woensdag 29 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(41)? Somalische terroristen(2)

Het blijkt nu dat de AIVD om de arrestatie van 4 Somaliërs heeft gevraagd, en de politie er 12 arresteerde.
Het doet me een beetje denken aan de Kruistochten. Bij de inname van Jeruzalem vroeg een soldaat aan zijn bevelhebber hoe hij al die bewoners uitelkaar moest houden: Moslims, Christenen van allerlei pluimage, Joden. Hij kreeg als antwoord: "Sla ze allemaal maar dood. God zal ze later wel onderscheiden."

dinsdag 28 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(40)? Somalische terroristen

Op 24 december werden 12 Somaliërs opgepakt, verdacht van het beramen van een terroristische aanslag.
Daarbij werd veel zinloos geweld gebruikt, winkels werden geruïneerd.
Vandaag blijken er al 11 onschuldig.
Maar misschien worden ze nog terroristen, na zo'n behandeling. Dat heeft de AIVD dan in ieder geval bereikt.

maandag 27 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(39)? Nicole Lodewijks

Nicole Lodewijks heeft een boek geschreven over haar ervaringen als slachtoffer van een overval.
Speciaal over de manier waarop politie en justitie met de overval omgingen.
"De politie stapelde fout op fout". Geklungel.

zaterdag 25 december 2010

Het Creb-gevoel

Het eerste boek van Auel over de Aardkinderen, "de Stam van de Holebeer" beschrijft hoe Ayla, een 5-jarig meisje van blanke ouders haar hele familie verliest en bij een stam van Neanderthalers terecht komt.
Creb is mogur van die stam, een soort hogepriester. Hij adopteert haar als het ware.
Zij houdt zich niet aan de regels van de stam, en loopt het risico dood verklaard te worden.
De stamleden "zien" haar dan niet meer.
Creb probeert haar te redden, en vertelt wat hij voor haar voelt.
Voor mij de meest ontroerende passage in het boek.

vrijdag 24 december 2010

Godsdienstvrijheid(2)

In haar serie de Aardkinderen beschrijft Auel bepaalde godsdienstige tradities die bij sommige van die aardkinderen voorkomen. Een opvallende daarvan is de traditie dat op een Zomerfeest alle meisjes die in het voorafgaande jaar ongesteld zijn geworden plechtig ontmaagd worden door een ervaren man.
Tegenwoorig zou dat pedofilie heten.

donderdag 23 december 2010

Godsdienstvrijheid(1)

In Nederland hebben we recht op vrijheid van godsdienst. Daar zijn twee kanten aan: vrijheid van godsdienst is wel eens in strijd met andere grondrechten, en organisaties op basis van godsdienst hebben bepaalde voorrechten, belastingvoordelen en je kunt giften er aan aftrekken.
Sommige godsdiensten geven de aanhanger recht op meer vrouwen, maar dat uitvoeren is, althans in Nederland, in strijd met de wet.
Maar het staat niet vast wat een godsdienst is. Je kunt vier soorten godsdiensten onderscheiden:
- godsdiensten zoals die nu voorkomen: Christendom, Islam, Hindoeisme etc.
- godsdiensten die vroeger voorkwamen: de Germaanse goden, de Griekse en Romeinse goden etc.
- godsdiensten die nooit hebben bestaan, maar die door auteurs zijn verzonnen. Tolkien beschrijft in zijn trilogie The Lord of Rings een zeer gedetailleerde mythologie, en Auel in De Aardvolken ook.
- Zelfverzonnen godsdiensten.
De eerste soort godsdiensten hebben recht op de bijbehorende voordelen, maar hoe staat dat met de andere? Stel dat iemand de aanbidding van Jupiter weer in ere wil brengen, valt dat dan ook onder godsdienst. Of Baäl en Astarte? Of Illuvatar, of de Grote Moeder van Auel?
Zijn daar regels voor?

dinsdag 21 december 2010

China in 1421

Volgens Gavin Menzies  vertrok in 1421 een enorme vloot uit China om de wereld te ontdekken. Volgens de schrijver zijn ze zo ongeveer overal geweest, behalve in Europa.
Bij of misschien al voor de terugkomst, tweeneneenhalf jaar later, isoleerde China zich van de rest van de wereld. De reden daarvoor werd niet gegeven.
Naar mijn mening zou het kunnen zijn dat de bemanning sysphilis verspreidde, zoals dat later ook in Europa gebeurde.

zondag 19 december 2010

Is Nederland een rechtstaat(38)? Onrecht top tien.

In de Metro van 15-12-2010 staat een stukje over het Burgercomité tegen Onrecht. Ze hebben een top tien van dwalingen van politie en justitie in 2010 opgesteld. Dat zegt toch wel iets over de rechtstaat Nederland.
Als belangrijkste probleem zien ze het gebrek aan belangstelling voor het slachtoffer.

maandag 6 december 2010

De vrije wil(3). De computer.

Kunnen we analoog aan de Turing test vrije wil op een computer simuleren?
In feite is het een onderdeel van de Turing test.
Hoe stel je bij een ander vast dat hij/zij een vrie wil heeft? Doordat die persoon onvoorspelbaar is. Een mens zonder vrije wil is voorspelbaar, een mens met vrije wil is onvoorspelbaar.

Van tijd tot tijd doen computers dat ook, zich onvoorspelbaar gedragen. Een storing heet dat.
Maar kunnen we het ook programmeren? Ja, dat kan.
In programmeertalen bestaat er meestal een random-functie: als die wordt aangeroepen levert hij een willekeurig getal. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van de tijdfunctie: de laatste cijfers van het aantal miljoenste seconden dat verstreken is sinds een gebeurtenis. Die laatste cijfers zijn onvoorspelbaar.
Dat getal kunnen we dan gebruiken om onvoorspelbaar gedrag te simuleren.
Nog iets algemener: we gebruiken de informatie van een bepaalde plaats die daar om een heel andere reden neergezet is. Het resultaat is onvoorspelbaarheid.
Misschien werkt ons brein ook zo: misschien is er ook een random-functie: een functie die gebruik maakt van informatie die daar om een andere reden staat.
Of je dat wilsvrijheid wilt noemen laat ik in het midden. Maar het resultaat is in ieder geval onvoorspelbaar.

woensdag 1 december 2010

Collaborateurs

Na de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 60.000 Nederlanders veroordeeld wegens collaboratie met de bezetters. Merkwaardig genoeg hoor je nooit dat deze mensen door hun verraad psychologisch behandeld moeten worden. Van de slachtoffers kom je dat regelmatig tegen in het nieuws.
Hebben die mensen geen last van hun geweten, of wordt het ons niet verteld?
Dat hun kinderen er last van hadden komt wel in het nieuws.

maandag 29 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(37)? Andrea Luten

In "De reünie" van afgelopen zaterdag was iemand aanwezig die ooit beschuldigd was van de moord op Andrea Luten. Hij werd voor de rechter gebracht, die vaststelde dat er niets deugde van het bewijs.
Volldige kokervisie.

vrijdag 26 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(36)? Politie computersysteem

Het nieuwe computersysteem van de politie deugt niet, zo lees ik. Het kost heel veel tijd, en je kan er niet alles in terugvinden wat je hebt ingevoerd. En het was heel duur.
De problemen zijn ontstaan omdat niemand zijn eigen manier van werken wilde opgeven voor een gemeeschappelijk systeem. Dat nieuwe systeem is dus een gekoppeld systeem van vroeger onafhankelijke systemen. Dat werkt dus niet, en daar is van te voren voor gewaarschuwd.
Maar dat wisten de korpsbeheerders niet. Zeggen ze.

woensdag 24 november 2010

De vrije wil(2). Turing.

Als een mens eigenlijk een machine, een soort computer is, dan zou of een mens geen vrije wil hebben, want een computer heeft die ook niet, of een computer moet ook een vrije wil kunnen bezitten.
Turing heeft een test bedacht om na te gaan of het mogelijk is een computer van een computer te onderscheiden aan de hand van antwoorden op vragen.
Tot nog toe was dat mogelijk.
Ik vraag mij trouwens af of dat niet komt door de beperkingen van het menselijk brein.
Als je vragen stelt over bijvoorbeeld wat er in een bepaald jaar is gebeurd, en de alle vragen worden goed beantwoord, dan moet dat de computer zijn. Computers weten veel meer dan mensen, als ze daarvoor geprogrammeerd zijn. Daardoor vallen ze door de mand.
Afgezien daarvan, kun je op een analoge manier mens en computer onderscheiden op het gebied van de vrije wil?

zaterdag 13 november 2010

Rollator

De rollator zit vanaf 1-1-2011 niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Daar is de Tweede Kamer het niet mee eens. Maar een vergoeding krijg je alleen bij aanschaf van een nieuwe rollator.
Volledige vergoeding maakt een markt voor tweedehands rollators onmogelijk. Dat zegt de staatssecretaris ook. Er zijn dan twee mogelijkheden:
- de rollator wordt niet meer in het basispakket vergoed, dan ontstaat er vanzelf een tweedehands markt.
- de vergoeding wordt aangepast, bijvoorbeeld 80% wordt vergoed. Of tot een bepaald bedrag.
In beide gevallen onstaat er een tweedehands markt. Dat is zuiniger en beter voor het milieu.
Maar kennelijk vindt de Tweede Kamer dat niet interessant.

dinsdag 9 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(35)? Aben

Aben is advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij vindt het onterecht dat de wraking van de rechters in het proces Geert Wilders werd toegestaan. Hij valt dus zijn collega-rechters af zonder zich volledig in de zaak verdiept te hebben. Hij vindt blijkbaar dat rechters niet gewraakt mogen worden.
Rechters zijn onfeilbaar, en als ze een fout maken hebben de leken zich daarbij neer te leggen.

maandag 8 november 2010

Geluk

Het enige wat ik van mijn schoonvader als levensles heb geleerd dat iemands goed geheugen niet bijdraagt tot het geluk van die persoon. Het is veel beter allerlei onaangename ervaringen en verkeerde dingen die je gedaan hebt maar te vergeten.

vrijdag 5 november 2010

Is Nederland een rechtstaat(34)? Fietsendiefstal

Nederlanders hyebben veel vetrouwen in politie en rechtspraak, zo lees ik in de krant. Hoog opgeleiden meer dan minder hoog opgeleiden. Zouden alle mensen met veel vertrouwen in politie en rechtspraak nooit eens de diefstal van een fiets hebben hoeven aangeven? Dan ontdek je dat de politie niets voor je doet.
Zelfs niet als je kunt vertellen wie de fiets heeft gestolen.
Maar als deze mensen deze ervaring wel hebben, wat betekent het dan dat ze aangeven veel vertrouwen in politie en rechtspraak te hebben? Vertrouwen gaat kennelijk niet samen met de verwachting dat de politie iets voor je doet. Toch merkwaardig.

Cdate

Cdate is een functie van VBScript en daarmee van ASP. Plotseling deed een script met Cdate het niet meer. Giseren nog wel, en vandaag niet meer.
Wat blijkt: ik mag niet meer january schrijven, het moet januari zijn.
Gisteren mocht het nog wel, vandaag niet meer. Zonder waarschuwing.
Ligt dat aan de provider, Argeweb?

donderdag 4 november 2010

Islam en Christendom

Je kunt de Islam ook zie als een secte van het Christendom: bij de Islam is Christus niet de zoon van God, maar in het Arianisme, een Christelijke stroming in de vierde tot de zevende eeuw, geloofde men ook niet in de drie-eenheid. Misschien was het Arianisme ook in Arabië doorgedrongen.
En veel moderne Christenen geloven minder in het bijzondere van Christus dan Moslims.

zondag 31 oktober 2010

De vrije wil(1)

Recentelijk verschenen er diverse artikelen in Trouw over de vrije wil. Die bestaat niet, zo lees ik. Alles ligt vast in de structuur van het brein. Wij bestaan uit atomen, ons brein ook, en die atomen moeten de natuurwetten gehoorzamen. Ze hebben geen vrije wil. En dus kan een mens die uit atomen bestaat ook geen vrije wil hebben. Eigenlijk is een mens een machine.
Er zijn nu drie mogelijkheden:
a. Een mens heeft inderdaad geen vrije wil. Dat heeft zo z'n consequenties: zonder vrije wil geen verantwoordelijkheid. Machines zijn ook niet verantwoordelijk voor wat ze doen of juist niet doen.
Maar als een mens niet verantwoordelijk is voor zijn daden kan hij ook niet gestraft worden.
Machines worden ook niet gestraft. Ze worden wel gerepareerd, of gerecycled, of vernietigd.
Dat zou met een mens dus ook moeten gebeuren als hij een machine is.
Het is allemaal tegen ons gevoel: een mens heeft wel een vrije wil, hij moet gestraft worden voor slechte daden, en hij moet ook niet vernietigd worden als hij onbruikbaar is geworden.
Kortom, voor ons gevoel is een mens geen machine.
b. Wij bestaan weliswaar uit atomen, maar op de een of andere manier sluit dat niet uit dat wij een vrije wil hebben.
c. Wij bestaan niet uitsluitend uit atomen. Wat er dan meer zou moeten zijn is onbekend, want onze meetinstrumenten bestaan uit atomen, en die kunnen iets dat niet uit atomen bestaat niet registreren.
Dit iets zou dan de vrije wil mogelijk maken. Ook zou de ziel hieruit kunnen bestaan. Of God.

maandag 25 oktober 2010

ING(2). Storing

We gebruiken onze rekening bij ING vaak om via Internet te betalen. Opeens krijgen we een foutmelding als we op de site komen. Gebeld: ze blijken hun URL te hebben gewijzigd.
Voor hun is het logisch dat je dat niet aan de klanten doorgeeft: die moeten dan opbellen om er achter te komen. Kassa!

zaterdag 16 oktober 2010

Is Nederland een rechtstaat(33)? De ware toedracht.

Ton Derksen schreef een boek: "De ware toedracht". (Trouw 16-10-2010). Hierin beschrijft hij wat opsporingsambtenaren, het O.M. en de rechtspraak zoal fout doen. De belangrijkste oorzaak is arrogantie. Een opsporingsambtenaar met ervaring is er van overtuigd dat hij/zij kan zien of een verdachte liegt of de waarheid spreekt, terwijl onderzoek uitwijst dat ze dat niet kunnen, en dat ervaring daarbij juist een nadeel is. Dan hebben ze geen twijfel meer.
En het O.M. en de rechtspraak denken hetzelfde over de politie. Die vergissen zich niet.
Ook al blijkt keer op keer dat ze zich wel vergissen.
Te veel Vledders en te weinig de Cocks.

donderdag 14 oktober 2010

Mijnwerkers in Chili

De mijnwerkers in Chili zijn weer boven de grond, en we zullen nog veel horen over hoe het was.
Ik denk dat er een overeenkomst is tussen deze ervaring en de ervaringen die zeelui hadden die in het poolijs vastraakten, zoals Willen Barendsz op Nova Zembla. De problemen zijn vergelijkbaar.

woensdag 13 oktober 2010

Google Alerts

Bij Google Alerts kun je één of meer woorden opgeven, en Google stuurt je dan links naar documenten waar dat woord of die woorden in voorkomen. Ik heb ook zo'n alert, oa op de naam Osinga.
Mijn broer Jan ontving met Koninginnedag een koninklijke onderscheiding.
Gisteren zocht ik met Google of daar iets over was gepubliceerd. Ik vond drie documenten.
Daarin kwam dus de naam Osinga voor.
Van geen van die drie documenten had ik een alert gekregen. Suren ze alleen een selectie? Censuur?

maandag 11 oktober 2010

Is Nederland een rechtstaat(32)? Knoop

De advocaat Knoop, die oa bezig was met het proces tegen Ina Post, zei bij Pauw en Witteman dat ze dossiers hadden van 80 veroordeelden die waarschijnlijk onschuldig waren.
Van 20 kon hij al uit het dossier afleiden dat er iets niet goed was gedaan.
Het O.M. zal ongewtijfeld alles ontkennen.

zondag 10 oktober 2010

Glasvezel van KPN

In onze buurt is het glasvezelnetwerk aangelegd, en wij hebben nu een kastje in ons huis.
We werden opgebeld, of we een abonnement van KPN wilden, en ons werden de voorwaarden verteld.
Het leek ons wel wat, mede omdat we de voorwaarden op papier zouden krijgen, en dan alsnog konden beslissen of we met ze verder wilden.
Maar toen we de voorwaarden zagen bleken die volledig te verschillen van wat we hadden afgesproken.
Er stond wel bij dat de voorwaarden niet aan eventuele acties waren aangepast, en dat was bij ons zo.
Maar als de KPN niet in staat is de voorwaarden aan te passen aan de acties, zouden ze dan wel goed kunnen?

Ze beweerden dat ze van de wet een incorrecte overeenkomst moeten sturen, maar wat kan daarvan het doel zijn?

zaterdag 9 oktober 2010

Is Nederland een rechtstaat(31)? Pedofiele priesters.

Het blijkt dat officieren van Justitie aanklachten tegen pedofiele priesters hebben geseponeerd, ook als de priesters hadden bekend. Geen goede beurt voor het O.M.!

donderdag 7 oktober 2010

Is Nederland een rechtstaat(30)? Ina Post

Ina Post is vrijgesproken, want er was naast haar bekentenis weinig bewijs, en de rechtbank bleek er achter gekomen te zijn dat een bekentenis soms weinig zegt. Dat hadden ze ook eerder kunnen bedenken, sinds de Tweede Wereldoorlog weten we dat iedereen tot een bekentenis gebracht kan worden.
Maar het O.M. weet dat nog steeds niet. In welke wereld leven die eigenlijk?
En wat was de rol van de advocaat tijdens haar proces? Heeft die daar wel voldoende nadruk op gelegd?
Daar hoor je niets over.

donderdag 30 september 2010

Communicatie: Trouw

Veel bedrijven maken gebruik van een menu als je hun nummer belt. "Druk 1 in als u dit wilt" etc.
Maar soms kun je alleen maar gebruik maken van de keuzes die zij hebben bedacht, en is er geen "vangnet" voor problemen waaraan van te voren niet is gedacht.
Dat is bijvoorbeeld zo bij het dagblad Trouw.
Als je een cadeautje is beloofd als je abonnee wordt, en dat cadeautje komt niet, dan kan je daar niet over klagen. Het is niet in het menu voorzien.

woensdag 29 september 2010

Amersfoort Fietsstad?

Amersfoort claimt een fietsstad te zijn. Maar één van de plaatselijk bladen, "Amersfoort Nu", heeft een rubriek waarin gevaarlijke situaties voor fietsers worden beschreven.
Ik heb er ook zo één aangemeld:
Heel recentelijk ging het Euterpeplein op de schop. Het Euterpeplein is een V-vormig plein, en beide poten werden eenrichtingswegen voor aoto's, maar niet voor fietsers. Maar beide poten hebben maar aan één kant een fietspad. Als je in de andere richting fietst moet je kiezen: fiets je op de weg of op het fietspad aan de verkeerde kant van de weg.
Als je wilt oversteken naar de Schuilenburgerweg heb je hetzelfde probleem.
Bij het ontwerpen van het plein is er niet gedacht aan de problemen die fietsers ervaren.

Tot nog toe is de gemeente zelden tot actie overgegaan, en hier verwacht ik ook geen resultaat.

maandag 6 september 2010

Tolkien, The Lord of Rings(5). Saruman

Saruman is aan het begin van het verhaal de belangrijkste tovenaar, hij staat boven Gandalf.
Maar op een gegeven moment valt hij voor de verleiding van de Ring: hij probeert de Ring te bemachtigen.
Dat lukt hem niet.
Maar is dat wel logisch? Had hij geen mogelijkheden om de Ring te vinden?
Had hij er achter kunnen komen dat Bilbo de Ring had? Ik denk van wel: de verhalen over wat Bilbo deed hadden ook Orthanc moeten bereiken. Hij had een inlichtingendienst zo wordt ons verteld. Die had berichten over Bilbo op moeten vangen en doorgeven.
En als hij ontdekt had dat Bilbo de Ring had, en rustig in de Gouw woonde, dan had hij hem ook kunnen bemachtigen. Hij had tenslotte ook nog een palantir.
Dit alles had Gandalf ook moeten bedenken.

maandag 30 augustus 2010

Kruistochten

Dat mensen vaak niet weten waar ze het over hebben blijkt wel als je ze hoort over kruistochten.
Ze gaan dan uit van de huidige situatie: een Midden-Oosten dat voor 95% bestaat uit Moslims.
Maar in de tijd van de kruistochten was dat helemaal niet het geval. Turkije was nog maar 50 jaar voor de eerste kruistocht veroverd door de Turken, die moslim waren. Het land bestond in overgrote meerderheid nog uit Christenen. Dat gold ook voor de andere landen waar de kruisridders kwamen.
Het probleem was niet dat de bewoners Moslim waren, het probleem was dat er juist een splitsing onder de Christenen had plaatsgevonden. De kruisridders bevochten hun medechristenen omdat die de Paus niet langer erkenden. Maar daar hoor je nooit iets over.

vrijdag 20 augustus 2010

Harry Potter(32). Sex(2)

Het lijkt logisch dat er ook toverspreuken en dranken bestaan op het gebied van de sex. Een enkele keer wordt er gesproken over een leifdesdrank, maar er moet toch meer mogelijk zijn. Spreuken om kleren te verwijderen. Draco zou daar graag gebruik van hebben gemaakt.

donderdag 19 augustus 2010

Harry Potter(31). Sex(1)

In de Harry Potter serie krijgt sex weinig aandacht. Je zou verwachten dat in deel VII, waarin Harry, Ron en Hermelien meer dan een half jaar met zijn drieën in een tent verblijven, dat er dan sexuele spanningen zouden ontstaan. Maar het boek zwijgt daarover in alle talen. Hoogst onwaarschijnlijk.
Ook bij het Kerstbal wordt niet aangegeven of de galakleding van de dames met decolleté was.
Daar zouden Harry en Ron toch oog voor moeten hebben.

dinsdag 17 augustus 2010

Is Nederland een rechtstaat(29)? Aangifte

Ik ben in de vakantie mijn paspoort kwijtgeraakt. Vandaag heb ik aangifte gedaan. De betreffende agent wist mij te vertellen dat de politie niets deed met de aangifte, want ze hadden het paspoortnummer niet, en de gemeente Amersfoort wilde hun dat niet doorgeven.
De gemeente deed wel van alles zei hij, maar die kan het toch niet doorgeven aan een vermiste-paspoorten-register, wat zou moeten bestaan om het gebruik van gestolen/gevonden paspoorten te bestrijden.
In feite helpen ze de criminelen dus.

maandag 16 augustus 2010

Vakantie in Duitsland

Als je in Duitsland een appartement probeert te huren, valt het op dat veel van die appartementen deel uit maken van een woonhuis. Woonhuizen zijn daar, vooral op het platteland, vaak zo groot dat er gemakkelijk een verhuurbaar appartement van afgesplitst kan worden.
Als een hui hier zo groot is is de eigenaar zo rijk dat verhuren van een appartement niet interessant is.

zondag 1 augustus 2010

Is Nederland een rechtstaat(28)? Bronbescherming.

We krijgen in Nederland bronbescherming. Een journalist hoeft niet te vertellen waar hij/zij zijn/haar gegevens vandaan heeft. Een soort bescherming van klokkenluiders.
Maar lang niet alle journalisten zijn integer. Ze kunnen best iets verzinnen, en zich dan beroepen op bronbescherming. Wat doe je daar tegen?

woensdag 21 juli 2010

Stieg Larsson's bijbelcode

In het eerste boek van Stieg Larsson "Mannen die vrouwen haatten" komt een rijtje met 5-cijferige getallen voor dat door iemand onmiddellijk herkent wordt als een soort bijbelcode; het is de aanduiding voor bijbelboek-hoofdstuk-vers.
Maar dat is heel onwaarschijnlijk. Aanduidingen voor boek-hoofdstuk-vers zijn niet standaard 5-cijferig.
Er zijn meer dan tien bijbelboeken, en een aantal hoofstukken en een aantal verzen boven de 100 komt voor.
Bijvoorbeeld 19119119 zou Psalm 119:119 kunnen zijn.
En hij komt ook niet op het idee in het Nieuwe Testament te gaan kijken.
3 is dan Lucas, en alle hoofdstuk/vers combinaties bestaan. Dat had dus ook gekund.

vrijdag 16 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(27)? Klokkenluiders(2).

Er was veel commotie over een hogeschool die diploma's uitreikte aan stdenten die dat niet verdienden.
Maar de school kreeg nu eenmaal subsidie naar het aantal geslaagde leerlingen.
Desgevraagd zei een leraar als ontwoord op de vraag waarom hij niet had gemeld: Je weet hoe ze hier omgaan met klokkenluiders.

maandag 12 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(26)? Klokkenluiders.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat klokkenluiders net zo goed gestraft moeten worden als de mensen die ze aangeven. In feite worden criminelen daarmee beschermd.
En als dat zo in de wet staat, dan betekent dat dat de wetgever de criminelen beschermt.

dinsdag 6 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(25)? Rotterdam

In Rotterdam heeft een agent een man doodgeschoten, door wie hij zich bedreigd voelde.
Zouden ze agenten niet leren dat je je ook kunt verdedigen zonder iemand dood te schieten?
Een kogel in een schouder lijkt mij meestal ook wel afdoende

maandag 28 juni 2010

Blattner het fossiel

Blattner wil geen elektronische hulpmiddelen inschakelen bij de arbitrage van voetbalwedstrijden al maken scheidsrechters soms vreselijke fouten.
Alleen de media kunnen daartegen wat doen: elke keer als ze de naam Blattner noemen moeten ze er "het fossiel" achter zetten.  Eeen epitheton ornans als bij Homerus.

vrijdag 18 juni 2010

Is Nederland een rechtstaat(24)? Willeke Dost

Het blijkt dus dat de politie jarenlang geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat Willeke Dost is vermoord, hoewel de aanwijzingen daarvoor voor het oprapen waren.
Eigenlijk kunnen we geen vertrouwen in de politie hebben, en dat hoort toch wel in een rechtstaat.

Wilders en ontwikkelingshulp

Er is één soort ontwikkelingshulp waar Geert Wilders het mee eens moet zijn: het bevorderen van de geboortebeperking in ontwikkelingslanden. En anderen ook, want zonder geboortebeperking neemt de welvaart nooit toe. Alles gaat op aan de aanwas van de bevolking.

woensdag 16 juni 2010

Is Nederland een rechtstaat(23)? Blauw op straat

Men zegt dat er meer blauw op straat moet, en dat er 4000 agenten bij moeten. Maar van de voorgaande 7000 nieuwe agenten kwamen er nog geen 200 op straat. Wat doet de rest? Formulieren invullen?
Ze houden zich in ieder geval niet bezig met die meer dan 100.000 zaken waarvan ze vinden dat die onderzocht hadden moeten worden, maar waarvoor geen tijd was.
En dan vinden ze van de helft van de aangiften dat die niet waard zijn om te onderzoeken.
Waaronder de drie inbraken die wij in Amersfoort hebben meegemaakt.

zaterdag 12 juni 2010

Tulip Inn

Wij logeerden bij Tulip Inn in Zuidlaren, en hadden last van een bruilofsfeest in de zaal onder onze slaapkamer. We gaven dat aan, en als compensatie kregen we een kortingsbon van 40 euro.
Maar eigenlijk is dat een erg goedkope manier van compenseren.
Als we er geen gebruik van maken kost het Tulip in niets, en als we er wel gebruik van maken verdienen ze er beslist nog wel wat aan.

vrijdag 11 juni 2010

Apotheek

Bij de dokter had ik een nieuw recept gekregen. Maar toen ik bij de apotheek kwam, bleek die de wijziging teruggedraaid te hebben, zonder overleg met arts of patient. En de nieuwe pillen moesten nog worden besteld. Dat noemen ze waarschijnlijk meedenken.

vrijdag 28 mei 2010

Harry Potter(30) Voldemort en de Tijdverdrijver

De paradox van tijdreizen kan fraai worden gedemonstreerd als men nadenkt over de vraag wat er gebeurd zou kunnen zijn als Voldemort over een tijdverdrijver had beschikt. (Waarom zou hij die niet hebben gehad? Waarschijnlijk omdat dat niet in het verhaal paste).
Het gebruik door Hermelien had al veel verdenking moeten oproepen, zoals ik al eens heb beschreven.
Maar wat had Voldemort kunnen doen? Had hij in deel 4 Harry alsnog kunnen doden?
Door stiekem (dat schijnt nodig te zijn) bijvoorbeeld de viavia te verwijderen?

zaterdag 22 mei 2010

Doofheid

Als je ouder wordt, wordt je dover zegt men. Maar die doofheid is bij mij en vele andere ouder wordende mensen heel selectief: je hebt alleen maar meer moeite te verstaan wat er gesproken wordt. Met andere geluiden heb je veel minder problemen. In feite wordt je slechter in de interpretatie van de geleuiden. Dat is geen kwestie van je gehoor, dat is een kwestie van je hersenen.
Net zoals je meer moeite hebt om op namen te komen, namen van mensen en soms ook van dingen.
Misschien hangt het wel samen.

woensdag 12 mei 2010

KPN helpdesk

Als je KPN als provider hebt, dan is er een Control panel om daarmee allerlei problemen op te lossen.
Alleen werken de meeste opties ervan niet. Als je bijvoorbeeld op HELP klikt krijg je geen Help informatie, maar een beschrijving van wat er gebeurt als de website verhuisd.
Nu had ik een probleem: ik had een directory op schrijven voor de wereld willen zetten, maar dat lukte niet:
ik kreeg de boodschap "Access denied", dus het omgekeerde.
Bij de helpfunctie kon ik het uiteraard niet vinden, dus een mailtje gestuurd, waarin ik ook aan de orde stelde dat de help-functie niet goed was. Ik kreeg als antwoord dat de email helpdesk er niet was om problemen op te lossen, daarvoor moest ik een bepaald nummer draaien.
Maar daarbij konden ze me ook niet helpen. Ze konden er niets aan doen, ik moest de directory maar deleten en opnieuw aanmaken, en dan dezelfde files er naar toe uploaden.
Maar als je niet kun zien welke files er staan is dat niet zo simpel.

Ik vond zelf wel de oplossing: het was een fout in mijn FTP programma. Met een ander FTP programma lukte het allemaal wel. Maar daar had de helpdesk ook aan kunnen denken.

maandag 10 mei 2010

Democratie

Gisteren hoorde ik op de TV iemand zeggen dat democratie niet goed is voor de etnische tolerantie.
En daar zit iets in natuurlijk. Als iets besloten wordt bij meerderheid van stemmen kan elke vorm van verschuiven van die meerderheid tot problemen leiden.
De Arabieren in Israël krijgen meer kinderen dan de Joden. Dat kan dus betekenen, dat er op een bepaald moment in Israël meer Arabieren mogen stemmen dan Joden. Wat dat tot gevolg heeft? Moeilijk te voorspellen, maar vast niet veel goeds.
Of democratie veel verschil maakt voor religieuze tolerantie is moeilijk te zeggen. Voorbeelden te over van democratieën én dictaturen die erg intolerant waren.

zaterdag 8 mei 2010

KPN: Digitenne

Wij hebben Digitenne van KPN. Soms gebruiken we dat om te luisteren naar de radio. Maar wanneer we tegelijk ook een andere radio aan hebbenstaan, dan is loopt Digitenne minstens 2 seconden achter op de andere radio. In 2 seconden kan licht 15x rond de aarde, dus je vraag je af wat Digitenne doet in die 2 seconden.

vrijdag 7 mei 2010

Is Nederland een rechtstaat(22)? SE Fireworks

Ik lees net een artikel over de vuurwerkramp, 10 jaar geleden in Enschede. Ik mag daaruit wel concluderen dat de politie en de rechterlijk macht volledig hebben gefaald, of liever gezegd: ze hadden er blijkbaar belang bij dat de feiten niet boven water kwamen.

dinsdag 4 mei 2010

FC Twente

De fans van FC Twente waren heel erg enthousiast toen hun club kampioen werd.
Toch verbaast zoiets me altijd een beetje, want wat is er Twents aan FC Twente!
De voetballers in ieder geval niet. Ruiz en Nkufo hadden waarschijnlijk nog nooit van Enschede gehoord voor ze er gingen voetballen, en met de anderen zal het wel niet veel anders zijn.
Dat geldt natuurlijk voor elke voetbalclub van enige betekenis: de voetballers komen niet uit die plaats.
Toch is het enthousiasme niet minder. Merkwaardig.

zaterdag 24 april 2010

Kapitalisme en communisme

Kapitalisme en communisme hebben één ding gemeen: ze gaan uit van de integriteit van hun stuk van de mensheid. En beide hebben ongelijk. Niet alle arbeiders zijn integer, evenmin als alle kapitalisten.
De huidige kredietcrisis is veroorzaakt door een gebrek aan integriteit bij de bankiers.
De overheid moet dus toezien op de integriteit bij beide. Maar kan ze dat wel?

Hypotheekrente aftrek

Stel dat er nooit hypotheekrente aftrek was geweest. Dan waren de huizen een stuk goedkoper geweest, en de hypotheken een stuk lager. En de te betalen hypotheekrente dus ook. Dus hadden de banken veel minder verdiend. In feite subsidieert de hypotheekrente aftrek niet de eigenaar, maar de banken.
En als de huizen goedkoper waren geweest, was het huurwaarde forfait ook lager geweest, evenals de overdrachts belasting.

vrijdag 23 april 2010

Het gelaat van De Ander

In "Het Opstaan", van Désanne van Brederode, lees ik het volgende (p. 238/9): "Kerngedachte in zijn (Levinas) oeuvre is het gelaat van De Ander, dat een appèl op zijn medemens doet. Dat voorafgaand aan iedere vorm van communicatie of het uitblijven daarvan al impliciet lijkt te zeggen: doodt mij niet".
Ik moest hierbij denken aan de gewoonte mensen die worden geëxecuteerd te blindoeken, of in feite een zak over het hoofd te doen.

zaterdag 10 april 2010

Roken

Ik lees in de Volkskrant over een onderzoeker, die het verband tussen roken en colitis ulcerosa wilde onderzoeken. In eerste instantie kon hij daarvoor alleen subsidie krijgen van de tabaksindustrie.
Dat weigerde hij, want dan was hij "besmet". Zijn studie zou niet meer serieus worden genomen.
Belachelijk en hypocriet. Dan zouden subsidies van de farmaceutische industrie ook tot "besmetting" moeten leiden, en dat gebeurt niet, hoewel ik het gevoel heb dat daar juist reden voor was.

vrijdag 9 april 2010

V&D Kras en Win

We kregen een V&D Kras en Win kaartje. Als we krassen worden de nummers zo goed als onleesbaar. En de opgegeven website: www.vd.nl/prijzencircus bestaat niet. Op www.vd.nl is wel een pagina prijzencircus, maar daar wordt niets over de Kras en Win actie vermeld.

De actie gaat tot 12/4/2010, dus dit lijkt pure oplichting.

woensdag 7 april 2010

Praxis

Een (zelfbouw)tafeltje van de Praxis in elkaar gezet. Dan merk je, hoe goed IKEA zijn zelfbouw spullen zijn.
Bij dit tafeltje waren de helft van de gaatjes voorgeboord. De andere helft moest je zelf maar uitzoeken.
Bij IKEA spullen heb je dat niet.
En de kwaliteit van het hout was zodanig dat je moest uitkijken niet te lang door te gaan met schroeven indraaien.

maandag 5 april 2010

Gamma(3).

Maar soms heb je ook positieve ervaringen met Gamma. Zo vroeg ik een medewerker wat de beste methode was om wortelstronken te verwijderen. "Met een bijl" zei hij.
Ik vroeg of een electrische zaag geen oplossing was.
"Dat is heel goed voor ons bedrijf" zei hij; "Dan hebt u een nieuwe zaag nodig, want een electrisch apparaat kan niet tegen zand".
Dat was toch een heel klantgericht advies.

zondag 4 april 2010

Tolkien, the Lord of Rings(4). De strategie van Gandalf

Op het moment dat Frodo en Sam de Doemberg beklimmen, en Frodo de ring in het vuur zal werpen, vraagt Gandalf aan Gwaihir de Adelaar om Sam en Frodo te redden door ze van de Doemberg te halen.
Hij had Gwaihir natuurlijk ook in een eerder stadium kunnen vragen Frodo ergens naar toe te brengen, bijvoorbeeld naar Rivendel, of vandaar naar Lorien, of vandaar naar de Doemberg.
Strategisch heel slecht van Gandalf om dat niet te doen, maar als hij het wel had gedaan was er niet veel verhaal overgebleven.

vrijdag 2 april 2010

KPN. Lokaal tarief?

Ik kreeg een mailtjevan de KPN, naar aanleiding van een vraag die ik had gesteld. De slotzin vond ik heel interessant: nadere informatie kon ik krijgen door "0800-2626256 optie 1 (lokaal tarief)." te bellen.
Dus een 0800 nummer dat geld kost! Een nieuwe bron van inkomsten voor de KPN?

zondag 28 maart 2010

Tolkien, the Lord of Rings(3). De vertaling

Tolkiens the Lord of Rings werd vertaald door Max Schuchart. De man kreeg er een prijs voor.
Maar bij herlezing leek mij dat onterecht. Niet alleen laat hij hier en daar een stuk weg, en voegt op andere plaatsen een eigen tekst in, maar sommige woorden worden systematisch verkeer vertaald, en soms geeft dat een andere invulling van het verhaal.
Zo gebruikt Tolkien soms het woord "score", en dat betekent 20. Maar in de vertaling wordt het steeds 10.
Bijvoorbeeld bij de aantallen hobbits en mensen bij de bevrijding van de Gouw.
En voor grotere afstanden gebruikt Tolkien "miles" en "leagues". Beide worden vertaald met mijlen.
Maar een league is 5,556 km, dus meer dan 3 mijlen. Dit speelt vooral in Rohan en Gondor: Aragorn cs leggen in het origineel meer dan 3x zoveel mijlen af als in de vertaling.

vrijdag 26 maart 2010

Tolkien, the Lord of Rings(2). Stijgbeugels

In "In de ban van de Ring" hebben ruiters stijgbeugels. Maar in de geschiedenis worden stijgbeugels pas in de vroege middeleeuwen gebruikt, waardoor cavalerie van veel groter belang werd.
Men krijgt toch de indruk dat dit boek in een vroegere tijd speelt, wat stijgbeugels een anachronisme maakt.

woensdag 24 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(21)? Inbraak

Onze auto is opengebroken, en de radio en de Tomtom zijn gestolen. Aangifte gedaan bij de politie. Ze kwamen zowaar langs, en namen een schroevendraaier mee die door de inbreker was gebruikt.
Ze zeiden er wel bij dat je van schroevedraaiers geen vingerafdrukken kan krijgen.
Verbazend, bij CSI kan dat wel.
Toen aangifte gedaan, via Internet. Een correctie van de aangifte bleek een heksentoer, en dat heb ik als klacht gemeld. De aangifte-bevestiging, noreply, bevatte geen enkel detail over de aangifte, zodat ik er niets aan heb voor de verzekering. Door de noreply mail kon ik dat niet replyen, maar heb het gestuurd naar het email adres van de klacht-bevestiging. Ik ben benieuwd.
De politie moet nog veel leren op dit gebied.

zondag 21 maart 2010

Tolkien, the Lord of Rings(1).

Hoewel het niet duidelijk is in welke tijd the Lord of Rings, in het Nederlands "In de ban van de Ring" geheten, komen er wel eens anachronismen in voor. Eén ervan is het gebruik van het begrip uur.
Bijvoorbeeld bij het houden van de wacht. Van Frodo staat er, dat hij (in Moria) twee lange uren de wacht moest houden. Hoe bepaalden de Reisgenoten dat? Hij had toch geen polshorloge bij zich?

zaterdag 20 maart 2010

Milly Boele

We horen van de politie geen verklaringen over het waarom van de moord op Milly Boele.
Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Ongetwijfeld zal de dader zoveel mogelijk schuld op Milly laden.
Iets in de geest van: "Ze wilde mij verleiden, en toen ik niet meedeed, zei ze dat ze zou rondvertellen dat ik haar had willen verleiden." En er is niemand die het tegen kan spreken.
Als ik de politie was zou ik met zo'n verklaring ook niet naar buiten komen.

vrijdag 19 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(20)? Milly Boele

Bij een rechtstaat hoort volgens mij een politieapparaat dat voor zijn taak berekend is. Dat lijkt mij de moord op Milly Boele niet het geval. Ze hadden onmiddellijk een speurhond moeten inzetten, ze hadden luchtfoto's moeten laten maken om te zien waar in tuinen gegraven was, en ze moesten er toch achter zien te komen wie die buurman was waar Milly het over had. Niets van dat alles vonden ze belangrijk genoeg.
En het publiek werd ook nog eens incorrect voorgelicht (man ipv buurman). Schande!

donderdag 18 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(19)? Lucia de B.

De officier van Justitie heeft tegen Lucia de B. vrijspaak gevorderd. Hij ziet haar dus als onschuldig.
Dat verschilt nogal van wat eerder over haar werd gezegd. Als je alles leest moet je tot de conclusie komen dat zowel het O.M. als de rechters uitspraken doen zonder te weten waar ze het over hebben.
Ze missen de deskundigheid voor een ingewikkeld geval. Ik zie dat als een gevaar voor de rechtstaat.

woensdag 17 maart 2010

Yad Vashem(3)

Het heeft toch wel iets als je leest dat 2 familieleden de Yad Vashem onderscheiding hebben gekregen.
De ene was een broer van mijn grootmoeder, Eise Woudstra, en de andere was nog iets minder familie, Halbe Osinga.

maandag 15 maart 2010

Yad Vashem(2)

Er valt nog meer te zien aan de lijst met onderscheidenen. Bijvoorbeeld: Polen is het grootste aantal onderscheidingen. En ik had altijd gehoord dat de Polen het wel goed vonden dat de Joden uitgeroeid werden. En verder maakt het natuurlijk uit of een land bezet werd door de Duitsers. Zo niet, dan konden weinig mensen iets tegen de Jodenvervolging doen. Dan waren het vaak diplomaten die zich hebben ingezet voor de Joden. En die mensen kregen geen dank van de eigen bevolking, ook niet na de oorlog.
Zie bijv. Portugal en Japan: elk met één onderscheidene, de Sousa Mendes en Sugihara. Beide daarvoor verguisd tot hun dood, ver na de oorlog.
En beide de redders van uitzonderlijk veel mensen.

zondag 14 maart 2010

Yad Vashem(1)

Ik vond de mensen uit Nederland die de Yad Vashem onderscheiding kregen. Als je niet beter wist zou je die discriminerend kunnen noemen, want Joden krijgen die onderscheiding niet.
En verder valt het op dat in de meeste gevallen de onderscheiding gaat naar een echtpaar.
Man en vrouw hebben hem samen gekregen, door hun gezamenlijk handelen.
Misschien zou dat bij andere onderscheidingen ook op zijn plaats zijn.

donderdag 11 maart 2010

Vrijheid van meningsuiting

In Nederland genieten we vrijheid van meningsuiting. Maar wat is een mening eigenlijk? Is het voldoende als iemand zegt dat een bepaalde uitspraak zijn of haar mening is? Of  moet het meer betekenen?
Betekent het vrijheid van beledigen? Naar mijn mening niet. Als iemand zegt dat moslims geitenneukers zijn, is dat een mening? In letterlijke zin zeker niet. Ik denk dat het alleen maar een belediging is, en geen mening, en dus ook niet valt onder vrijheid van meningsuiting.

woensdag 10 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(18)? Klokkenluiders.

Een klokkenluider is iemand die een klok luidt, en dat kan ook in de zin van: mensen waarschuwen, in het bijzonder voor misstanden bij overheid en bedrijfsleven. Over de laatste categorie hebben we het hier.
Naar mijn mening behoort het tot het wezen van de rechtstaat dat klokkenluiders worden beschermd.
We kunnen rustig vaststellen dat Nederland op dit punt geen goed figuur slaat.
We kennen hun namen, zoals Ad Bos, Fred Spijker, Paul Schaap en vele anderen.
Voor de overheid schijnt er nu een regeling te zijn, maar een wet, die ook voor het bedrijfsleven geldt komt er niet.

dinsdag 9 maart 2010

Ethiek(19). Religies

Het is opvallend dat de meeste religies op dezlefde manier intolerant zijn.
Ze zijn inzake het geloof het natuurlijk niet met elkaar eens, maar in hun houding ten opzichte van de vrouw wel: de vrouw is minder waard dan de man, en is onrein als ze ongesteld is. Dat staat in de Bijbel en in de Koran, en Boeddisme en Hindoeisme denken er ook zo over. De vrouw is eigenlijk een onrein wezen.
Ze denken ook gelijk over abortus en euthanasie.

zondag 7 maart 2010

Harry Poter(29). Perkamentus en Gandalf(1)

Er is een overeenkmst tussen Perkamentus (Dumbledore) en Gandalf: beide laten iemand anders de kastanjes uit het vuur halen (Harry Potter en Frodo), beide gaan dood, maar alleen Gandalf keert terug uit de dood; hoewel Perkamentus na zijn dood nog veel informatie aan Haryy Potter doorgeeft, en beide zijn uiterst slechte strategen en tactici. In beide gevallen was dat nodig om de boeken spannend te houden.
Voor Perkamentus heb ik dat in mijn blog en in een site vastgelegd: (http://sites.google.com/site/dumbledorestrategy/). Voor Gandalf wil ik daaraan in mijn blog aandacht besteden.

donderdag 4 maart 2010

Ethiek(18). Tolerantie

Nederland was een tolerant land in de 17de en de 18de eeuw, en dat klopt ook wel.
Dat betekende dus, dat het geloof voor de regenten in Nederland niet het belangrijkste was, maar geld verdienen. Ze dienden meer de Mammon dan God zou je kunnen zeggen.
Katholieke landen hadden koningen met biechtvaders. Die zorgden er wel voor dat de koning niet tolerant werd voor andersdenkenden. En ook bij Protestantse koningen hadden geestelijken veel invloed.
En ook dat was niet goed voor de tolerantie.

Ethiek(17) Tolerantie.

Je kunt je ook afvragen of echte gelovigen wel tolerant kunnen zijn. Immers, zij hebben de waarheid in pacht, en weten dat ieder die het op het punt van geloof niet met hen eens is in de hel terecht komt.
Tolerant zijn voor andere geloven houdt in dat ze het feit dat anderen naar de verdoemenis gaan niet erg vinden, want anders zouden ze daar toch iets aan moeten doen.
Dus, dan zouden ze of volslagen egocentrisch moeten zijn, of er aan twijfelen of ieder die niet zo gelooft als zijzelf naar de hel gaat, of zelfs helemaal niet meer in de hel geloven.
Dat laatste zie je veel bij moderne Christenen. Bij vroegere Christenen was alles veel eenvoudiger: je familie en je vrienden hadden hetzelfde geloof, en de rest kon rustig naar de hel gaan.
Moderne Christenen hebben het wat dat betreft veel moeilijker.

zaterdag 27 februari 2010

Ethiek(16). Tolerantie.

Als je de tolerantie van de ene godsdienst wilt vergelijken met die van een andere godsdienst, dan moet je landen vergelijken waar die godstdiensten overheersend zijn. Moslims en Joden in Nederland zijn geen graadmeter voor de tolerantie van Moslims en Joden in het algemeen. Je moet de tolerantie van Joden in Israël vergelijken met de tolerantie van Moslims in bijv. Iran en Christenen in Nederland.
Dan valt op dat Christenen sinds de Tweede Wereldoorlog de meest tolerantie godsdienstige groep zijn. Maar voor de Tweede Wereldoorlog en er in geldt dat niet.
Je mag je dus afvragen hoe lang Christenen tolerant blijven.

vrijdag 26 februari 2010

ING

We probeerden een rekening te betalen met Mijn ING. Dat doen we al jaren zo.
We vullen het overschrijfformulier in, en dan worden we teruggestuurd naar het beginscherm (HOME).
Na een flink aantal pogingen, met verschillende computers en browsers lukt het nog steeds niet.
De helpdesk gebeld. Die behandelt je alsof je kinds bent. Het kan niet aan ING liggen, dus de klant doet het fout. Ze zijn wel bereid een stappenplan te sturen voor het invullen van het formulier.
Schande!

vrijdag 12 februari 2010

Is Nederland een rechtstaat(17)?

Ex-rechter Westenberg wordt mogelijk vervolgd wegens meineed en valsheid in geschrifte.
Hij heeft 5 jaar geprocedeerd tegen Hugo Smit. Het opvallende aan deze zaak is het feit dat hij hiervoor financiële en juridische bijstand heeft gehad van de Raad voor de Rechtspraak.
Dat betekent dus, dat als een rechter wordt beschuldigd van onjuist handelen zijn collega's hem steunen.
Dat lijkt mij de integriteit van de rechtspraak niet ten goede te komen.

donderdag 11 februari 2010

Gamma(2). Verf

We hadden witte verf nodig, en we gingen naar de Gamma. Er bleken geen potten puur witte verf te zijn. Alleen potten die bijna wit waren, met een kleine kleurnuance. Ook kon je een kleurnuance wit laten aanmengen. Dat ging uit een grote pot puur wit. Maar dat was heel duur. Gevraagd naar de reden daarvoor: omdat het aanmengen van de kleurnuance er bij inbegrepen was. Maar dan zou het goedkoper moeten zijn als je die kleurnuance niet wilt. Nee, zo werkt het niet.
En dus zijn we naar de Praxis gegaan.

woensdag 10 februari 2010

Ikea(8). Selectie

We zijn weer eens bij Ikea geweest, om iets bij te kopen. Dat bleek niet te kunnen. Onze aankoop was al weer uit de selectie gehaald. Het is de zoveelste keer dat ons dat overkomt. Je koopt iets in de verwachting dat je er later nog wel een exemplaar bij kunt kopen. Maar dat is lang niet altijd mogelijk. Men zij gewaarschuwd.

vrijdag 5 februari 2010

Verstopping van de gootsteenafvoer.

De afvoer van onze gootsteen was verstopt. Toen we in Haarlem woonden hadden we daar ook vaak last van, maar op een gegeven moment ging dat over. Ik realiseerde mij dat dat ongeveer samenviel met de aanschaf van onze vaatwasser, en kwam tot de conclusie dat het afwasmiidel van de vaatwasser in staat was de vetresten in de afvoer, die meestal de oorzaak zijn van een verstopping, te verwijderen.
En dus werd de afvoer alhier, waar de vaatwasser niet op aangesloten is, ook voorzien van een klontje wasmiddel. Na een tijdje inwerken probeerden we of het had geholpen, en zie daar: de afvoer liep weer door.

woensdag 3 februari 2010

Gamma(1) - laten bezorgen

Wij kochten veel clicklaminaat met ondergrond bij de Gamma. Het leek ons handiger dit te laten bezorgen. Dat hebben we geweten! In de stromende regen werden de lamellen op het fietspad gezet, en we moesten ons er maar mee redden. Dat moest ook wel, want je mag vast geen spullen op het fietspad zetten, en we hadden dus een bekeuring kunnen krijgen.
Dus alles zo vlug mogelijk naar binnen gesjouwd.
En we moesten de lamellen ook terug brengen, zeiden ze, hoewel we geen statiegeld hadden betaald.

dinsdag 2 februari 2010

Is Nederland een rechtstaat(16)? Zembla

Op zondag 31-1-2010 zond Zembla een programma uit over fouten van officieren van Justitie. Uit 90 strafzaken waarin de officier een ernstige fout had gemaakt bleek dat de fout geen gevolgen had voor zijn carriëre. Integendeel, hun carriëre bloeide daarna. Fouten maken blijkt dus heel goed voor je carriëre.

maandag 1 februari 2010

Horoscoop

Soms kijk ik naar een horoscoop.Het valt mij op dat er in een voorspelling nooit de mogelijkheid wordt meegenomen dat een lezer AOW heeft. Leeftijdsdiscriminatie?

zondag 31 januari 2010

Verkeer(8)

Zaterdag reden we 's avonds van Delft naar Amersfoort. Toen we op de A12 kwamen kwamen we in de file. Eerst leek het omdat we van vier naar drie rijbanen moesten, daarna omdat we van drie naar twee moesten, en uiteindelijk koetsen we naar één rijbaan. Naast ons twee helemaal lege rijbanen. Er was niets te zien. Er was niemand aan het werk, en er waren zelfs geen borden dat er gewerkt werd. Helemaal niets. Er was dus geen enkele reden om die twee rijbanen af te sluiten. Waarschijnlijk heeft men gedacht dat het misschien nodig zou zin de rijbaan af te sluiten, voor onderhoud of zo, en de afsluiting al vast aangebracht. Toen het niet nodig was is men vergeten de rijbanen weer open te stellen. Ach ja, een ambtenaar kan ook niet overal aan denken.

vrijdag 29 januari 2010

Lidl

Gisteren boodschappen gedaan bij de Lidl. Als je binnenkomt zie je een bak met als opschrift: Lidl deze week. Er zitten folders in, met een beschrijving van de aanbiedingen. Maar niet van deze week, maar van de volgende week. Dat staat wel op de folder, maar het opschrift van de bak zette ons toch op het verkeerde been. Allerlei aanbiedingen gekocht, en bij de kassa teruggegeven omdat ze toch niet in de aanbieding waren.
Zo'opschrift is toch misleidend. Hoeveel zouden ze extra omzetten via verkoop aan klanten die zich niet realiseren dat het aanbiedingen voor de volgende week zijn, en het maar laten zitten?
Folders voor deze week waren nergens te krijgen.
En als je dan met je karretje naar je auto rijdt gaan de wielen blokkeren, omdat je te ver weg bent.
Op de dichtstbijzijnde paarkeerplaats!

donderdag 28 januari 2010

Is Nederland een rechtstaat(15). Kentekens.

Tegenwoordig kunnen kentekens automatisch herkend worden. De politie doet dat ook. Maar ze mogen die alleen onder bepaalde voorwaarden bewaren. Alleen kentekens die in een lijst met gezochte auto's of bestuurders voorkomen mogen bewaard worden.
Maar daar houdt de politiekorpsen in Rotterdam-Rijnmond en IJsselland zich niet aan: ze bewaren alles.
Dat wil zeggen, deze politiekorpsen zijn er op betrapt.
Maar de minister weet er wel wat op: ze gaat de wet veranderen. Hoezo privacy?

Hiernamaals(7). Extase

Als er een zalig hiernamaals is, zou een continue extase de normale situatie moeten zijn.
Op aarde is dat niet zo. Wanneer ziet men mensen in extase? Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd. Toen Nederland Europees kampioen voetbal was geworden waren velen in extase. Maar dat gaat vrij vlug weer over. Is continue extase mogelijk? Is dat wat mediterende hindoes en boedisten proberen te bereiken? En lukt ze dat?

Is Nederland een rechtstaat(14)?

In Breda werden (27-1-2010) 8 drugscriminelen vrijgesproken omdat de rechercheurs hadden geknoeid met de bekentenis van één van de verdachten.
Ze leren het kennelijk nooit.

maandag 25 januari 2010

Bijbel en theologie(13). Hiernamaals(6)

Veel mensen geloven dat er een hemel bestaat. Zoals ik in vorige stukjes aangaf geloof ik niet dat zalig zijn samengaat met weten wat er op aarde gebeurt. Maar hoe zou het dan moeten zijn?
Volgens verhalen krijgen bij de Islam martelaren van het geloof 70 maagden toebedeeld. Zo'n martelaar vindt dat misschien zalig, maar doen de 70 maagden dat ook?
De Bijbel suggereert dat er in de hemel geen sex plaats vindt. Ben je dan in je eentje zalig?
Een soort extase, zoals je dat in Hindoeisme en Boedisme tegenkomt?
Het is overigens merkwaardig dat "Extase" geen entry heeft in Wikipedia.

vrijdag 22 januari 2010

Fouten in Google Search

Ik heb een genealogische website (www.romansonline.com/familie). Bij deze website staan de gegevens over personen in een database, en indien gevraagd wordt van een persoon een pagina gegenereerd. Op een gegeven moment ontdekte ik dat een bepaald persoon met Google niet als hoofdpersoon gevonden kon worden. Ik besloot een test te doen: met de site: constructie + een serie nummers testte ik of de pagina waarin zij hoofdpersoon waren  door Google gevonden werd. Helaas niet: van de 10 testpersonen miste ik er 3. Drie van de tien gegenereerde documenten werden door Google dus genegeerd.
Je vraagt je af - waarom deze drie? Lijkt volstrekt willekeurig.
Navraag bij mijn oudste zoon, die bij Google werkt, bracht ook geen inzicht.

woensdag 20 januari 2010

Arme landen

Laten we als definitie van een arm land nemen: een land waarvan de baas, de premier of president of hoe hij ook genoemd wordt, substantieel minder verdient dan Balkenende.
Haïti is dan vast geen arm land, en de landen waaraan wij ontwikkelingshulp geven ook niet.
Oot was er in België een rel over Kongo, of Zaïre zoals het toen werd genoemd. De staatschuld was tien miljard, en dat kon zo'n arm land niet betalen.
Maar iemand ontdekte dat Mobutu, de baas van het land, tien miljard op een buitenlandse bank had staan.

dinsdag 19 januari 2010

Bankiers.

Ik heb begrepen dat het salaris van een topbankier wordt bepaald door de raad van commissarissen, en dat de vergoeding van de leden van de raad van commissarissen wordt bepaald door de topbankiers.
Als dat in de Derde Wereld gebeurt noemen wij het corruptie.

En waarom krijgen bankiers geen negatieve bonus als het bedrijf verlies lijdt? Dan zouden ze echte ondernemers zijn.

Is Nederland een rechtstaat(13)? Politie

Een paar weken terug werd er bij mijn tweede zoon ingeslopen. O.a. een laptop en een mobiele telefoon werden gestolen. Omdat de dief beide gebruikte was het mogelijk het adres van de dief vast te stellen.
Maar de politie weigerde in te grijpen. Ze zouden dan een huiszoeking moeten doen, en dat moest een rechter goedkeuren, en die zou dat vast niet doen voor een telefoon en een laptop.
Maar niet geschoten is altijd mis, zou ik zeggen.
Maar onverwacht is deze houding van de politie niet. Lang geleden werd er een kinderfietsje uit onze tuin gestolen. Buren hadden gezien wie het had gedaan. Maar ook toen weigerde de politie er iets aan te doen.
Je zou zeggen dat ze er ten dienste van het publiek zijn, maar daar denken ze blijkbaar anders over.

zondag 17 januari 2010

Haiti(2)

In Haiti vond op 12 januari een aardbeving plaats, kracht 7.0 op de schaal van Richter.
Dat is niet bijzonder zwaar. Toch waren de verwoestingen enorm, en het aantal doden ook.
Dat betekent dus, dat de ingestorte gebouwen niet deugdelijk waren gebouwd.
Corruptie op ongekende schaal vermoedelijk.

Haiti(1). Omkoping

Haiti krijgt veel hulp, die op het vliegveld blijft staan, terwijl inzet van helicopters het probleem van het transport zo zouden kunnen oplossen.
Bij andere rampen kwam hulp ook vaak laat of helemaal niet op de goede plaats, en vaak was de oorzaak dat ambtenaren omgekocht moesten worden om de hulp door te laten. Zoiets hoorde je dan pas veel later. Als dat nu ook het geval is zou ik dat graag meteen horen.

zaterdag 16 januari 2010

Harry Potter(28). Zwerkbal

Zwerkbl is een populaire sport in de tovernaarswereld. Toch is het moeilijk te geloven dat tovenaars zich niet door middel van toverkunst met het verloop van een wedstrijd zouden bemoeien.
In deel 1 probeert Krinkel Harry Potter van zijn bezemsteel te gooien. Er zijn dus geen beletselen voor het inzetten van toverkunst. Het storen vande spelers zou toch continu moeten gebeuren, want de tovenaars zijn fanatieke aanhangers. Stel je voor dat Ajax en Feijenoord aanhangers zouden kunnen toveren. Geen speler zou nog een bal redelijk kunnen raken. In de tovernaarswereld zou hetzelfde te verwachten zijn.

vrijdag 15 januari 2010

Iglo

Mijn zoon Richard heeft een blog (http://richardosinga.com/) waarin hij deze keer schrijft over de iglo die wij vroeger hebben gebouwd. Ik herinner me vooral het gedrag van Pinky, onze poes. Omdat de winter nogal koud was schuilden er vaak vogels in de iglo, en Pinky was slim genoeg om daar gebruik van te maken: ze wachtte voor de ingang tot er een vogeltje naar buiten kwam, en die pakte ze dan (soms).
Ik vond dat heel slim, want Pinky was in het algemeen niet zo'n slimme poes.

dinsdag 12 januari 2010

Bijbel en theologie(12). Hiernamaals(5)

We zagen dat een zalig verblijf in de hemel niet klopt met kennis van wat er op aarde gebeurt.
Maria de moeder Gods zou hoogst ongelukkig worden als ze zag hoe haar volk in haar naam en die van haar Zoon vervolgd werd.
Maar als hemelingen geen kennis hebben van wat er op aarde gebeurt, hoe kan men dan geloven dat door een heilige te aanbidden die iets voor de bidder kan doen? Toch komt zo'n geloof veel voor.

zondag 10 januari 2010

Hiernamaals(4)

Als je gelooft in een hemels hiernamaals dan kan dat niet gepaard gaan met kennis van wat er op aarde gebeurt. Als Maria, de moeder Gods, heeft kunnen zien wat er met het Joodse volk, haar volk, op aarde gebeurde dan zou ze diep ongelukkig moeten zijn, en dat kan niet in de hemel.

Hiernamaals(3)

Maar ook als je Maria wel ziet als de Moeder Gods moet ze raar opkijken als ze kennis neemt van wat op aarde gebeurt: ze zou onmogelijk kunnen verklaren waarom haar landgenoten in haar naam en de naam van haar Zoon zou vervolgd moesten worden.

zaterdag 9 januari 2010

Hiernamaals(2)

Er zijn natuurlijk meer mensen, die als ze vanuit het hiernamaals konden zien wat er op aarde gebeurt verbaast zouden zijn. Maria bijvoorbeeld, de moeder van Jezus.
Als Jezus niet de zoon van God is, en Maria dus niet de Moeder van God, dan zou ze toch wel heel verbaasd zijn als ze zag hoe de mensen haar beschouwen, speciaal de Katholieke Kerk.

woensdag 6 januari 2010

Ethiek(15). Geld

Ethiek houdt te weinig rekening met de financieële kant van problemen. Je kunt een euro maar één keer uitgeven, ook in de zorg. Elke euro die je uitgeeft aan een patiënt die euthanasie wil maar het niet krijgt komt niet ten goede aan een patiënt die op een wachtlijst staat. Iedereen die tegen euthanasie is moet dat bedenken: hier wordt iemand in leven gehouden die dat niet wil, daar sterft iemand die dat niet wil omdat het geld dat nodig was om hem in leven te houden wordt uitgegeven aan iemand die liever wil sterven.
Vooral in Amerika mogen ze dat wel eens bedenken.
Want het is onmogelijk ieder alle medische zorg te geven die gewenst zou zijn. Dat is niet te betalen.

zondag 3 januari 2010

Ethiek(14). Recht op leven.

Het blijkt dat in ziekenhuizen per jaar zo'n 1500 patiënten overlijden door medische fouten.
Een deel daarvan wordt ongetwijfeld veroorzaakt doordat specialisten in opleiding en ook anderen veel te hard moeten werken. Daardoor worden fouten gemaakt. Dit kan voorkomen worden door meer geld ter beschikking te stellen. Ook hier kun je mensenlevens uitdrukken in geld: hoveel is een mensenleven waard?
Iets voor ethici om over na te denken.

vrijdag 1 januari 2010

Ethiek(13). Doodstraf

Het geldt als politiek incorrect om voor de doodstraf te zijn.
Daarvoor zijn twee argumenten:
   - Er worden nogal eens mensen ten onrechte veroordeeld. Als ze nog leven kun je om de één of andere manier compenseren, maar als ze door zijn niet meer. Dit kan een reden zijn om tegen de doodstraf te zijn.
   - Men kan ook principiëel tegen de doodstraf zijn. Naar mijn mening is dit hypocriet: in andere situaties wordt er niet zoveel waarde aan een mensenleven gehecht. We laten mensen rustig verhongeren, en dictatoren die op grote schaal tegenstanders ombrengen wordt niets in de weg gelegd.
Ethici zouden de waarde van een mensenleven eens moeten vaststellen.