dinsdag 24 februari 2009

Bijbel en theologie(10). Was David een Filistijn(9)?

Als David de ark naar Jeruzalem heeft overgebracht (II Sam. 6), danst hij uit alle macht. Zijn vrouw Michal kijkt uit het raam en veracht hem. Hij misdraagt zich in haar ogen. Hij weet niet hoe een koning zich in Israël behoort te gedragen. Misschien gedroeg hij zich zoals een Filistijn zich in die situatie zou gedragen.

vrijdag 13 februari 2009

Bijbel en theologie(9). Was David een Filistijn(8)?

Na zijn zalving wordt David bij Saul ontboden, want Saul wordt bezocht door een boze geest (I Sam. 16:14), en de hovelingen denken dat muziek hem beter zal laten voelen. Een hoveling beveelt David aan: hij kan niet alleen op de citer spelen, maar is ook een dappere held en een krijgsman (vs 18). Maar David was toch een herder? Hoe kan de hoveling hem dan een dappere held en een krijgsman noemen? Deden er verhalen de ronde die niet pasten bij zijn status als herder?

maandag 9 februari 2009

Bijbel en theologie(8). Was David een Filistijn(7)?

In I Sam. 16-1-13 wordt beschreven hoe David tot koning wordt gezalfd. Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuël voorbijgaan, staat er in vers 10. Zijn 7 zonen staat er, niet 7 van zijn zonen. Nu blijkt David niet bij zijn 7 zonen te horen, want pas als Samuël zegt: zijn dit alle jongens, dan wordt David gehaald, en tot toekomstig koning gezalfd. Als achtste van de zeven zonen van Isaï. Maar volgens 1 Kron. 2:13-15 had Isaï 7 zonen, David inbegrepen.

donderdag 5 februari 2009

Bijbel en theologie(7). Bathseba(2)

In mijn serie "Was David een Filistijn?" noemde ik het verhaal van David en Bathseba, maar stond daar alleen stil bij het feit, dat David kennelijk kon schrijven.
Maar ook over Bathseba kun je je een en ander afvragen.
David wandelde op het dak van zijn paleis en zag Bathseba baden, een heel knappe vrouw, zo staat er (II Sam. 11:2).
Je vraagt je af: hoe deed ze dat? In een vijvertje in hun tuin? Niet waarschijnlijk, gezien de huizenbouw in steden in die tijd. Had ze een bad op het dak van hun huis?
Je vraagt je ook af: waarom deed ze het? Ze kon natuurlijk weten, dat ze gezien kon worden vanaf het dak van het paleis, niet alleen door de koning, maar ook door de hovelingen.
Dus ze deed het opzettelijk, ze wilde gezien worden. Waarom? Ik neem aan om wat er volgde:
ze werd zwanger van David. Ik neem aan dat ze nog geen kinderen had, hoewel ze al een tijdje getrouwd was, (als je minder dan een jaar getrouwd was hoefde je niet in dienst, en Uria, haar man was wel in dienst, hij behoorde zelfs tot de helden van David), en dat was heel erg in Israel.
Ze wilde dus gewoon een kind - van wie dan ook.

Bijbel en theologie(6). Was David een Filistijn(6)?

In aflevering 5 kwam één aspect niet aan de orde: David hoorde dat er over hem gefluisterd werd. Dus hij verstond de taal der Filistijnen. Dat blijkt ook op andere plaatsen: vlak voordat David Goliath doodt discussieëren ze. "Ben ik een hond", vraagt Goliath, en zo verder. (I. Sam. 17:43-47). Dat kan alleen als er een taal was die ze beiden spraken. Later gaat David, nu met aanhangers, weer naar Gath (I Sam. 27). Merkwaardig. Daar liep zijn leven de vorige keer gevaar, en toch gaat hij er weer heen. Hij moet een band hebben met de stad. Kwam hij er vandaan? Hij voert ook gesprekken met Achis, de koning van Gath. Ook nu wordt niet gesproken over taal-problemen. David kent de taalvan de Filistijnen.