vrijdag 23 april 2021

Ziggo - abonnement opzeggen.

Vorig jaar augustus klaagden we bij Ziggo dat internet langzaam en onbetrouwbaar was. We kregen een apparaat toegestuurd, maar dat hielp niet en we stuurden het terug. Expliciet werd afgesproken dat het oude abonnement voortgezet werd. Nu hebben we het abonnement opgezegd, en we kregen een brief dat we zelf moesten uitzoeken wanneer ons abonnement afliep. Ziggo gebeld, augustus kregen we te horen. En dat kon niet worden aangepast werd ons verteld. Nog eens gebeld, nu werd vastgesteld na veel gepraat dat wij het abonnement per maand konden opzeggen. Om bevestiging per brief of per email werd gevraagd, want ze zouden best eens een boete willen innen, en dat moet je voorkomen. Een mail sturen zou gebeuren. Niet dus. Opnieuw gebeld, zelfde verhaal. Weer om bevestiging gevraagd, weer niet gekregen. En gisteren nog eens - zelfde resultaat. Afspraken hoeven ze daar blijkbaar niet na te komen.

woensdag 21 april 2021

Bijbel en Theologie(37). Roeping van Jezus.

Wie Jezus ziet als de Messias, de verzoener van de zonden van de mensen die in hem geloven moeten zich afvragen wanneer Jezus daar ook van overtuigd was. Vanaf zijn jeugd? Volgens Lucas 2:41-52 (De twaalfjarige Jezus in de tempel) "moest hij in het huis van zijn Vader zijn`". Houdt dat in dat Hij toen al wist wat Zijn rol bij de verzoening van de zonden zou zijn? Was hij als kind zonder zonde? Ik stelde deze vraag aan een dominee, maar kreeg geen antwoord.

vrijdag 16 april 2021

Bijbel en theologie(36). Bevruchting

Ik stelde aan een nogal orthodoxe organisatie die vragen beantwoordt over de bijbelse boodschap de volgende vraag: bepaalt God welke zaadcel de race wint? Dus van welke zaadcel de genen gecombineerd worden met de eicel? Er is keuze uit zo'n honderd miljoen. Als antwoord werden drie mogelijkheden voorgesteld. God bepaalt het, het is toeval, of iets er tussen in. Ik kreeg de indruk dat toeval het hoogste scoorde. Ik reageerde met te zeggen dat als God niet bepaalt welke zaadcel wint, Hij ook geen invloed heeft op de genen van de volgende generatie, en dat werkt nogal af van wat de catechismus daarover zegt: "Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren,spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen." Geldt dit niet voor de zaadcel die de bevruchting uitvoert?

Opzeggen van Ziggo

Wij hebben ons contract met Ziggo opgezegd. Dan krijg je een brief waarin staat dat hun dat spijt en zo, maar ook dat je zelf moet nagaan wat je opzegtermijn is, om boetes te voorkomen. Hoe moet je dat nagaan? Op Mijnziggo staat het niet. Je moet de Ziggo helpdesk bellen, en dan krijg je iemand aan de lijn die dat in het Ziggo systeem moet opzoeken. Het zou toch veel tijd besparen, ook van de helpdesk, als het in de brief stond. Die wordt door een computerprogramma aangemaakt en dat programma kan ook in het Ziggo systeem kijken wat de opzegtermijn is.

zondag 11 april 2021

Bijbel en theologie(35). Noach's offer.

Bij de schepping sprak God: (Genesis 1:29) "Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn." Veganistisch eten dus. Later sprak God:(Genesis 9:3) "Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef Ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven." Toen werd vlees dus wel toegestaan. Je vraagt je af wat er intussen is gebeurd. Genesis 8:20-21a geeft het antwoord: Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van het offer behaagde de Heer. Blijkbaar heeft dit offer de Heer doen inzien dat Hij carnivoor eten moet toestaan. Als je er vanuit gaat dat de schepping en de zondvloed als beschreven in Genesis een mythe is moet je je afvragen waarom de latere auteur van Genesis het zo heeft opgeschreven. Waarom hij eerst veganistisch eten God in de mond legt, en later carnivoor ook goed is.