maandag 29 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(37)? Andrea Luten

In "De reünie" van afgelopen zaterdag was iemand aanwezig die ooit beschuldigd was van de moord op Andrea Luten. Hij werd voor de rechter gebracht, die vaststelde dat er niets deugde van het bewijs.
Volldige kokervisie.

vrijdag 26 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(36)? Politie computersysteem

Het nieuwe computersysteem van de politie deugt niet, zo lees ik. Het kost heel veel tijd, en je kan er niet alles in terugvinden wat je hebt ingevoerd. En het was heel duur.
De problemen zijn ontstaan omdat niemand zijn eigen manier van werken wilde opgeven voor een gemeeschappelijk systeem. Dat nieuwe systeem is dus een gekoppeld systeem van vroeger onafhankelijke systemen. Dat werkt dus niet, en daar is van te voren voor gewaarschuwd.
Maar dat wisten de korpsbeheerders niet. Zeggen ze.

woensdag 24 november 2010

De vrije wil(2). Turing.

Als een mens eigenlijk een machine, een soort computer is, dan zou of een mens geen vrije wil hebben, want een computer heeft die ook niet, of een computer moet ook een vrije wil kunnen bezitten.
Turing heeft een test bedacht om na te gaan of het mogelijk is een computer van een computer te onderscheiden aan de hand van antwoorden op vragen.
Tot nog toe was dat mogelijk.
Ik vraag mij trouwens af of dat niet komt door de beperkingen van het menselijk brein.
Als je vragen stelt over bijvoorbeeld wat er in een bepaald jaar is gebeurd, en de alle vragen worden goed beantwoord, dan moet dat de computer zijn. Computers weten veel meer dan mensen, als ze daarvoor geprogrammeerd zijn. Daardoor vallen ze door de mand.
Afgezien daarvan, kun je op een analoge manier mens en computer onderscheiden op het gebied van de vrije wil?

zaterdag 13 november 2010

Rollator

De rollator zit vanaf 1-1-2011 niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Daar is de Tweede Kamer het niet mee eens. Maar een vergoeding krijg je alleen bij aanschaf van een nieuwe rollator.
Volledige vergoeding maakt een markt voor tweedehands rollators onmogelijk. Dat zegt de staatssecretaris ook. Er zijn dan twee mogelijkheden:
- de rollator wordt niet meer in het basispakket vergoed, dan ontstaat er vanzelf een tweedehands markt.
- de vergoeding wordt aangepast, bijvoorbeeld 80% wordt vergoed. Of tot een bepaald bedrag.
In beide gevallen onstaat er een tweedehands markt. Dat is zuiniger en beter voor het milieu.
Maar kennelijk vindt de Tweede Kamer dat niet interessant.

dinsdag 9 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(35)? Aben

Aben is advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij vindt het onterecht dat de wraking van de rechters in het proces Geert Wilders werd toegestaan. Hij valt dus zijn collega-rechters af zonder zich volledig in de zaak verdiept te hebben. Hij vindt blijkbaar dat rechters niet gewraakt mogen worden.
Rechters zijn onfeilbaar, en als ze een fout maken hebben de leken zich daarbij neer te leggen.

maandag 8 november 2010

Geluk

Het enige wat ik van mijn schoonvader als levensles heb geleerd dat iemands goed geheugen niet bijdraagt tot het geluk van die persoon. Het is veel beter allerlei onaangename ervaringen en verkeerde dingen die je gedaan hebt maar te vergeten.

vrijdag 5 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(34)? Fietsendiefstal

Nederlanders hyebben veel vetrouwen in politie en rechtspraak, zo lees ik in de krant. Hoog opgeleiden meer dan minder hoog opgeleiden. Zouden alle mensen met veel vertrouwen in politie en rechtspraak nooit eens de diefstal van een fiets hebben hoeven aangeven? Dan ontdek je dat de politie niets voor je doet.
Zelfs niet als je kunt vertellen wie de fiets heeft gestolen.
Maar als deze mensen deze ervaring wel hebben, wat betekent het dan dat ze aangeven veel vertrouwen in politie en rechtspraak te hebben? Vertrouwen gaat kennelijk niet samen met de verwachting dat de politie iets voor je doet. Toch merkwaardig.

Cdate

Cdate is een functie van VBScript en daarmee van ASP. Plotseling deed een script met Cdate het niet meer. Giseren nog wel, en vandaag niet meer.
Wat blijkt: ik mag niet meer january schrijven, het moet januari zijn.
Gisteren mocht het nog wel, vandaag niet meer. Zonder waarschuwing.
Ligt dat aan de provider, Argeweb?

donderdag 4 november 2010

Islam en Christendom

Je kunt de Islam ook zie als een secte van het Christendom: bij de Islam is Christus niet de zoon van God, maar in het Arianisme, een Christelijke stroming in de vierde tot de zevende eeuw, geloofde men ook niet in de drie-eenheid. Misschien was het Arianisme ook in Arabië doorgedrongen.
En veel moderne Christenen geloven minder in het bijzondere van Christus dan Moslims.