vrijdag 30 maart 2018

Bijbel en theologie(16). De hemel. Eten en drinken.

Jezus zegt in Matteüs 26:29: "Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader." Dus in de hemel wordt wijn gedronken. Uitsluitend wijn drinken lijkt niet aannemelijk, bijvoorbeeld voor kinderen. En bier? Maar als je wijn drinkt heb je een lichaam nodig dat lijkt op het aardse lichaam. Je zult ook moeten eten, en naar het toilet. Maar dan heb je ook de organen voor seks. Jezus zegt dat er in de hemel niet wordt getrouwd. In principe betekent dat niet dat je geen seks kunt hebben. Al hebben kerkvaders nooit in die richting gedacht.

donderdag 29 maart 2018

Google Sites

Google Sites is ook niet meer wat het geweest is. Om de haverklap krijg je foutmeldingen zoals "unable to save the page at this time. Please try again later." En als je de editor wilt opstarten krijg je de boodschap: "Unable to edit this time. Please reload the page and try again" Pogingen je te dwingen het nieuwe Google Sites te gaan gebruiken? Oplossing voor het update probleem: Zorg er voor dat je ook een andere pagina open hebt staan. Refresh deze pagina. Dan zie je onderaan het woord inloggen. Doe dat. Als je vaak genoeg ingelogd hebt hoef je je user-id niet meer aan te klikken. En bij het probleem het niet starten van de editor is reloaden van de pagina niet genoeg. Je moet ook nog opnieuw inloggen. Google Sites is what it use to be. Very often you get error messages like "unable to save the page at this time. Please try again later." And when starting the editor you get the message: "Unable to edit this time. Please reload the page and try again" Attempts to force you to use the new Google Sites? Solution for the update probleem: Open another page. Reload this page. At the end of the page you will see the word log in. Do so. If you do this often enough you do not need to enter the user-id / password.. Starting the editor: reloading the page is not enough. You also have to log in anew.

zaterdag 24 maart 2018

Invoerrechten op zonnepanelen

We leven in een tijd waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van hernieuwbare energie. Waaronder zonne-energie. Maar waarom legt de EU dan een invoerheffing op aan zonnepanelen? Als je het gebruik van zonne-energie wil stimuleren moet de zonnepanelen toch zo goedkoop mogelijk zijn? Ook als China eigenlijk dumpprijzen hanteert? Wat ze niet meer doen begrijp ik.

donderdag 15 maart 2018

Bijbel en theologie(15). Herkenning in de hemel

Sommige mensen veronderstellen dat overledenen in de hemel weten wat er op aarde gebeurt. Maar is dat aannemelijk, ervan uitgaande dat de hemel zo is als in de Bijbel wordt beschreven. In de hemel wordt men verondersteld gelukzalig te zijn. Maar kan men gelukzalig zijn als men ziet wat op aarde gebeurt? De eerste christenen waren Joden. Ze kunnen toch niet gelukzalig zijn als ze de vervolging van de aardse Joden zien gebeuren. De Holocaust en alles wat daaraan vooraf ging? En neem onze grootouders. Als ze als christen gestorven zijn, en nu in de hemel zijn, dan moeten ze constateren dat hun kinderen en kleinkinderen ër niets meer aan doen" en volgens hun geloof dus in de hel komen. Bij het overlijden van mensen wordt soms iets gezegd als: "We zien elkaar terug in de hemel". Daarvan geldt hetzelfde: als je een geliefd iemand mist, en moet geloven dat die niet zalig is, dan kan men zelf toch niet gelukzalig zijn? Nee, als de hemel zo is als in de Bijbel beschreven, dan weten de gelukzaligen niet wat op aarde gebeurt, en herkennen niemand.