donderdag 31 maart 2011

EPD en verzekeringen

De Eerste Kamer gaat waarschijnlijk niet accoord met de landelijke EPD. De privacy zou in het geding komen. Maar bijna alle medische kosten worden betaald door een ziektekostenverzekering. Dat wil dus zeggen dat deze verzekering alle nota's aangeboden krijgt, met de naam van de patient. Iemand die daar werkt kan aan de hand van deze nota's gemakkelijk vaststellen wat deze patient mankeert.
Hoezo privacy?

maandag 28 maart 2011

KPN glasvezelnetwerk.

Ik schreef al eens dat we hier een  glasvezelnetwerk hebben gekregen, met KPN als provider. We hadden toen een contract thuisgestuurd gekregen dat sterk afweek van de afspraken die we met ze hadden gemaakt.
Nu kregen we de eerste rekening binnen: geheel gebaseerd op het contract dat we thuisgestuurd hadden gekregen. Geen enkele afgesproken korting was er in verwerkt. En er stond ook op dat er extra werkzaamheden waren uitgevoerd, iets waar wij niets van weten.
Navraag leverde op dat dat bij een volgende afrekening verwerkt zal worden, want zo vlug kunnen ze niet.
De afspraak werd begin oktober gemaakt.
Moet je met zo'n bedrijf in zee willen gaan?

zondag 27 maart 2011

Het lied van de grotten(2)

Onder die titel is het laatste boek van Auel, dat op 29 maart gaat verschijnen. Het is aardig te speculeren over de inhoud. Zoals ik in mijn eerste post over dit onderwerp schreef: de vraag naar de rol van de man bij de voortplanting is interessant. Hoofdpersoon Ayla heeft door hoe het echt zit, maar de rest van mensen denkt daar anders over. Die zien niet echt waarvoor een man nodig is.
Als ze daar achter komen willen mannen niet meer dat hun vrouw sex heeft met een andere man: ze willen niet zorgen voor de kinderen van iemand anders. De nogal vrije moraal bij de Zelandoniers zal dan veranderen in de preutse moraal van later tijden.
Ik ben benieuwt hoe de schrijfster dit aanpakt. Zal Zelandoni, de geestelijke leidster van de Zelandoniers proberen de rol van de man geheim te houden, om dit soort problemen tussen man en vrouw te voorkomen?
Tenzij ze de anticonceptie mogelijkheden die Ayla kent gebruikt om een soort jaren 70 van de vorige eeuw moraal te creeeren. Maar ik denk dat ze dan ver afwijkt van hoe het vroeger echt was.

dinsdag 22 maart 2011

Internet en de dood

Veel mensen beginnen een site of een blog op Internet, bijv. vanwege een hobby. Maar op een gegeven moment komen die mensen te overlijden. Wat gebeurt er dan met hun site en hun blog? Wordt daar over nagedacht? Als de site gehost wordt op een gratis provider blijft de site bestaan zolang de provider blijft bestaan. Google geeft de mogelijkheid voor gratis hosting, dus zolang Google blijft bestaan blijven die sites ook bestaan. Blogs zijn meestal gratis.
Als voor de hosting betaald moet worden ligt het anders. Nemen de eigenaren maatregelen om het voortbestaan van hun site te garanderen, al dan niet in overleg met hun erfgenamen?
Ik hoor er nooit iets over, en ik zou het wel willen weten, want het geldt voor mij ook.

zondag 20 maart 2011

Het lied van de grotten(1)

Onder die titel is het laatste boek van Auel, dat op 29 maart gaat verschijnen. Het is aardig te speculeren over de inhoud. Een van de interessante vragen is die naar de rol van de man bij de voortplanting. Hoofdpersoon Ayla heeft door hoe het echt zit, maar de rest van mensen denkt daar anders over. Die zien niet echt waarvoor een man nodig is.
Ayla heeft haar ideeën verteld aan haar man Jondalar en aan Zelandonia, de geestelijke leidster van deze stam. In die stam zijn mannen en vrouwen gelijkberechtigd.
Voor mij staat vast dat de mannen vrouwen gaan onderdrukken zodra ze hun eigen rol bij de voortplanting door hebben, zoals dat eeuwenlang het geval was, en vaak nog is.
En dus vraag ik mij af of Zelandonia dit ook door heeft, en om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te bewaren de rol van de man geheim wil houden. Ik ben benieuwd!

Dagblad Trouw

Op donderdag 17 maart nam de Veiligheidsraad een resolutie aan over de situatie in Libië. Televisieprogramma's werden er voor onderbroken. Maar toen ik het vrijdagochtendnummer van Trouw las bleek die er niets over te schrijven. Het was te laat geweest om er nog over te schrijven.
Maar in het zaterdagnummer werd gedaan alsof er vrijdag wel over was geschreven. Er werd wel naar verwezen, maar het kreeg geen eigen artikel meer.
Nu was het te lang geleden om nog over te schrijven.
Ik vraag mij af hoe vaak zoiets gebeurt zonder dat ik het merk.
Het leidt er toe dat bestuderen van een zaak aan de hand van wat een krant er over schrijft nog moeilijker wordt: je moet niet alleen nagaan of het klopt wat de krant schrijft, je moet ook nog nagaan wat hij om bovengenoemde reden heeft weggelaten.

dinsdag 15 maart 2011

Electronic Patienten Dossier

De Eerste Kamer heeft het EPD afgewezen. Oa vanwege de privacy.
De oplossing is heel simpel: laat niemand toe in het EDP. Al jaren is bij tests gebleken dat computers beter zijn in het stellen van een diagnose dan een Specialist. Het enige wat de computer produceert is een behandelvoorschrift, geen diagnose is beschikbaar voor medisch personeel. Zo goed zijn die niet. 1500 mensen overlijden aantoonbaar door medische fouten. Dat kan de computer makkelijk beter.

dinsdag 8 maart 2011

Aflossing en bonussen

ING heeft voor twee miljard leningen. Afgelost. Dat kostte ook nog eens 1 miljard aan boete. Dat is 50 procent! Je vraagt je af waarom ze het dan doen, want het is heel onvoordelig.
Eigenlijk is daar maar een antwoord op: ze doen dat om de handen vrij te hebben voor het uitkeren van hogere bonussen. Eigenbelang gaat boven bedrijfsbelang.
In de Derde wereld noemen ze zoiets corruptie.

zondag 6 maart 2011

Geheimschrift

Al eeuwen probeert de mensheid een geheimschrift te bedenken dat niet gekraakt kan worden.
Ik heb ook wel eens zoiets verzonnen. Je vertaalt elke letter in een getal. Aan veel voorkomende letters ken je meer getallen toe. Een Nederlands tekst bestaat voor 10 procent uit de letter e. Dus als je 100 getallen gebruikt voor je geheimschrift moet je er 10 aan de e toekennen. Verder gebruik je voor je geheimschrift op de gebruikelijke manier een wachtwoord.
Vanwege de verdeling kun je zo'n code niet met statistische methoden kraken.