dinsdag 30 juni 2009

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics voor het tellen van bezoekers. Ik heb onlangs veel tijd besteed aan het updaten van de familie-site, en daarbij tientallen pagina's op de site bekeken, verdeeld over een aantal dagen. Maar ik vind niets daarvan terug in Google Analytics. Er wordt zelfs niet één bezoeker uit mijn woonplaats geregisteerd in de laatste maand. En ik zou het gemiddelde van de "bezoekuren" toch flink omhoog moeten halen, want ik heb sommige pagina's uren laten aanstaan. En ook het gemiddelde aantal bekeken pagina's zou omhoog moeten gaan. Hier klopt iets niet!

maandag 29 juni 2009

Google Calendar link

In de meeste agenda-systemen kun je een link naar een andere site aangeven. Je gaat naar een evenement, en dat heeft een site, en dan is een link heel handig.
Google Calendar heeft deze mogelijkheid niet. Je kunt niet aangeven dat je bij de description een l;ink wilt invoeren, en als je het met het HTML commando doet, wordt dat door de editor verwijderd. Je zou dus denken, dat ze het opzettelijk niet willen.
Het merkwaardige is, dat er al lang over wordt geklaagd, en dat er niets aan gedaan wordt.

Nog merkwaardiger is misschien, dat er toch een mogelijkheid is om een link op te nemen in de Calendar, en uitgevoerd te krijgen. Je moet de link dan opnemen bij "What", niet bij description.
Je moet de Calendar op maand zetten. Als je dan op de event klik, komt er een soort voorscherm voor de editor. Daarin kun je op de link klikken.
Als je bij week of dag hetzelfde doet, kom je direct in de editor, en dan werkt de link niet.
Hoogst merkwaardig.

vrijdag 26 juni 2009

Ikea Amersfoort

We wilden bij Ikea pootjes kopen voor een kastje. Ze moesten 21 cm lang zijn. Volgens de computer waren er ruim voldoende in voorraad, maar op de plaats waar ze moesten zijn lag er geen. Een medewerker er bij gehaald. Hij kon ze ook niet vinden. Toen wij vroegen of ze wel besteld zouden zijn, omdat er volgens de computer er ruim voldoende waren, en die een bestelling dus wel niet zo doen, dacht hij dat het wel goed zou komen. Ooit.
Bij navraag elders in Ikea bleek de situatie al lange tijd te bestaan.
Ze werden niet besteld omdat er volgens de computer voldoende waren. En later gaan ze uit de collectie omdat ze nooit meer verkocht worden.
Eén van de problemen van de moderne tijd: als iets één keer verkeerd in de computer staat is het vaak heel moeilijk om het weer rechtgebreid te krijgen.

woensdag 24 juni 2009

Harry Potter(15) en de wisseldrank

In deel twee maken Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel wisseldrank om op Korzel en Kwast te lijken, en zo Malfidus te kunnen ondervragen. Ze beginnen met Korzel en Kwast twee chocoladecakejes te laten eten, waarin een slaapdrank zit. K&K vallen in slaap, en worden na een uur wakker.
Het beok besteed geen aandacht aan wat er verder met ze gebeurd. Het is aannemelijk, dat ze er met Malfidus over praten. Die heeft in de tijd dat ze sliepen met hen gepraat. Hij moet dan argwaan krijgen, en het met professor Sneep opnemen.
Die miste de ingredienten voor de wisseldrank al, zoals hij later vertelt, en zal zich afvragen of iemand wisseldrank heeft gemaakt, en waarom.
Maar niets van dat alles komt ter sprake.

dinsdag 23 juni 2009

Miniwisseltruc

We kochten bij C&A iets voor 11,98. We betaalden contant, dus dat werd 12,- euro.
Maar toen we het terugbrachten kregen we precies 11,98 terug. Hier wordt niet afgerond werd erbij gezegd. Wel toen we betaalden, hoewel we toen die 2 cent vast hadden gekregen als we er om hadden gevraagd.
De cassière zal van deze wisseltruc niet rijk worden, maar toch vind ik, dat je zo niet met mensen moet omgaan.

maandag 22 juni 2009

Hiernamaals(1)

Stel je voor dat overledenen vanuit een of andere vorm van hiernamaals konden zien wat er op aarde gebeurde. Iemand zei eens dat Koning David dan wel het meest verbaasd zou zijn als hij er achter kwam dat na 3000 jaar zijn psalmen nog steeds worden gezongen, door mensen waarvan hij niets begreep.
Maar ik denk dat Anne Frank niet minder verbaasd zou zijn, als ze zou zien hoe ze nu wordt gezien.

woensdag 17 juni 2009

Iran en democratie

Iran is een democratie. Toen de shah werd weggejaagd (1979) werd er met grote meerderheid van de bevolking een grondwet aangenomen waarin de Religieuze Leider en de hoeders van de revolutie het recht van veto kregen voor alle wetten en regels. Zij bepaalden of een wet in strijd was met de sharia, en kunnen functionarissen afzetten als die volgens hun mening handelen in strijd met de sharia.
Zo kan de democratie zichzelf dus om zeep helpen.

dinsdag 16 juni 2009

Iran

Er zijn weer problemen in Iran. De verkiezingen zouden frauduleus verlopen zijn.
Het is onmogelijk een regime af te zetten zo lang het leger er achter blijft staan.
Het grappige is dat het heel eenvoudig is om in Iran de boel te saboteren. Een vrouw in burka is onherkenbaar, dus als bijv. Amerika problemen in Iran wil creeëren, hoeven ze alleen wat vrouwelijke soldaten te sturen, gekleed in burka, met wapens er onder. Je ziet er niets van. En ze kunnen niet geïdentificeerd worden.
Soldaten met de goede huidskleur zijn er ook wel te vinden. En gevluchte Iraniërs, om ze te begeleiden zijn ook wel te vinden.
Hetzelfde zou men kunnen doen om de Taliban in Afghanistan te bestrijden.

zondag 14 juni 2009

Europese Unie(3). Parlement.

Eigenlijk zou het Europese parlement de structuur van het Amerikaanse Congress moeten volgen. Twee kamers, een Senaat met een gelijk aantal zetels per staat, bijv. 2 (misschien met uitzondering van onze ministaatjes), en een Huis van Afgevaardigden met een aantal zetels bepaald door het aantal inwoners. Maar dan zou Frankrijk invloed moeten inleveren, dat wil het niet, en dus gaat het niet door.

vrijdag 12 juni 2009

Europese Unie(2). Verkiezingen.

Er gaan te weinig mensen stemmen bij de Europese verkiezingen, zo vinden onze politici. Toch is dat probleem heel eenvoudig op te lossen: maak het aantal zetels dat een partij krijgt afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, gerekend over heel Europa. Je zult zien hoeveel mensen er meer gaan stemmen. Eigenlijk zou je ook moeten kunnen stemmen op partijen in andere landen. Belgen kunnen PVV stemmen en Nederlanders op de partij van Berlusconi.

woensdag 10 juni 2009

Europese Unie(1). Verkiezingen.

Bij de Europese verkiezingen heeft maar ongeveer 40% na de kiezers gestemd. Dat betekent, dat elke stem 2.5 maal zo zwaar telde als bij 100% opkomst het geval zou zijn geweest.
Ik heb gestemd, en mijn stem telde dus voor 2.5 stemmen. Een hele troost.

dinsdag 9 juni 2009

EU-droom

Ik droomde dat de Europese Unie tot stand was gekomen door Briand en Stresemann, en was begonnen in 1929. De recessie werd daardoor minder erg, en Hitler kreeg geen kans. Nederland sloot zich in 1940 aan. Er werd veel geklaagd over de regelgeving vanuit Brussel, en weinigen namen de moeite om aan de verkiezingen mee te doen.
Toen ik wakker werd bedacht ik dat de mensen in mijn droom niet wisten wat hun bespaard was gebleven. Zou dat ook gelden voor de huidige EU?

maandag 8 juni 2009

Harry Potter(14) en gedachtenlezen

Perkamentus was heel bedreven een legilimentie, zegt hij in deel V. Had hij dan niet de gedachten van professor Krinkel kunnen lezen, en ontdekken waar hij op uit was?

zondag 7 juni 2009

Harry Potter(13) en de heksenvervolgingen

Uit de boeken over Harry Potter zou men de indruk kunnen opdoen, dat heksenvervolging een middeleeuws gebeuren was. Hoewel het in de middeleeuwen een enkele keer voorkwam kwam de heksenvervolging pas veel later echt op gang. In Duitsland was het hoogtepunt tijdens de Dertigjarige oorlog, van 1618-48. In Nederland omstreeks 1590. Bekend is ook de heksenvervolging in Salem in de U.S.A., in 1692. Het was zeker geen voornamelijk middeleeuws gebeuren.
Als in de Geschiedenis van de Toverkunst, van Mathilda Belladonna, Bertha het Buitenbeentje zich 47 keer laat verbranden, dan klopt dat niet met de werkelijke geschiedenis van de heksenvervolgingen.

vrijdag 5 juni 2009

Tibet

De Dalai Lama is op bezoek, en we hebben allemaal medelijden met de arme onderdrukte Tibetanen. Maar we hebben boter op ons hoofd: in 1913 verklaarde Tibet zich onafhankelijk, maar die onafhankelijkheid werd door geen enkel land erkend. Ook niet door de V.S., die in Europa na de Eerste Wereldoorlog streefde naar een land voor elke nationaliteit.
En toen de communisten in China in opstand kwamen, en uiteindelijk in 1949 de Kwomintang regering naar Taiwan verdreef, veranderde er niets. Communisten en Kwomintang waren het zelden ergens over eens, maar wel over Tibet: dat was een deel van China, en moest dat blijven.

donderdag 4 juni 2009

Is Nederland een rechtsstaat(3)?

President Geert Corstens van de Hoge Raad vindt dat politici zich niet moeten bemoeien met rechterlijk uitspraken. Hij is kennelijk vergeten dat rechters ooit gedwongen moesten worden om hun bijbaantjes openbaar te maken, zodat ze zich in hun uitspraken zicg niet langer door eigen belang en het belang van hun bijbaan-werkgever lieten leiden. Sommige rechters hadden een bijbaan bij verzekeringsmaatschappijen.
Procedeerde je tegen zo'n maatschappij, en deed zo'n rechter uitspraak, dan had je bij voorbaat verloren.

woensdag 3 juni 2009

Mos

Als je tuin ook een grasveld heeft, krijg je vroeger of later met mos te maken. Er is veel gepubliceerd over het voorkomen van mos, en het betrijden ervan als je het hebt.
Een vochtige ongeving bevordert de groei van mos, zo leer ik daaruit.
Een tuin met veel kleine kuiltjes zou dus meer mos moeten bevatten, want in die kleine kuiltjes is het vochtiger. De practijk wijst uit, dat dat klopt.
Je zou dus mogen verwachten, dat een tuin die perfect egaal is minder mos heeft.
Maar dat ben ik nergens tegen gekomen.