woensdag 30 november 2011

Homo's in Nigeria

Na landen als Kenia en Oeganda heeft Nigeria nu ook een antihomowet.
Mensen die helpen bi homohuwelijken kunnen 10 jaar cel krijgen.
Geldt dat ook voor homohuwelijken in Nederland?
Dan kunnen huwelijksambtenaren uit Nederland dus problemen krijgen.
Hebben de weigerambtenaren toch nog een punt.

maandag 28 november 2011

De makelaar

Wij hebben een vakantiebungalow in Dieverbrug, en we willen die verkopen. Daarvoor hebben we makelaar Keizer uit Diever gevraagd, en we zijn het eens geworden. Nu laat ze ons weten dat ze stopt met makelaar zijn, en ze heeft ons overgedaan aan een andere makelaar, in Dwingeloo.
Dat betekent dat allerlei zaken die ze voor ons heeft gedaan, zoals folders maken, overgedaan moeten worden, want haar naam staat er op.
Moeten wij extra betalen als zij er mee ophoudt? Eigenlijk pleegt ze contractbreuk, dus ik vind dat wij niet de extra kosten moeten betalen.
We hebben deze vraag voorgelegd aan de Vereniging Eigen Huis. Die wist het ook niet. Goed opletten, verder kwam hij niet.
Hij had in ieder geval kunnen vragen bij welke bond de makelaar was aangesloten (VBO) en vertellen wat hun reglement daarover zegt.
Het is wel heel slim van ze nooit antwoord per email te geven, maar alleen telefonisch. Op die manier kan een lid nooit iets bewijzen.

zaterdag 26 november 2011

Criminelen (3)

Iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En dat moet dan door een rechter worden uitgesproken. Zo is de regel. Dat bewijs moet wettig en overtuigend zijn. Wettig houdt bijvoorbeeld in dat het niet door marteling is verkregen.
Maar voor mijn gevoel zou dit niet altijd moeten gelden. Bij ontvoeringen en kapingen en bij overvallen met gijzeling liggen de zaak soms anders. Bij kapingen en gijzelingen is het gewoonlijk evident wie de criminelen zijn, en bij ontvoeringen kan dat ook het geval zijn.
In al die gevallen zijn er mensen in handen van de criminelen, en in feite staat de politie/het leger machteloos. In de praktijk lukt het vaak wel om tot een oplossing te komen, maar bij echte criminelen zou het niet moeten werken.
Zo heb ik ooit een krimi gezien, waarbij de politie een ontvoerder had gepakt, maar de ontvoerde niet had gevonden. Die had nog 24 uur te leven, zei de ontvoerder.
Wat doe je dan als politieman?
Eigenlijk is de enige mogelijkheid martelen. Maar dat mag niet, ook niet als je daar het leven van onschuldige slachtoffers mee redt. Al ben ik er van overtuigd dat de politie/het leger het wel doet, zoals in Guantanamo Bay.
Er is iets voor te zeggen, maar je moet wel de oude Chinese regel toevoegen: als je de verkeerde martelt, moet je zelf dezelfde marteling ondergaan.

Fittest(2)

Ik stuurde een email met zo ongeveer de inhoud van mijn vorige post naar de SRO. Ik kreeg antwoord, en dat was zoals te verwachten was: geruststellend maar zonder op de argumentatie in te gaan. Zo gaan we om met onze ouderen.
Dat blijkt ook als je het hebt over het feit dat ouderen meer moeite hebben met het volgen van een gesprek. Doof noemt men ze dan. Maar dat is niet zo: met andere geluiden heb ik geen moeite, dus het verlies aan hoge tonen kan de oorzaak niet zijn. Dat heeft menig oudere ongetwijfeld tegen zijn of haar arts gezegd, maar daar wordt natuurlijk niet naar geluisterd.

vrijdag 25 november 2011

Fittest(1)

Afgelopen zaterdag hebben we meegedaan aan de Fittest. Ik vond het een uiterst teleurstellende happening.
Bijvoorbeeld:
1. Je moest van te voren een vragenlijst in vullen, maar op die vragenlijst werd niet gevraagd of je voor bepaalde zaken onder controle van een arts was. Zo heb ik diabetes, en mijn bloedsuikerspiegel wordt elke drie maanden gecontroleerd, evenals mijn bloeddruk.
Als tijdens zo'n fittest sessie de bloedsuikerwaarde wordt bepaald moet dat op een veel minder nauwkeurige manier gebeuren dan nu het geval is (in het ziekenhuis, door bloed af te nemen).
2. De testen werden uiterst knullig uitgevoerd. Wij kwamen aan in de zaal als één van de eersten, en toen we langs de tafeltjes liepen werd ons gezegd dat zij het voor het eerst deden, en ook niet wisten hoe het werkte. Er kwam toen iemand langs die ze het uitlegde, maar erg professioneel gebeurde het allemaal niet. Zo werd bij het vaststellen van de Quetelet index geen rekening gehouden met het feit dat je kleren aan had, of zoals in mijn geval ook nog, mijn portemonnee in mijn zak had.
De bloeddruk testen gaven een veel hogere waarde dan bij de dokter. Dat gold niet alleen voor mij maar ook voor anderen die we daarover spraken.
Ook werd er niet op gelet of mensen sjoemelden, bijvoorbeeld bij de strektest.
En als je wordt getest, dan wil je ook weten wat je waard bent. Zo moesten we snelwandelen, maar ik was aan het eind van de test nog lang niet aan het eind van mijn Latijn.
3. Bij een aantal testen werden de resultaten vergeleken met een tabel, waarin per leeftijd waarden waren vastgelegd.
Maar meestal was de hoogste waarde 60+. Als je doelgroep 70+ is wordt de score wel erg natte vinger werk.
4. Sommige zaken werden niet getest, die voor sport wel belangrijk zijn, zoals reactie-snelheid.
5. Toen mijn vrouw tegen de aanwezige sportarts zei dat de manier van bloeddruk meten niet deugde, werd haar bloeddruk nogmaals gemeten, en nu kreeg ze de waarde die ook bij de huisarts gevonden wordt. En wat zei de dokter? Zei hij: "Mevrouw, u had gelijk, de bloeddruk meting hier is niet al te zorgvuldig"? Nee, hij zei: "Mevrouwtje, bent u nu gerustgesteld?"
Kortom, hij had niet geluisterd naar wat ze zei.
Typerend. Naar bejaarden worden niet geluisterd.
6. Voor de slotbespreking moest je soms lang wachten. Men had de wachtenden in ieder geval koffie of zo moeten aanbieden. Niets daarvan.
En de SRO wordt voor zulk knoeiwerk nog wel betaald.

woensdag 23 november 2011

Criminelen(2)

Inbraak komt heel veel voor. Een poging ertoe hadden we zelf, en vorige week is er bij mijn zoon in Amersfoort ingebroken. Onder andere twee laptops, een mobiele telefoon en juwelen werden gestolen.
Dan ga je eens nadenken over preventie. Eigenlijk is het heel simpel. Met RFID kan een voowerp uniek gelabeld worden, zodat het later geidentificeerd kan worden, ook op afstand.
En als je geschikte RFIDs aanbrengt in kleding en een lezer bij je deur dan kan je vaststellen wie er je huis is binnnengegaan. Maar dan moet je wel vastleggen wie die kleding heeft gekocht, en dat zal wel niet mogen, om privacy redenen.
Privacy regels zijn er vooral om criminelen te beschermen tegen opsporing.

dinsdag 22 november 2011

Criminelen(1)

Ik kijk graag krimi's. Wat me opvalt is dat de politie er veel slimmer is dan in het echt, en dat de criminelen er veel crimineler zijn dan in het echt, en vaak ook lang niet zo slim. Kijk maar eens naar de kaping van de Achille Lauro door mensen van het Palestijns Bevrijdings Front. Ze dreigden alle passagiers neer te schieten maar hielden na één op. Uiteindelijk gaven ze zich over.
Ze waren geen criminelen zoals ze in de films van James Bond voorkomen.
Andere kapingen eindigen vaak met een overval door speciale troepen.
Zo'n overval zou in theorie weinig kans moeten hebben, maar in de practijk lukt het meestal. De criminelen zijn niet slim genoeg.
Dat zie je ook bij ontvoeringen. Dan hebben criminelen eigenlijk alle touwtjes in handen, maar het lukt ze zelden daar optimaal van te profiteren.
Ferdie E. kwam een eind.

maandag 21 november 2011

Folders van de ANWB

Ik kreeg een folder van de ANWB. Allerlei zaken werden aangeboden, vooral kleren.
Ik vind dat dit niet kan. De ANWB heeft naar mijn mening de taak om te controleren of allerlei zaken, vooral wat betreft het verkeer, goed lopen.
We mogen toch niet verwachten dat ze eerlijk over hun eigen producten kunnen oordelen, dat kan geen mens.

zaterdag 19 november 2011

Kastijden

Dominee Vlietstra wil aan de hand van een boek van ene Koelman uit de 17de eeuw het kastijden van kinderen promoten. Dat heeft tot veel discussie aanleiding gegeven. Maar een ding viel mij op: de vraag werd niet gesteld wat kinderen ervan vinden. Het is vernederend, zeggen we. Maar dat is straf altijd. En veel wat kinderen meemaken vinden wij als volwassenen ook vernederend. Ik zou het bijvoorbeeld vernederend vinden als iemand anders mijn achterste gaat afvegen als die iemand vindt dat ik lang genoeg publiek op een pot heb gezeten.
En kinderen ondergaan meer dingen die ze vervelend vinden: ze krijgen injecties, ze moeten naar oma en naar school.
En een preek als je iets verkeerds hebt gedaan kan net zo vernederend zijn als een lijfstraf.
Misschien moet je kinderen laten kiezen: een tik op je billen of nu meteen een half uur op de trap zitten. De keuze moet wel zijn tussen twee onmiddelijk uit te voeren straffen.
En een kind voor de keuze stellen voorkomt slaan in een moment van woede.

vrijdag 18 november 2011

Weigerambtenaar

Een weigerrambtenaar is een ambtenaar die weigert het huewlijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te voltrekken. De Tweede Kamer vindt dat ze ontslagen moeten worden.
Stel nu dat ze hun baan belangrijker vinden dan hun principe, en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht gaan voltrekken. Ze houden dan ook een speech. Hoeveel vrijheid hebben ze om te zeggen wat ze vinden van zo'n huwelijk? Mogen ze de bijbelteksten citeren waarop hun bezwaren zijn gebaseerd? Zoiets van: "geniet maar van het leven, want als jullie dood gan gaan jullie naar de hel"? Zijn er eigenlijk regels voor wat een ambtenaar bij een huwelijkssluiting wel of niet mag zeggen? Ze zeggen nu ook wel eens vreemde dingen, maar als we weigerambtenaren dwingen een toespraakje te houden moeten we daar dus beslist regels voor maken. Censur dus.
Misschien is het beter dat toespraakje maar af te schaffen. Als je de geborte van een kind komt aangeven krijg je ook geen toespraak, en een geboorte is net zo goed een heel emotioneel gebeuren. Maar daar denkt de Tweede Kamer niet aan. Sukkels zijn het.

donderdag 17 november 2011

Amerika

Amerika blijft een merkwaardig land. Zo lees ik op dezelfde dag, dat er een groep miljonairs is die streeft naar belastingverhoging voor rijke mensen, en over het congress, dat ze hebben vastgesteld hebben dat gezond eten niet duurder mag zijn dan ongezond, en dat ze daarom de betekenis van gezond eten hebben aangepast: tomatensaus is groente, en pizza en frites vallen ook onder gezond eten.
Maar ja, het Congress heeft ookal eens bij wet de etymologie van "uncle Sam" vastgelegd.

maandag 14 november 2011

Is Nederland een rechtstaat(52) Klokkenluiders

Het is nog altijd niet goe geregeld met de klokkenluiders. En donner vindt het niet nodig er iets aan te doen. Ik zie het als een belangrijk criterium voor het zijn van rechtstat: of klokkenluiders goed beschermd worden. In Nederland niet dus. Je vraagt je af waarom niet.

zaterdag 12 november 2011

Overbruggingskrediet

Ik vroeg aan de hypotheekverstrekker.Obvion of ik een overbruggingskrediet kon krijgen. Simpele vraag zou je zeggen: ja of nee.
Maar dat bleek niet zo te zijn. Ze schreven terug dat ze op die vraag van de AFM geen antwoord mogen geven, want ze zijn een kredietverstrekker en geen kredietadviseur. Waarschijnlijk krijgen ze als kredietadviseur provisie voor het antwoord.

vrijdag 11 november 2011

Google create document

Met de create document functie van Gmail kun je een Word document van een email maken. Maar toen ik dat deed kreeg ik allemaal blauwe strepen, die ik niet kwijt kon worden.
De zoveelste keer dat iets bij Google niet doet wat zou moeten.

donderdag 10 november 2011

Mauritshuis

We zijn gisteren naar het Mauritshuis geweest; er waren een aantal moderne schilderijen gekoppeld aan oude. Vermeer aan Dali bijvoorbeeld.
Er vielen mij twee dingen op:
- ik vond de oude veel mooier dan de moderne.
- er waren schilderijen met blote jongetjes er op. Dat zou tegenwoordig niet meer mogen.

vrijdag 4 november 2011

Schilderijen van Scheringa

Ik lees in de krant dat diverse musea hadden gehoopt voor een koopje schilderijen van Scheringa te krijgen. Maar dan begrijpen ze de functie van een curator niet.

woensdag 2 november 2011

IAK. Poging tot inbraak(2)

Precies een maand geleden werd er bij ons een poging tot inbraak gedaan. De deur werd flink beschadigd, en er werd een lat over geschroefd. Vandaag! kwam een inspecteur de schade taxeren.
Hij verwijderde de lat niet om te kijken naar de schade, maar nam de taxatie van een aannemer, die vond dat er een nieuwe deur in moest, over.
De schade wordt over twee weken uitbetaald. Wij kunnen dan een nieuwe deur bestellen bij de aannemer - hij wil geld zien voor hij bestelt. Dat kost dan weer vier weken, en dan moet de deur er nog ingezet worden. Slachtofferhulp lijkt hier meer op zijn plaats dan bij de poging tot inbraak zelf.

dinsdag 1 november 2011

Google Analytics

Ik heb een eigen startprogramma voor Internet. Dat programma bevat een groot aantal links. Eén van die links gaat naar een site waarvan ik de beheerder ben, en dat door Google Analytics wordt bewaken. Tot nu toe werd aangegeven dat ik zo om de twee dagen de site vanaf mij startprogramma bezocht. Nu ineens geeft het aan dat ik de afgelopen maand die site niet heb bezocht vanaf mijn startprogramma. Ik weet zeker dat dat niet klopt. Deugt Google Aanalytics nog wel?