vrijdag 28 augustus 2009

Harry Potter(20). Toverdieren.

In de Harry Potter serie worden diverse keren dieren beschreven, die volgens de wetten van de biologie en de aërodynamica niet kunnen bestaan. Toverdieren dus.
Ik noem er drie:
de feniks. Kan vrachten tillen, die niet kloppen met de wetten van de natuur.
de hippogrief. Kan mensen op zijn rug dragen tijdens zijn vlucht.
de terzieler. Kan mensen op zijn rug dragen tijdens zijn vlucht, en is alleen zichtbaar voor mensen die iemand hebben zien sterven.
De laatste twee worden beschreven alsof ze geen toverdieren zouden zijn.

donderdag 27 augustus 2009

Verkeer(4). Verkeersborden.

Het is opvallend hoe vaak verkeersborden die overbodig zijn geworden toch blijven staan.
Zo is hier vlak bij een straat éénrichtingverkeer geworden. Maar het bord dat een maximum snelheid van 30 km aangeeft is gewoon blijven staan. Luie wegwerkers. En luie ambtenaren die dat moeten controleren.

dinsdag 25 augustus 2009

Verkeer(3). Snelheid.

Een poosje terug werd er bij Amstelvee streng op de snelheid gecontroleerd. De gemiddelde snelheid van de auto's ging omlaag, want ieder hield zich aan de maximum snelheid.
En o wonder, de doorstroming ging omhoog!
En dus werd de maximum snelheid hier en daar nog lager gesteld, want dat zou de doorstroming bevorderen. Domme ambtenaren.
Want de doorstroming werd vergroot omdat de rijen allemaal zo ongeveer dezelfde snelheid hadden, en wisselen van baan was dus heel eenvoudig. Je kon dan veilig de rechter baan gebruiken zonder angst ingesloten te raken.

Verkeer(2). Invoegstrook

Bij invoegstroken zie je vaak een bord met: "Gehele invoegstrook gebruiken".
Ik vind dit een heel dom bord. De kunst bij invoeen is om een snelheid gelijk aan die van het verkeer waarin je wilt invoegen te bereiken. Of je daarvoor de hele invoegstrook gebruikt is niet relevant. Domme ambtenaren.

maandag 24 augustus 2009

Verkeer(1) - ritsen

Sinds een aantal jaren moeten we risten bij een samenvoeging van wegen waarvan één voorrang heeft boven de andere. Vele borden zijn geplaatst om de automobilist daarop attent te maken.
Maar mijn ervaring uit de jaren voor het "rits-gebod" is nu juist, dat automobolisten dat al deden. Eigenlijk werden die borden voor niks geplaatst. Niet van te voren onderzocht natuurlijk.
Ambtenaren weten zo wel wat automobilisten doen. Domme ambtenaren

donderdag 20 augustus 2009

Harry Potter(19). De sluipwegwijzer(2).

Over de sluipwegwijzer vraag ik me nog meer af. Hoe kan het dat Fred en George in de tijd dat zij de sluipwegwijzer hadden, niet hebben gezien dat de rat van Ron een faunaat was, Peter Pippeling? Dat geldt ook voor Harry Potter, toen hij het ding gekregen had.
En kennelijk hebben ze ook niet op de sluipwegwijzer gekeken toen hun zusje ontvoerd werd (deel 2). Want dan zou de plaats waar ze was en de gang er naartoe getoond moeten worden.

Het spreekt vanzelf dat Perkamentus ook een sluipwegwijzer had kunnen maken. Hij heeft het kennelijk niet gedaan. Hij had er veel voordeel van kunnen hebben: bij de ontvoering van Ginny Wemel, en ook bij de poging van Krinkel om de steen der wijzen te bemachtigen (deel 1).
In beide gevallen had hij ook de aanwezigheid van Voldemort kunnen vaststellen.
En in deel 4 had hij kunnen vaststellen dat Dolleman Dolleman niet was.

Mogelijk werkte de sluipwegwijzer in deze situaties niet. Maar dat wordt in de boeken niet vermeld.

woensdag 19 augustus 2009

Harry Potter(18). De tijdverdrijver.

Hermelien gebruik een tijdverdrijver om al haar lessen te kunnen volgen. Harry en Ron zien het gebeuren, maar begrijpen niet wat er gebeurt. Toch hadden ze moeten constateren, dat Hermelien soms op twee plaatsen tegelijk was. Les had bij twee leraren op hetzelfde moment.
Want Hermelien was nooit alleen bij die leraren, er waren getuigen, die konden vaststellen dat ze op twee plaatsen tegelijk was.
Zeker de leraren wisten het. Anderling wist het omdat ze de tijdverdrijver had aangevraagd, maar ook de andere leraren konden het weten.
Dus toen Perkamentus zei: "tenzij je ons wilt laten geloven dat ze op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn" had Sneep moeten zeggen: "Maar dat kunnen ze!"

dinsdag 18 augustus 2009

Transplantatie

In Nederland is een tekort aan organen voor transplantatie. Dat komt omdat men hier het systeem hanteert dat iemand zich moet hebben aangemeld om als donor te fungeren, of hebben gemeld dat hij of zij dat niet wil. Mensen die niet hebben gemeld of ze wel of geen donor willen worden worden geacht het niet te willen. Heel dom natuurlijk.
Maar er is nog iets: ik vind dat als je aangeeft geen donor te willen worden je ook niet aan aanmerking mag komen voor een transplantatie, in ieder geval niet zo lang er een tekort is.
Ik heb begrepen dat het bij sommige religies belangrijk is met een compleet lichaam begraven te worden, en dat betekent: geen orgaandonatie. Dan ook geen transplantatie.

maandag 17 augustus 2009

Is Nederland een rechtstaat(7)?

Vrij Nederland schrijft dat officieren van Justitie die de rechten van beklaagden met de voeten treden, zoals het afluisteren van telefoongesprekken met hun advocaat, en die daardoor de rechtzaak verliezen, door Justitie niet wordt gestrafd maar eerder beloond.
Ongeveer: je mag best de wet overtreden, als ze er maar niet achter komen.
En als dat wel gebeurt staan we ook achter je.
Niet best voor een rechtstaat

zondag 16 augustus 2009

Harry Potter(17). De sluipwegwijzer.

In deel 3 krijgt Harry Potter de sluipwegwijzer van Fred en George Wemel. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Een zo prachtig ding geef je niet weg, en al helemaal niet als je er niet eerlijk aan gekomen bent.
Het is ook onduidelijk hoe Fred en George de spreuk hebben gevonden waarmee het ding in actie komt. Je kunt toch moeilijk alle spreuken uitproberen die verzonnen kunnen worden.
En dat geldt ook voor de spreuk om hem af te zetten. Nog meer - als je de spreuk om hem aan te zetten hebt gevonden ga je minder hard zoeken naar een spreuk om hem af te zetten.
En ik mis ook het verhaal van hoe de makers het ding zijn kwijtgeraakt. Vilder kan toch niet zomaar een perkament in beslag nemen.

vrijdag 14 augustus 2009

Afslanken(3).

Onze darmflora heeft dus invloed op hoe ons lichaam omgaat met voedsel. Het lijkt aannemelijk, dat deze invloed voor verschillende soorten voedsel niet gelijk is. Hoe gemakkelijker voedsel van zich zelf opgenomen kan worden, des te minder invloed heeft de darmflora, zou je zo zeggen.
Suiker en alkohol kunnen heel gemakkelijk worden opgenomen, en dus zou je verwachten, dat de efficiëntie van opname hoog is. En van voedsel dat niet van zichzelf gemakkelijk opgenomen wordt zou je een grotere invloed verwachten.
Maar ik heb nergens gelezen dat dat is onderzocht.

donderdag 6 augustus 2009

Ikea(6) Amersfoort; rolstoel

We waren weer eens bij Ikea in Amersfoort. Omdat mijn vrouw last had van haar knie besloten we een rolstoel te lenen. Het viel ons op, hoe slecht die waren ontworpen . Je kon ze alleen met zijn tweeën gebruiken, want er zat een rem op in de vorm van een beugel die je ingedrukt moest houden als je reed. Zoals een bagagewagentje op Schiphol. Dus degene in het karretje kon die beugel niet zelf indrukken, want die zat achter haar/zijn rug. En verder bood de rolstoel geen mogelijkheid boodschappen mee te nemen. In supermarkten zie je wel eens rolstoelen met een boodschappenmandje, maar hier dus niet. Slechte beurt van Ikea!

dinsdag 4 augustus 2009

Harry Potter(16). 17 jaar.

In de wereld van de tovenaars wordt men met 17 jaar volwassen. In het geval van Harry Potter verviel op dat moment de magische bescherming die Perkamentus had gecreëerd, en bij iedere toevenaar verdwijnt het Merk, waarmee tovenarij in de buurt van een minderjarige tovenaar kan worden gedetecteerd. Men krijgt de indruk, dat deze leeftijd een natuurwet is, niet een instelling door het ministerie van Toverkunst.
Maar wanneer iemand 17 jaar wordt is niet evident. Het hangt af van de kalender die je gebruikt. Bij geboorte op dezelfde dag wordt een Moslim op een andere dag 17 dan iemand uit West-Europa, en ook in West-Europa zijn er verschillen: op een gegeven moment werd er overgestapt van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender. Dat gebeurde niet in elk land op dezelfde dag, en in Nederland ging het per provincie.
Die overstap gaat gepaard met het schrappen van een aantal dagen, meestal 11.
In Rusland was de Juliaanse kalender nog in gebruik tijdens de revolutie van 1918.
In de Juliaanse kalender is een jaar een schrikkeljaar wanneer het jaartal deelbaar is door 4.
In de Gregoriaanse kalender geldt dat niet voor eeuwnummers: die jaren zijn alleen een schrikkeljaar wanneer het jaartal deelbaar is door 400.
1900 is dus een schrikkeljaar volgens de Juliaanse kalender, en niet volgens de Gregoriaanse.
En dus ontstond er toen een dag verschil. Wanneer werden tovenaars, die tussen 1883 en 1900 geboren werden 17 jaar? In Rusland een dag later dan in West-Europa?

Afslanken(2)

In een vorige blog stelde ik dat een deel van de energie van ons voedsel niet wordt opgenomen, maar in de ontlasting terecht komt. Het blijkt dat onze darmflora daarbij een belangrijke rol speelt. Raar woord eigenlijk, darmflora: het gaat niet om planten, maar om bacteriën.
Op de Engelse wikipedia kan men veel informatie vinden over darmflora: http://en.wikipedia.org/wiki/Gut_flora
De Nederlandse variant is veel minder compleet. Het blijkt dat volwassenen 1 - 1.5 kilograam aam darmflora hebben, honderden verschillende soorten microorganismen.
Niet iedereen heeft evenveel, en ook niet dezelfde microorganismen. Het lijkt voor de hand te liggen, te denken aan een verband tussen de samenstelling van de darmflora en hoeveel iemand groeit (of niet) van een bepaalde hoeveelheid voedsel.
Maar dat staat niet in dat artikel.