zondag 20 maart 2011

Dagblad Trouw

Op donderdag 17 maart nam de Veiligheidsraad een resolutie aan over de situatie in Libië. Televisieprogramma's werden er voor onderbroken. Maar toen ik het vrijdagochtendnummer van Trouw las bleek die er niets over te schrijven. Het was te laat geweest om er nog over te schrijven.
Maar in het zaterdagnummer werd gedaan alsof er vrijdag wel over was geschreven. Er werd wel naar verwezen, maar het kreeg geen eigen artikel meer.
Nu was het te lang geleden om nog over te schrijven.
Ik vraag mij af hoe vaak zoiets gebeurt zonder dat ik het merk.
Het leidt er toe dat bestuderen van een zaak aan de hand van wat een krant er over schrijft nog moeilijker wordt: je moet niet alleen nagaan of het klopt wat de krant schrijft, je moet ook nog nagaan wat hij om bovengenoemde reden heeft weggelaten.

Geen opmerkingen: