zondag 28 februari 2021

Bijbel en theologie(34). Thora en naastenliefde.

Volgens de schriftgeleerden in Jezus' tijd is de kern van de Thora: God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Jezus is het daarmee eens. Het staat weliswaar in de Thora (Leviticus 19:18), maar de geboden in de rest van Leviticus stralen geen naastenliefde uit. Homo's moeten ter dood worden gebracht, en nog heel veel anderen ook. En verder moeten de bewoners van Palestina worden uitgeroeid. Dus niks geen naastenliefde. Ik legde dit voor aan dominee Bosch, maar kreeg geen antwoord.

vrijdag 26 februari 2021

Spelling

In de zin "Hij keek haar secondenlang strak aan" zit volgens de regels een spelfout. Het moet "secondelang" zijn. Voor mijn gevoel volkomen belachelijk

donderdag 25 februari 2021

Bijbel en theologie(33). Judas

Als kind van gereformeerde ouders ging ik naar catechisatie bij dominee Jelsma. Op een gegeven moment kwam het verraad van Judas ter sprake. Judas verried Jezus omdat de duivel in hem gevaren was, zo zei de dominee, en er zijn bijbelteksten waarin dat staat. Lucas 22:3 "En de satan voer in Judas, genaamd Iskariot, die tot het getal der twaalven behoorde" Johannes 13:27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Ik dacht daar een poosje over na, en vroeg na afloop van het catechisatie-uur aan de dominee: "Maar dat was toch helemaal niet slim van de duivel om Judas er toe te brengen om Jezus te verraden. Jezus moest voor onze zonden aan het kruis sterven. Als de duivel niets had gedaan dan was Jezus niet gestorven aan het kruis, en waren wij niet gered." De dominee kon alleen maar toegeven dat het niet slim was van de duivel. Het blijft een probleem voor orthodoxe gelovigen.