zaterdag 16 juli 2022

Bijbel en theologie(39). Hemelse kennis van de aarde.

Van oudsher geloofden de vaderen dat de zielen in de hemel wisten wat er op aarde gebeurde. Anders heeft het weinig zin heiligen aan te roepen. Hulp van een heilige veronderstelt dat een heilige weet wat er op aarde gebeurt. Zo'n geloof is niet zonder consequenties. Ik noem er een paar. Ik kan mij niet voorstellen dat de eerste christenen, die allemaal van Joodse huize waren, de jodenvervolging toejuichten. Ook al gebeurde dat omdat die Joden Jezus niet als Messias wilden accepteren. Zeker de Holocaust niet. En de zielen die moesten vaststallen dat hun nakomelingen niet in de hemel zouden komen zullen dat betreuren. Een ander aspect is kennis. Zijn de zielen op de hoogte van de wetenschappelijke kennis op aarde? Weten ze of de schepping in zes dagen gebeurde? En of de zondvloed zo ging als de Bijbel aangeeft?

zondag 3 juli 2022

Bijbel en theologie(38). Alwetenheid van God en het scheppingsverhaal.

Volgens het geloof der vaderen is God alwetend. Dat ontlenen ze aan de Bijbel. Maar dan moet God ook weten dat de wereld niet in zes dagen werd geschapen. Voor het scheppingsverhaal als beschreven in Genesis als feitelijke beschrijving van het ontstaan van het heelal is wel erg weinig bewijs. Dat betekent ook dat het paradijs nooit heeft bestaan, en Adam en Eva ook niet, en geen zondeval. De mens werd niet goed geschapen. Maar de joden in Jezus' dagen geloofden wel in een schepping is zes dagen, en Jezus vast ook. Hij geloofde kennelijk in de feitelijke correctheid van het Oude Testament. In ieder geval in het verhaal van Jona. Paulus geloofde in het feitelijk bestaan van de Eerste Adam. Maar God moet beter hebben geweten, ook wat betreft Noach en Jona.

Douchen

Ze zeggen tegenwoordig dat we bij het douchen te veel warm water gebruiken. Een douche begint koud, en wordt dan warm. Maar we gaan niet altijd precies op het moment onder de douche waarop het water warm genoeg is. Dat is verspilling van warm water. Dat kan voorkomen worden door eerst onder de douche te gaan staan, en dan de kraan open te draaien. Je krijgt dan weliswaar eerst koud water over je heen, maar dat is heel gezond zeggen ze. Zo doe ik het tegenwoordig.