dinsdag 30 augustus 2011

Is Nederland een rechtstaat(48)? Gestolen scooters

Volns Trouw van 31-8-2011 kunnen scooters gemakkelijk een andere identiteit krijgen, die van een gecrashte scooter, omdat de politie een scooter-crash zelden doorgeeft aan de RDW.
Daartoe zijn ze verplicht, maar ze doen het gewoonlijk niet. Daarmee bevorderen ze de criminaliteit.

dinsdag 23 augustus 2011

Eer aan God of Godin.

Volgens de klasieke leer van de Katholieke kerk is het doel van het leven: "tot eer van God en tot heil van de naaste". Volgens Auel in de Aardvolkeren is het doel van de mensheid hetzelfde.
Maar over hoe God of de Moedergodin geeerd moeten worden, daarover zijn de meningen tegengesteld.

vrijdag 19 augustus 2011

Harry Potter(35) en Frodo, als held geprezen.

Zowel Harry Potter als Frodo worden na hun heldendaden geprezen. Bij Frodo wordt dat uitgebreid beschreven. Ik vind dat Rowling zich er bij Harry Potter gemakkelijk van af gemaakt heeft.
ER wordt wel iets over gezegd, maar er had wel een heel hoofdstuk aan gewijd kunnen worden.
En ook hoe het verder ging met de ouders van Hermelien en met de oom en de tante Harry
Konden ze na driekwart jaar hun baan zo weer oppakken?

dinsdag 16 augustus 2011

Rabo en phishing

Gisteren vond ik niet minder dan 4 emails die mij vroegen mijn gegevens bij de Rabobank te controleren. Phishing dus. Als brave Nederlander dacht ik: laat ik het email adres daarvan doorgeven aan de Rabobank. Misschien kunnen ze er wat mee. Maar dat was niet zo eenvoudig. Uiteindelijk heb ik het opgegeven.
Dit lijkt toch niet de manier waarop banken phishing moeten bestrijden.

maandag 15 augustus 2011

Besparen op medische kosten

Dezer dagen wordt er veel gesproken over bezuinigingen op het gebied van de volksgezonheid. Wat ik daarbij mis isde mogelijkheid te besparen op de kosten van het stellen van een diagnose. Al lang geleden is komen vast te staan dat een computerprogramma dat veel beter kan dan een mens. Maar er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden.
Specialisten en artsen houden dat tegen, want het kost hen geld. En zij kunnen dat tegenhouden omdat er geen instantie is die hen in dit opzicht kan of wil sturen.
Maar er kan wel veel geld mee bespaard worden.

zondag 14 augustus 2011

Harry Potter (34). De laatste slag.

Voldemort wordt gedood door zijn teruggekaatste doodsvloek. Maar wat zou er gebeurd zijn als Voldemort geen doodsvloek had gebruikt, maar iets anders. Dan had hij zonder toverstok voor Harry Potter hebben gestaan. Zou die hem hebben kunnen doden? Ik denk het niet. Iemand anders misschien? Maar die zou daarvoor volgens de regels naar Azkaban gestuurd moeten worden. Of zou Voldemort zelf, na veroordeeld te worden, naar Azkaban gestuurd zijn?
Maar velen zouden hebben gedacht dat Voldemort voldoende mogelijkheden zou hebben om te ontsnappen, bijvoorbeeld door zich om te toveren in een vogel. Daar was geen toverstok voor nodig. Om dat te voorkomen zou hij ter dood veroordeeld moeten worden, en die straf bestond niet. Interessant probleem.

vrijdag 12 augustus 2011

Afslanken(4)

In vorige stukjes gaf ik aan dat mijns inziens de darmflora invloed heeft op de spijsvertering. Dit kan betekenen dat er bij sommige mensen meer vet in de ontlasting zit dan bij anderen. Dit kan gemakkelijk getest worden, want meer vet betekent meer remsporen.
Er zou dus een verband moeten zijn tussen remsporen en het gemak waarmee iemand groeit.

woensdag 10 augustus 2011

Discriminatie.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld" zo staat er in de Grondwet. Maar wanneer zijn gevallen gelijk?
Kun je zeggen dat de Nederlandse man gediscrimineerd wordt omdat hij geen koning kan worden?
Er zijn landen en plaatsen waar topless op het strand liggen voor vrouwen is verboden, maar voor mannen niet. Is dit discrinimatie? Er is zeker sprake van ongelijke behandeling. Is het geval ook gelijk, zoals de Grondwet zegt?

zaterdag 6 augustus 2011

Brigitte Bardot en Breivik

Ik heb net gelezen dat Brigitte Bardot vijf keer veroordeeld is voor racisme en zo. Anti-Islam.
Noemt Breivik haar? Zou een betere reclame zijn dan Geert Wilders.

woensdag 3 augustus 2011

Enquête

Onlangs had ik een telefonisch gesprek met iemand van de vereniging Eigen Huis. Het duurde 2 minuten.
Nu kreeg ik een verzoek om over dit gesprek een enquête in te vullen. Dat zou 5-7 minuten duren werd er bij geschreven.Ik vond dat nogal belachelijk.

dinsdag 2 augustus 2011

Is Nederland een rechtstaat(47)?

Het is dus voor anderen dan de politie verboden om videobeelden van overvallers te publiceren.
Maar verbieden gaat voorbij aan het eigenlijke probleem: de pakkans van criminelen is te klein. In feite zou er gekeken moeten worden hoe die vergroot kan worden, ook als dat ten koste van de privacy (van criminelen) gaat.