woensdag 29 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(41)? Somalische terroristen(2)

Het blijkt nu dat de AIVD om de arrestatie van 4 Somaliërs heeft gevraagd, en de politie er 12 arresteerde.
Het doet me een beetje denken aan de Kruistochten. Bij de inname van Jeruzalem vroeg een soldaat aan zijn bevelhebber hoe hij al die bewoners uitelkaar moest houden: Moslims, Christenen van allerlei pluimage, Joden. Hij kreeg als antwoord: "Sla ze allemaal maar dood. God zal ze later wel onderscheiden."

dinsdag 28 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(40)? Somalische terroristen

Op 24 december werden 12 Somaliërs opgepakt, verdacht van het beramen van een terroristische aanslag.
Daarbij werd veel zinloos geweld gebruikt, winkels werden geruïneerd.
Vandaag blijken er al 11 onschuldig.
Maar misschien worden ze nog terroristen, na zo'n behandeling. Dat heeft de AIVD dan in ieder geval bereikt.

maandag 27 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(39)? Nicole Lodewijks

Nicole Lodewijks heeft een boek geschreven over haar ervaringen als slachtoffer van een overval.
Speciaal over de manier waarop politie en justitie met de overval omgingen.
"De politie stapelde fout op fout". Geklungel.

zaterdag 25 december 2010

Het Creb-gevoel

Het eerste boek van Auel over de Aardkinderen, "de Stam van de Holebeer" beschrijft hoe Ayla, een 5-jarig meisje van blanke ouders haar hele familie verliest en bij een stam van Neanderthalers terecht komt.
Creb is mogur van die stam, een soort hogepriester. Hij adopteert haar als het ware.
Zij houdt zich niet aan de regels van de stam, en loopt het risico dood verklaard te worden.
De stamleden "zien" haar dan niet meer.
Creb probeert haar te redden, en vertelt wat hij voor haar voelt.
Voor mij de meest ontroerende passage in het boek.

vrijdag 24 december 2010

Godsdienstvrijheid(2)

In haar serie de Aardkinderen beschrijft Auel bepaalde godsdienstige tradities die bij sommige van die aardkinderen voorkomen. Een opvallende daarvan is de traditie dat op een Zomerfeest alle meisjes die in het voorafgaande jaar ongesteld zijn geworden plechtig ontmaagd worden door een ervaren man.
Tegenwoorig zou dat pedofilie heten.

donderdag 23 december 2010

Godsdienstvrijheid(1)

In Nederland hebben we recht op vrijheid van godsdienst. Daar zijn twee kanten aan: vrijheid van godsdienst is wel eens in strijd met andere grondrechten, en organisaties op basis van godsdienst hebben bepaalde voorrechten, belastingvoordelen en je kunt giften er aan aftrekken.
Sommige godsdiensten geven de aanhanger recht op meer vrouwen, maar dat uitvoeren is, althans in Nederland, in strijd met de wet.
Maar het staat niet vast wat een godsdienst is. Je kunt vier soorten godsdiensten onderscheiden:
- godsdiensten zoals die nu voorkomen: Christendom, Islam, Hindoeisme etc.
- godsdiensten die vroeger voorkwamen: de Germaanse goden, de Griekse en Romeinse goden etc.
- godsdiensten die nooit hebben bestaan, maar die door auteurs zijn verzonnen. Tolkien beschrijft in zijn trilogie The Lord of Rings een zeer gedetailleerde mythologie, en Auel in De Aardvolken ook.
- Zelfverzonnen godsdiensten.
De eerste soort godsdiensten hebben recht op de bijbehorende voordelen, maar hoe staat dat met de andere? Stel dat iemand de aanbidding van Jupiter weer in ere wil brengen, valt dat dan ook onder godsdienst. Of Baäl en Astarte? Of Illuvatar, of de Grote Moeder van Auel?
Zijn daar regels voor?

dinsdag 21 december 2010

China in 1421

Volgens Gavin Menzies  vertrok in 1421 een enorme vloot uit China om de wereld te ontdekken. Volgens de schrijver zijn ze zo ongeveer overal geweest, behalve in Europa.
Bij of misschien al voor de terugkomst, tweeneneenhalf jaar later, isoleerde China zich van de rest van de wereld. De reden daarvoor werd niet gegeven.
Naar mijn mening zou het kunnen zijn dat de bemanning sysphilis verspreidde, zoals dat later ook in Europa gebeurde.

zondag 19 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(38)? Onrecht top tien.

In de Metro van 15-12-2010 staat een stukje over het Burgercomité tegen Onrecht. Ze hebben een top tien van dwalingen van politie en justitie in 2010 opgesteld. Dat zegt toch wel iets over de rechtstaat Nederland.
Als belangrijkste probleem zien ze het gebrek aan belangstelling voor het slachtoffer.

maandag 6 december 2010

De vrije wil(3). De computer.

Kunnen we analoog aan de Turing test vrije wil op een computer simuleren?
In feite is het een onderdeel van de Turing test.
Hoe stel je bij een ander vast dat hij/zij een vrie wil heeft? Doordat die persoon onvoorspelbaar is. Een mens zonder vrije wil is voorspelbaar, een mens met vrije wil is onvoorspelbaar.

Van tijd tot tijd doen computers dat ook, zich onvoorspelbaar gedragen. Een storing heet dat.
Maar kunnen we het ook programmeren? Ja, dat kan.
In programmeertalen bestaat er meestal een random-functie: als die wordt aangeroepen levert hij een willekeurig getal. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van de tijdfunctie: de laatste cijfers van het aantal miljoenste seconden dat verstreken is sinds een gebeurtenis. Die laatste cijfers zijn onvoorspelbaar.
Dat getal kunnen we dan gebruiken om onvoorspelbaar gedrag te simuleren.
Nog iets algemener: we gebruiken de informatie van een bepaalde plaats die daar om een heel andere reden neergezet is. Het resultaat is onvoorspelbaarheid.
Misschien werkt ons brein ook zo: misschien is er ook een random-functie: een functie die gebruik maakt van informatie die daar om een andere reden staat.
Of je dat wilsvrijheid wilt noemen laat ik in het midden. Maar het resultaat is in ieder geval onvoorspelbaar.

woensdag 1 december 2010

Collaborateurs

Na de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 60.000 Nederlanders veroordeeld wegens collaboratie met de bezetters. Merkwaardig genoeg hoor je nooit dat deze mensen door hun verraad psychologisch behandeld moeten worden. Van de slachtoffers kom je dat regelmatig tegen in het nieuws.
Hebben die mensen geen last van hun geweten, of wordt het ons niet verteld?
Dat hun kinderen er last van hadden komt wel in het nieuws.