zaterdag 30 januari 2021

Formulier voor de gemeente Amersfoort

Ik probeerde een formulier voor de gemeente Amerfoort in te vullen. Ik kreeg van Gmail de volgende mededeling: formulier.amersfoort.nl gebruikt gewoonlijk versleuteling om je gegevens te beschermen. Toen Google Chrome deze keer probeerde verbinding te maken met formulier.amersfoort.nl, retourneerde de website ongewone en onjuiste inloggegevens. Dit kan gebeuren als een aanvaller probeert zich als formulier.amersfoort.nl voor te doen of als een wifi-inlogscherm de verbinding heeft verbroken. Je gegevens zijn nog steeds beveiligd omdat Google Chrome de verbinding heeft beëindigd voordat er gegevens konden worden uitgewisseld. Je kunt formulier.amersfoort.nl momenteel niet bezoeken, omdat het bijbehorende certificaat is ingetrokken. Netwerkfouten en aanvallen zijn doorgaans tijdelijk, dus deze pagina werkt later waarschijnlijk correct.

donderdag 28 januari 2021

ASP en de MacBook Air.

Ik heb een MacBook Air en veel programma's in ASP. Dit blijkt niet zo'n hndige combinatie. Als ik een file dupliceer om er iets aan te wijzigen dan komt er Kopie achter de naam te staan, en dat is goed, maar de extensie verandert van ASP naar TXT. Mijn computer kent ASP niet als extensie. Dat is heel onhandig. Je kunt er TXT niet simpel wijzigen in ASP. Als je het via een omweg doet krijg je na uploaden soms de opmerking dat je de eigenaar niet bent, of je moet inloggen. De enige goede oplossing is gebruik maken van je FTP programma.

zondag 24 januari 2021

Bijbel en theologie(32). Christenen en de evolutie-theorie.

Lang mochten Christenen in Nederland niet denken dat de evolutie-theorie een correcte voorstelling van zaken gaf. De wereld was in zes dagen geschapen, en mensen hadden geen gemeenschappelijke voorvader met de apen. Zo werd het mij in mijn jeugd geleerd. Maar later veranderde dat. Als Christen mocht je best van mening zijn dat de evolutie-theorie correct is (niet bij de Gereformeerde Bond en zo natuurlijk). Andries Knevel vond het ook goed. Maar kan dat eigenlijk wel? De orthodoxe theologie is toch mede gebaseerd op het bestaan van Adam en zijn val in de zonde. Daarmee heeft hij de Tweede Dood als straf verdiend, en alleen door de dood van Jezus kon deze vloek worden opgeheven. Maar in de evolutie-theorie is er geen Adam en geen zondeval. Dat ondergraaft de leer van de verzoening. Ik heb nog nooit een theologische verhandeling over dit onderwerp gezien. Ik heb dit eens aan een dominee voorgelegd, maar kreeg wel een nogal geïrriteerde reactie, maar geen antwoord.

zaterdag 23 januari 2021

Joden en Christenen

In 66 kwamen de Joden in opstand, en in 70 werd Jeruzalem ingenomen en de Tempel verwoest. Voor de Christenen betekende dat dat de Joden niet langer Gods volk waren, want dan had Hij, almachtig als Hij is, nooit toegelaten dat de Tempel werd verwoest. Dat werd ook gedacht bij de Bar-Kochba opstand in 132-136. De gevolgen daarvan waren veel erger dan die van de eerste opstand. Hadrianus probeerde het Joodse geloof uit te roeien. Bij verdere rampen die de Joden overkwamen, en het waren er veel, waren de christenen vaak (mede)verantwoordelijk. Men bleef vinden dat ze Gods volk niet meer waren, en verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Maar bij de Holocaust was dat niet meer zo. Bij de mensen die Joodse onderduikers hadden waren veel Christenen. En veel Christenen bewonderden de staat Israël. Een hele verandering van mening.