten mishandeld en gedood, en er wordt geen stad verwoest. Wel komen de uitgenodigde gasten niet, en worden armen en invaliden uitgenodigd. "Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen... Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn." Dus geen gast zonder feestkleding.