woensdag 25 maart 2009

Verhuizen(9). Nog meer ellende in de badkamer

Bij de badkamer ging er nog meer mis dan het niet goed plaatsen van de stoomdouche.
Er moest een nieuwe afvoer worden gemaakt voor de waterdamp, die er in een badkamer altijd ontstaat. Er was een oude, maar die was van eterniet/asbest en die wilden we niet meer gebruiken. De nieuwe werd een meter uit de muur aangelegd; op de bovenverdieping was hij dus ook een meter uit de kant. Dat was erg onpractisch, en hij werd opnieuw aangelegd.
Bij de aanleg van de leidingen voor de wastafel werd geen rekening gehouden met het feit, dat we een wastafel met twee kranen hadden gekocht. De leidingen waren al ingetegeld, maar alles moest overnieuw. Het licht en de afzuigkap werden bediend door één knopje. Zo was het niet afgesproken, en ook hier moest het veranderd worden.

dinsdag 24 maart 2009

Verhuizen (8). De stoomdouche.

Mijn vrouw wilde graag een stoomdouche in de badkamer, dus we bestelden er een bij de firma van de vorige blog. We hadden, met behulp van vrienden, een bedrijf gevonden dat onze badkamer wel wilde installeren. Dus ook de stoomdouche. We hadden een stoomdouche besteld waarmee allerlei bijzondere dingen konden. Er was bijvoorbeeld een radio ingebouwd.
Maar toen we die probeerden deed hij het niet. Toen we de handleiding bestudeerden ontdekten we, dat er een antenne aan moest, en dat had de bouwer niet gedaan. "U kunt toch niet verwachten dat de bouwers van te voren de handleiding bestuderen!" was zijn verweer.
Ook de afvoer deugde niet. De badkamervloer kwam blank te staan als er werd gedouched. Dit probleem werd op een originele manier opgelost. De stoomdouche had er in zijn geheel uitgetrokken kunnen worden om naar de afvoer te kijken, maar in plaats daarvan werd er een gat geboord in de muur waartegen de stoomdouche stond, en door dat gat werd de reparatie uitgevoerd.
Het deed mij denken aan een mop uit de USSR: een tandarts had een methode ontdekt om via de anus iets aan het gebit te doen. Toen een Westers journalist vroeg waarom dat zo ingewikkeld moest, werd tegen hem gezegd: "U denkt toch niet dat iemand hier zijn mond open durft te doen?"
Dat gat had de tegels, die we achter de stoomdouche hadden laten aanbrengen, beschadigd, en dat kon niet gerepareerd worden. Om het goed te maken tekende de bouwer een verklaring, dat als wij binnen 15 jaar de stoomdouche wilden vervangen, hij die tegels alsnog zou laten repareren.
Mocht iemand geïnteresseerd zijn i de naam van het bedrijf, dan moet hij/zij mij maar een email sturen: michiel.osinga@gmail.com.

maandag 23 maart 2009

Harry Potter en het toveren (5)

Als Hagrid Harry gevonden heeft, blijkt Hagrid te kunnen toveren. Met een gebroken toverstok.
Maar als Harry later, in deel 7, zijn toverstok breekt kan hij er niets meer mee.
En Harry krijgt geen brief van het Ministerie van toverkunst, dat hij als minderjarige niet mocht toveren. Werd de toverkunst van Hagrid niet geregistreerd?
Bij andere gelegenheden werd de toverkunst onmiddellijk teruggedraaid, maar niet in dit geval.
Zijn oom brengt Harry naar de trein, omdat de varkensstaart van Dirk operatief verwijderd moet worden. En over het wissen van het geheugen wordt niet gesproken.
Klopt helemaal niet met wat er bij andere gelegenheden gebeurt.

Verhuizen(7). De open haard

We wilden in het nieuwe huis een gas open haard. We hadden daarvoor afspraken gemaakt, en die werden keurig nagekomen. Een mooie gas open haard werd aangelegd. Maar bij de eerste regenbui na de aanleg bleek het dak te lekken. Dat moest verband met elkaar houden.
Er kwam iemand van het betreffende bedrijf, en het bleek, dat bij de aanleg een dakpan kapot was gegaan. Deze kon gemakkelijk worden vervangen, want er waren reserve dakpannen genoeg. Jammer genoeg koden we de meeste andere problemen niet zo gemakkelijk oplossen.

zondag 22 maart 2009

Verhuizen (6). De badkamer

Toen wij ons nieuwe huis in Amersfoort kochten vonden wij het nodig de badkamer grondig te verbouwen. Het leek onze bouwconsulent indertijd een goed idee, om alvast diverse spullen, die in die badkamer geplaatst zouden worden, te kopen, en hij gaf ons het adres van een geschikte winkel in Apeldoorn. De winkel had inderdaad een prachtige collectie, en we bestelden wat we nodig hadden: een bad, een stoomdouche en nog het een en ander.
Toen de spullen werden geleverd bleek het bad beschadigd, en de verpakking ervan gaf ons de indruk dat ze hadden geprobeerd het bad elders te plaatsen, maar dat dat was afgesprongen.
Tweedehands dus. Maar over een compensatie viel niet te praten.
Wilt u ook iets bij deze leverancier bestellen, dan kunt u mij een email sturen voor naam en adres: michiel.osinga@gmail.com.

Harry Potter en het toveren (4).

Tegen de tijd dat kinderen met talent voor toveren elf worden krijgen ze een brief waarin ze worden uitgenodigd om in Zweinstein te komen studeren. Maar hoe weet men dat? Uit oa deel 2 blijkt, dat vastgesteld wordt waar getoverd wordt, maar niet door wie. Maar hoe kan dan worden vastgesteld wie er tovertalent heeft? Van een kind uit een toverfamilie kan dat dus niet. En hoe worden kinderen gevonden die niet uit een toverfamilie komen, zoals Hermelien. Worden alle kinderen over de hele wereld gevolgd?
Het is jammer dat de schrijfster dit punt niet heeft uitgewerkt.

zaterdag 21 maart 2009

Verhuizen(5). De vaatwasser.

Toen we de sleutel van het nieuwe huis (in Amersfoort) hadden moest er nog veel gebeuren, liefst voordat we er in trokken. Door de activiteiten van onze bouwconsulent hadden we veel tijd verloren (zie verhuizen(2)), maar het was ons gelukt om allerlei afspraken te maken.
Zo hadden we een vaatwasser gekocht, en met de leverancier afgesproken dat deze voor de installatie zou zorgen. Met een leverancier in Beilen van dezelfde groep hadden we goede ervaringen. De vaatwasser werd afgeleverd, en een monteur kwam mee; die zei: "De installatie is voor mij te ingewikkeld. Er moet een specialist voor komen" . Dat bleek 175 euro extra te kosten. Dat namen we niet, en na veel heen en weer gebel en ge-email stuurde de leverancier de specialist gratis. Het bleek dezelfde man te zijn.
Mocht iemand willen weten welk bedrijf het was, dan kan hij of zij een email sturen: michiel.osinga@gmail.com, en we vertellen de naam van de firma.

Harry Potter en het toveren.(3)

Als Harry Potter op de lagere school zit, blijkt hij te kunnen toveren. Zonder toverstok en zonder kennis van de juiste spreuken. Als hij op Zweinstein zit, blijkt toveren ineens een stuk moeilijker. Je moet een toverstok hebben - als in deel 7 zijn toverstok wordt gebroken, kan hij niet meer toveren. Ook moet je de spreuken kennen en correct uitspreken.
Het verschil is zo groot dat een nadere uitleg op zijn plaats was geweest.

vrijdag 20 maart 2009

Is Nederland een rechtstaat?(2)

In mijn vorige blog hierover gaf ik aan, dat daarvoor goed wetten en goede rechters nodig zijn.
Deze week was er al weer een geval, wat twijfel aan de deskundigheid van de rechters oproept.
Bensaïd Nakach werd vrijgelaten na 15 jaar ten onrechte in de TBS-kliniek te hebben doorgebracht. Onderzoek door het Pieter Baan Centrum leverde op, dat hij een "ernstige, gecombineerde paranoïde en narcistische persoonlijkheidsstoornis" zou hebben.
Tegelijk werd aangegeven, dat hij niet aan het onderzoek had meegewerkt. Een gewoon mens zou vragen, hoe het Pieter Baan Centrum dan tot die vergaande conclusie kon komen, en volgens de advokaat was er alleen maar een handgeschreven conclusie opgeleverd. Maar de rechters twijfelden niet.
Andere onderzoekers veegden de vloer aan met het rapport, maar de rechters hielden vol:
het PBC had gelijk, uiteraard zonder opgaaf van wettig en overtuigend bewijs.
Een rechter kan niet alles weten, maar moet wel kritisch blijven, en dat is hier niet gebeurd.
Tegelijk vraag je je af: incident of topje van een ijsberg?

donderdag 19 maart 2009

KPN en .htaccess

Ik beheer een website die door KPN wordt gehost. Ik probeerde wat te experimenteren met .htaccess, een functie die door sommige hosts wordt ondersteund, door anderen niet, en door weer anderen alleen als de gebruiker er om vraagt.
Ik probeerde bij KPN te weten te komen, wat hun policy in dezen is, maar dat is mij niet gelukt.
De helpdesk bleek niet op de hoogte van het fenomeen, en dat wilden ze graag zo houden.

donderdag 12 maart 2009

Verhuizen(4).

Op 16 juni 2008 om 10 uur werd het koopcontract voor het nieuwe huis (in Amersfoort) bij de notaris getekend. Maar we moesten het eerst bekijken, of het wel opgeleverd werd in de staat waarin we het hadden gekocht. Dat bleek een probleem: om 9.15 konden we het huis bekijken in Amersfoort, maar om 10.00 uur moesten we in Heemstede zijn voor de overdracht.
We kregen toen een goed beeld van de flexibiliteit van de makelaar. "Nee, dat moesten we beslist zelf doen. Dat kon onze schoondochter niet doen".
Uiteindelijk ging hij daar dan toch mee akkoord, maar hij wilde haar de sleutel niet geven.
Dat kon pas als het huis gekocht werd. Toch hebben we uiteindelijk het huis gekregen.

dinsdag 10 maart 2009

Is Nederland een rechtstaat?(1)

Wanneer is een land een rechtstaat? Naar mijn mening moet dan aan drie eisen zijn voldaan: er zijn goede wetten, er zijn goede rechters en de overheid zorgt er voor, dat rechterlijke uitspraken worden uitgevoerd.
De volgende vragen zijn uiteraard: wanneer zijn wetten goed, en wanneer zijn rechters goed?
Om te beginnen met het laatste: rechters zijn goed als ze deskundig en eerlijk zijn.
Zijn rechters dat in het algemeen? Ik heb mijn twijfels.
Vorige week werd een therapeute vrijgesproken, die een relatie met een cliënt was aangegaan.
Dat is uitdrukkelijk verboden, maar de rechter vond dat niet belangrijk. Het was vrijwillig, zei de rechter, en daar gaat het om. Sex met kinderen is ook vaak vrijwillig. Is het dan ook toegestaan?

maandag 9 maart 2009

Bijbel en theologie(11). Bathseba(3). Uria

Uria de Hethiet, zoals hij meestal wordt genoemd. Hij was één van de "helden van David", het keurkorps dat met David rondgezworven had, en legendarische heldendaden had verricht.
Hij trouwt met Bathseba, de dochter van Eliam. Eliam wordt ook genoemd bij de helden van David. Dat betekent dus, dat Uria veel ouder was dan Batseba.
David verleid Bathseba (of andersom), ze wordt zwanger en dat kan haar het leven kosten.
David laat Uria komen, die met Bathseba moet slapen om de schijn op te houden.
Hij doet dat niet, en dat kost hem het leven.
Je vraagt je af, waarom Uria niet bij zijn vrouw in bed kruipt. Soldaten hebben niet de reputatie van grote terughoudendheid op dit gebied, zeker niet als ze van het front komen.
Er zijn twee antwoorden anders dan die hij aan David geeft:
- Hij heeft gehoord dat David met Bathseba heeft geslapen, en weigert mee te werken aan David's scenario, waarbij hij als vader van het kind wordt aangemerkt.
- Hij is homosexueel, en heeft geen belangstelling voor vrouwen.
Dat klopt met mijn these dat Bathseba de badshow uitvoerde om zwanger te worden, zoals ik in mijn stukje over Bathseba aangaf.