maandag 16 mei 2011

Diacritische symbolen

Diacritische symbolen zijn symbolen die we p een letter zetten of er onder hangen.
Bijvoorbeeld de accenten die we bij Frans leerden, de Umlaut uit het Duits, de tilde en de cedille enz.
In de begintijd van het Internet waren deze letters + diacritische symbolen moeilijk te verwerken, en daarom kregen ze in HTML een eigen tekencode en identiteitsnaam.
We leerden ä voor ä, en zo voor vele andere.
Het merkwaardige is nu dat sommige dacritisch symbolen hun eigen tekencode en identiteitsnaam kregen, en andere niet. Zo bestaan slash, grave en ring niet als zelfstandige tekens, maar die van acute, uml, tilde, circ en cedil wel als zelfstandig teken. De zin van dat verschil ontgaat mij.
Een rij tildes is misschien heel mooi, maar om ze daarom een eigen tekencode en identiteitsnaam te geven?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geen opmerkingen: