zondag 25 december 2022

Bijbel en theologie(45) Jozef

Jozef is verloofd met Maria, en zij blijkt zwanger. Hij denkt er aan haar te verlaten, maar krijgt een droom waarin een engel hem vertelt dat het kind van Maria door de Heilige Geest is verwekt. Jozef gelooft dat. (Matt. 1: 18-21). Als het precies zo is gebeurd, is het dan waarschijnlijk dat Jozef zou geloven in de verwekking door de Heilige Geest? Volgens Lucas werd Maria door een engel op de hoogte gebracht, maar Jozef moet het met een droom doen. Het lijkt mij dat dit door "MatteĆ¼s" is verzonnen.

vrijdag 2 december 2022

Bijbel en theologie(44). De opstanding

Mail aan Wim Verschoor, predikant in de Fonteinkerk te Amersfoort Ik lees altijd de nieuwsbrief van de Fonteinkerk, en kwam daar een stukje van jouw hand tegen. Kort samengevat: ik geloof in de opstanding, want anders zouden mensen voor wie het leven op aarde een hel is tekort komen. Ik wil daar een opmerking maken. Je standpunt is onbijbels. Een hemels hiernamaals is volgens de Bijbel alleen weggelegd voor mensen die in het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden geloven. De Bijbel spreekt nergens over onrechtvaardige aspecten daarvan. Ooit wisselde ik e-mails met een orthodoxe (hij geloofde in een schepping in zes dagen) dominee, en legde hem de stelling voor: "Volgens de leer der vaderen (Vraag 1 zondag 1) gaan Joden die niet in Jezus als verlosser geloofden direct nadat ze vergast werden naar de hel." Het kostte veel moeite hem dat te laten toegeven. Het is ook extreem onrechtvaardig. Maar wel de Bijbelse boodschap. En een onrechtvaardige God? Het Oude Testament staat er vol mee. Ik kreeg geen antwoord op deze mail.