dinsdag 27 januari 2009

Bijbel en theologie(5). Was David een Filistijn(5)?

Op een gegeven moment wordt David de achtervolging door Saul zat, en vlucht naar Achis, de koning van Gat, één van de steden van de Filistijnse stedenbond (I Sam. 21:10-15). Merkwaardig, want Israël had nog andere buurlanden, waarmee David niet had gevochten. Waarom ging hij uitgerekend naar het land waar mensen waren die zich op hem wilden wreken als ze de kans kregen? Dan blijkt, dat de hovelingen van Achis David herkennen. Hoe kan dat? Wisten ze hoe David er uitzag? Het kan natuurlijk ook zijn dat David hun heeft verteld wie hij was. Dat zou niet slim zijn geweest, er waren veel Filistijnen die bloedwraak koesterden. David ontkomt door zich als een waanzinnige aan te stellen. Ook dat is merkwaardig. Waarom zou Achis het leven van David sparen, als hij een Israëlitische generaal was?

donderdag 22 januari 2009

Bijbel en theologie(4). Was David een Filistijn(4)?

David wordt achtervolgd door Saul, en op een gegeven moment haalt David samen met Abisaï de speer en de waterkruik uit de tent van Saul, om te bewijzen dat David Saul goedgezind is (I Sam. 26). Dan vertelt David aan Saul wat hij heeft gedaan, en hoe gemakkelijk hij hem had kunnen doden. Eén van de opmerkelijke dingen die David daarbij zegt is het volgende: ... maar indien het mensen zijn, vervloekt zijn zij voor het aangezicht des Heren, omdat zij mij thans verwijderd houden van de gemeenschap met het erfdeel des Heren, en zeggen: ga heen, dien andere goden. (I Sam. 26:29) Er werd dus tegen David gezegd, dat hij maar weg moest gaan en andere goden moest gaan dienen. Voor mijn gevoel zeggen ze eigenlijk: ga weg, want je bent een buitenlander, en ga je de goden van je geboorteland maar weer dienen. In feite zeggen we dat nog steeds tegen christenen uit islam-landen, die vanwege hun geloof zijn gevlucht.

zondag 18 januari 2009

Bijbel en theologie(3). Was David een Filistijn(3)?

Een derde argument voor David als Filistijn is het volgende: van David wordt gezegd, dat hij rossig is (I Sam. 16:18). Hoogst onwaarschijnlijk voor een Israëliet. Men neemt aan, dat de Filstijnen van Indogermaanse oorsprong waren, en daar is de kans op rood haar veel groter.

zaterdag 17 januari 2009

Bijbel en theologie.(2) Was David een Filistijn(2)?

Een tweede stukje uit de geschiedenis van David is al heel lang problematisch geweest. Het is het slot van het verhaal van David en Goliath (I Sam. 17), waarin Saul aan Abner vraagt wie David is. Abner blijkt het niet te weten. Heel merkwaardig, want in het hoofdstuk ervoor was David als harpspeler aan het hof gekomen, om voor Saul te spelen. Hiervoor zijn de meest uiteenlopende verklaringen gegeven, oa dat de verhalen over David uit verschillende bronnen stammen, die niet met elkaar in overeenstemming zijn. De personen in het boek gaan ervan uit, dat het Oude Testament waar is, correct de gebeurtenissen beschrijft. Bovenstaande verklaring komt dan ook niet in hen op. Binnen de hypothese "David was een Filistijn" betekent het, dat Saul niet kan begrijpen, hoe David als herdersjongen en harpspeler tot zoiets in staat is, en daarvoor van Abner een verklaring wil.

vrijdag 16 januari 2009

Bijbel en theologie(1) Was David een Filistijn(1)? Bathseba(1)

Ik heb een boek geschreven met de titel: Een brief van Achitofel. De inhoud is kort samengevat:

Sallum, een Joodse handelaar, helpt bij de verdediging van Jeruzalem in 70. Hij vindt in een onderaardse gang een kruik met een brief van Achitofel, waarin hij schrijft dat David een Filistijn was, en een stuk waarin 42 argumenten ten gunste van die stelling staan.
Pogingen worden ondernomen hem beide afhandig te maken, en na de val van Jeruzalem dreigt hij als slaaf verkocht te worden. De relatie tussen (orthodoxe) joden en christenen komt aan de orde, gezien vanuit joods perspectief
.

Die 42 argumenten zijn stukjes uit het Oude Testament.
De personen in het boek gaan uit van het Oude Testament, de Tenach als het woord van God, en ze zien de verhalen over David als een correcte beschrijving van wat er ooit gebeurde.

Het eerste stukje dat mij deed twijfelen of het wel zo geweest kan zijn als het werd beschreven, was het verhaal over David en Bathseba. David ziet Bathseba baden, laat haar komen, verleidt haar, en als ze in verwachting blijkt te zijn probeert hij Uria, haar man, bij haar te laten slapen.
Als dat niet lukt, dan schrijft hij een brief aan Joab, dat die Uria in de frontlinie moet zetten, zodat hij zal sneuvelen. En zo gebeurt het.
Wat mij hieraan opviel was het feit dat David een brief schreef. David was een herdersjongen, en die leerden niet schrijven. En uit de geschiedenis weten we, dat als je schrijven niet jong hebt geleerd, je het nooit meer goed onder de knie krijgt. Dus het leek mij onwaarschijnlijk dat David kon schrijven. Of als hij wel kon schrijven kon hij geen herdersjongen geweest zijn, en dus geen zoon van Isaï.

donderdag 8 januari 2009

Gênant

Sinds het Groot dictee der Nederlandse Taal weet ik dat er op gênant een ^ hoort.
En dus ben ik gaan controleren, of gebruikers van de Nederlandse taal zich daar aan houden.
Wat blijkt tot nog toe: in de ondertiteling van programma's van Nederlandse zenders ontbreekt de ^, maar in zenders uit België wordt de correcte spelling gehanteerd.
Hoe kunnen we ooit van België winnen als zelfs onze ondertiteling niet correct is?
Heel gênant!