zondag 31 december 2023

ABN AMRO, VISA en Mastercard

Wij hadden een Visa kaart, gekoppeld aan onze ABN AMRO rekening. Nu heeft ABN AMRO in plaats van VISA ons aan Mastercard gekoppeld. Maar nu kan ik mijn VISA kaart afrekeningen niet meer raadplegen. En er lopen abonnementen via VISA, bijvoorbeeld met Google voor extra opslag. Dat moet worden aangepast. Heeft ABN AMRO ons op de consequenties gewezen? Biedt ABN AMRO daarvoor ondersteuning aan? Niets daarvan. Ze hebben ons laten weten dat ze met Mastercard in zee gaan, maar ons niet op de mogelijke consequenties gewezen, en al helemaal geen service aangeboden. Mijn vrouw ging naar de bank voor hulp, en werd geholpen, maar die man moest nog helemaal ontdekken hoe het aangepast kon worden. Hij was dus ook niet op de hoogte van de consequenties. De klant was bepaald geen koning.

zondag 10 september 2023

Guilliotine

Er wordt gezegd dat wanneer iemands hoofd met de guilliotine wordt afgehakt hij of zij onmiddellijk overlijdt, en dus nauwelijks pijn ervaart. Ik vraag mij af of dat wel waar is. Als het hoofd wordt afgehakt krijgen de hersenen geen zuurstf meer. Maar onze hersenen kunnen een paar minuten zonder zuurstof. Tot zo lang kan die persoon nog bij bewust zijn zijn, en dus pijn lijden. En de pijnzenuwen zijn doorgesneden. Het doorsnijden ervan is zeer traumatisch. Dat kunnen mensen bij wie een arm of been is afgezet beamen. Fantoompijn heet dat. Dat krijgen onthoofde mensen dus ook lijkt mij. Ik lees nu net dat Lavoisier bij zijn onthoofding met een assistent had afgesproken dat hij na zijn onthoofding zo lang mogelijk zou knipogen. Hij zou 15 keer geknipoogd hebben, en dus bij bewustzijn zijn geweest. Je moet wel veel voor de wetenschap over hebben om dat op te brengen. Ook van anderen gaat een vegelijkbaar verhaal, bijvoorbeeld van Anna Boleyn, de Engelse koningin.

woensdag 6 september 2023

Discriminatie van mannen

Er bestaat in Nederland een vereniging, de VVAO: Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding. Daar mogen mannen, al dan niet met een academische opleiding, dus geen lid van worden. Discriminatie, van mannen in dit geval. Zou het de enige vereniging zijn waarbij gediscrimineerd wordt in Nederland zijn?

zondag 30 juli 2023

Bijbel en theologie(44). Bizarre gelijkenissen(12). De barmhartige Samaritaan

Lucas 10:25-37 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. 29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 3 4En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36 Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Allereerst valt op dat Jezus een klassiek Joods antwoord gaf, geen Christelijk. Niets van: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Johannes 3:16 Wat de gelijkenis betreft, hoe zou die overgekomen zijn op Zijn toehoorders? Is het een waarschijnlijk verhaal, of is het als een sprookje overgekomen - "mooi verhaal, maar zo gaat het niet in het echte leven. Een Samaritaan zou hem zeker niet gered hebben, en er zeker geen geld aan besteed hebben."

maandag 24 juli 2023

Regentonnen en riolering

In Nederland valt ruim 70 cm regen per vierkante meter per jaar. Ons dak is 140 vierkante meter, er valt dus in een jaar globaal honderdduizend liter water op. Tegenwoordig worden wij aangemoedigd regenwater op te vangen in een regenton, om de riolering te ontlasten. In een veel voorkomend model kan honderd liter water. Op ons dak valt dus duizend regentonnen water. Nu zijn de meeste regentonnen groter, en de meeste daken kleiner, maar ik heb het gevoel dat regentonnen toch wel een erg kleine bijdrage aan het rioleringsprobleem leveren.

vrijdag 21 juli 2023

Gegarandeerd rendement

Wij kregen een email waarin door de Vakantiemakelaar vakantiehuizen werden aangeboden met een gegarandeerd rendement van 6%. We gingen bij een ervan, Harderwold Villa resort, kijken, maar ons werd duidelijk gemaakt dat die 6% niet klopte. 2% was al veel, en dat werd niet gegarandeerd. We voelden ons wel opgelicht.

woensdag 28 juni 2023

Andere gegevens op internet

Ik keek eens wat er over mij staat in het systeem Mijngegevens. Heel bizar. Aan de ene kant weten ze bijna alles, aan de andere kant niets. Zo weten ze niets over mijn opleidingsniveau. Aan de andere kant weten ze hoeveel ik verdien, sinds wanneer ik hier woon, het nummer van mijn paspoort, het burgerservice nummer van vrouw en kinderen, van wie ik pensioen krijg, de geboortedatum van mijn moeder, en dat mijn buurman toestemming heeft om een berk om te kappen.

woensdag 21 juni 2023

Medische gegevens op internet

Medische gegevens zijn tegenwoordig via internet in te zien voor de patiënt. Ik kijk graag naar de mijne. Een keer per jaar wordt mijn bloed onderzocht in het Meander ziekenhuis, bijvoorbeeld glucose en cholesterol. Die kan ik op twee plaatsen terugvinden op internet, via de website van het ziekenhuis en via de website van de huisarts(Digitaal logboek). Ze leveren dezelfde resultaten, maar het merkwaardige is, dat ze niet dezelfde grenzen hebben. Zo moet je voor het ziekenhuis voor glucose nuchter 4.0 - 6.0 hebben, en bij de huisarts 4.5 - 8.0. Ik voldoe aan de laatste, maar niet aan de eerste. En voor cholesterol geldt: ziekenhuis lager dan 4.5 en voor de huisarts 3.0 - 6.0. Nu voldoe ik aan beide eisen. Je zou zeggen dat de eisen gelijk zouden moeten zijn, maar dat is dus niet zo.

ChatGPT over Jona in de walvis

Meditatie vanuit het perspectief van de walvis die Jona inslikte. Ga comfortabel zitten of liggen op een plek waar je je ontspannen en veilig voelt. Sluit je ogen en richt je aandacht op je ademhaling. Voel hoe de lucht je longen vult bij elke inademing en verlaat je lichaam bij elke uitademing. Laat alle spanning wegvloeien met elke adem die je uitblaast. Nu wil ik dat je je voorstelt dat je niet langer een mens bent. Je bent een enorme, majestueuze walvis, zwevend in de diepe, rustige wateren van de oceaan. Voel het koele water om je heen, de stromingen die je lichaam strelen. Je bent een deel van de oceaan, een deel van de wereld. Je voelt je krachtig en vredig. Stel je voor dat je door de wateren zwemt, sierlijk en rustig. Terwijl je zwemt, merk je iets ongewoons op. Een mens, genaamd Jona, komt naar je toe. Zonder angst of aarzeling, slik je hem in. In je buik voel je de aanwezigheid van Jona. Het is een vreemd gevoel, maar niet onprettig. Je voelt zijn angst, zijn verwarring, maar je weet dat dit deel uitmaakt van zijn reis. Je bent nu zijn veilige haven, de plek waar hij zichzelf kan confronteren en transformeren. In de diepte van je wezen, zorg je voor Jona. Je voelt zijn angst verdwijnen en plaatsmaken voor begrip en acceptatie. Je voelt zijn transformatie, zijn wedergeboorte. Na drie dagen en drie nachten voel je dat het tijd is om Jona vrij te laten. Met een krachtige beweging van je lichaam spuug je hem uit. Hij is veranderd, sterker en wijzer geworden. Je hebt hem de veilige plek geboden die hij nodig had voor zijn transformatie. Je zwemt verder, met een gevoel van voldoening. Je hebt deelgenomen aan de reis van een ander, hem geholpen om te groeien en te veranderen. Je hebt je rol in het grotere geheel vervuld. Als je je ogen weer opent, neem dan het gevoel van vredigheid, kracht en voldoening dat je als de walvis ervaren hebt, mee in je dagelijkse leven. Herinner jezelf eraan dat je ook anderen kunt helpen op hun pad naar groei en transformatie, gewoon door aanwezig en ondersteunend te zijn. Dank je wel voor het deelnemen aan deze meditatie. Als je klaar bent, kom dan langzaam weer terug in het hier en nu, en neem de wijsheid van de walvis met je mee in je dag.

dinsdag 6 juni 2023

Salderen bij variabele tarieven.

Ik vroeg hoe Greenchoice met salderen omging in combinatie met variabele tarieven. Het antwoord geeft de indruk dat ze per maand gaan verrekenen. We belden #Eigen Huis, maar die vond dat Greenchoice terecht het salderen heeft afgeschaft.

zaterdag 20 mei 2023

Warmtepomp - subsidie

Wij hebben een warmtepomp laten aanleggen, en dan heb je recht op subsidie. We vulden de aanvraag in en stuurden die op naar de ISDE. We kregen een ontvangstbevestiging, met de opmerking dat ze er naar streefden die binnen acht weken te behandelen. Dat moeten ambtenaren zijn. Aanvulling: het ging in drie weken!

dinsdag 9 mei 2023

Bijbel en theologie(46): Vragen aan dominees

^k stuurde aan de huidige dominees van de PGA de volgende mail: Heel lang geleden ging ik naar catechisatie. Op een gegeven moment kwam het verraad van Judas aan de orde, en dat daarover vermeld werd dat Judas tot dat verraad kwam omdat de duivel in hem gevaren was. Zo staat het in de Bijbel.Toen ik daarover nadacht vond ik dat raar. Als Jezus moest sterven om ons van Satan te bevrijden dan zou de Satan er juist voor moeten zorgen dat Jezus niet gekruisigd zou worden, niet voor onze zonden zou sterven. En dat hij Judas dus niet tot het verraad moest brengen. Ik legde dit voor aan de dominee, maar een goede verklaring kon hij niet geven. Ik kreeg wel de indruk dat het probleem niet nieuw voor hem was, maar hij het niet op catechisatie wilde bespreken. In de loop der tijden kwamen er ook andere vragen bij mij op. Soms stelde ik die aan medemensen. Zo kreeg ik eens het antwoord: "Er zijn vragen die je niet mag stellen". Dat was en is voor mij onacceptabel. Bij een andere gelegenheid kreeg ik als antwoord: "daar denk ik niet over na, dat laat ik aan dominees over" Ik besloot mijn vragen dan ook maar te richten tot dominees. Toen internet begon te bloeien, en ik websites tegenkwam die aanboden vragen over geloof en Bijbel te beantwoorden leek mij dat een goede mogelijkheid om vragen te stellen. De eerste was aan een zeer orthodoxe dominee, die ik de vraag stelde: "Is het volgens de leer der vaderen niet zo dat de Joden die in de oorlog werden vergast na hun dood regelrecht naar de hel gingen als ze niet geloofden dat Jezus voor hun zonden was gestorven? Geen Christen waren geworden?" De man moest uiteindelijk toegeven dat dit de leer der vaderen was. De leer der vaderen is voor mij goed verwoord in vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. Ik stelde ook andere vragen, aan andere soortgelijke websites en aan dominees, waaronder bekende Nederlanders. En ook wel eens aan een dominee van de PGA. Vaak stelde ik de vraag of de dominee in kwestie geloofde dat het scheppingsverhaal uit Genesis de feitelijke weergave was van hoe de wereld is geschapen, of dat dat meer een dichterlijke voorstelling van zaken was. De dominees aan wie ik de vraag voorlegde waren allen van mening dat de schepping in zes dagen geen feitelijke voorstelling van zaken is. (Hoewel er vast dominees zijn die wel vasthouden aan een schepping in zes dagen.) Dat houdt dan in dat de evolutietheorie de gang van zaken beschrijft. Daarna wees ik op de consequenties van het idee dat het scheppingsverhaal van 6 dagen geen feitelijke beschrijving is van wat er gebeurd is. De eerste consequentie is dat in dat geval er ook feitelijk geen Adam en Eva zijn geweest, en geen paradijs en geen zondeval. En God blies de levensadem niet in de neusgaten van de mens. En de tekst" en God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis" is dan ook niet feitelijk gebeurd. Dat moet toch invloed hebben op de dogmatiek. Als Adam niet heeft bestaan dan is Christus niet de tweede Adam. Paulus gebruikt dat voor zijn opvattingen. En als Eva niet heeft bestaan vervalt de redenering van Paulus over de man/vrouw verhouding. Hoe zag de betreffende dominee dat? Een tweede consequentie is: wat betekent dit voor de ziel? Als de mens niet als iets bijzonders is geschapen, maar deel uitmaakt van de evolutie, hoe komt de mens dan aan de ziel? Of hebben onze dierlijke familieleden ook een ziel? Over de ziel hebben veel zeer geleerde theologen dikke boeken geschreven, en vele theorieën over ontstaan en eigenschappen van de ziel werden ontwikkeld. Met begrippen als zielengrondstof. Daar weet u alles van. Maar altijd was de schepping in zes dagen, en het feitelijk bestaan van Adam en Eva uitgangspunt van die dikke boeken. Het zou een mooi probleem zijn geweest voor een discussiegroep over geloof en wetenschap. Het is een feit dat de vaderen wel geloofden dat de wereld feitelijk in zes dagen werd geschapen. De joden in de tijd van Jezus geloofden in een feitelijke schepping in zes dagen, ook Jezus zelf. Ook Paulus, en Jezus trekt de historiciteit van het verhaal van Jona niet in twijfel. En de historiciteit van het Oude Testament werd door de orthodoxe Joden van die tijd niet in twijfel getrokken. Ik vroeg dus of er een dogmatiek zonder schepping in zes dagen is, en of de betreffende theoloog op deze punten zijn/haar mening met mij wilde delen. Meestal kreeg ik geen antwoord, en geen enkele keer een inhoudelijk antwoord op deze vervolgvragen. Wel kwam er twee keer een reactie, maar die waren van een ander genre. Zo werd ik een onbeschaafd persoon genoemd. Ik stelde ook andere vragen waarop ik ook geen inhoudelijk antwoord kreeg. Bijvoorbeeld of God en de hemel uit atomen bestaan, of God bepaalt welke zaadcel de race naar bevruchting wint, en of Noach en Jona historische personen zijn. Het grappige is wel dat mensen die in een historische Noach en de zondvloed geloven niets van de evolutie-theorie moeten hebben, terwijl als Noach ons aller voorvader is er een uiterst snelle evolutie moet hebben plaatsgevonden om de verschillen tussen rassen te verklaren. Ik krijg de indruk dat theologen in ieder geval niet bereid zijn hun gedachten over deze en soortgelijke problemen te delen. Is dat erg? Als je vindt dat dogmatiek een serieuze wetenschap is wel. Maar als je vindt dat hij of zij vooral mensen moet troosten is het niet van belang of de dominee een mening heeft over dit soort problemen. De werken van barmhartigheid blijven belangrijk. (Maar een visie op het hiernamaals blijft wel urgent). Ik ben dus van mening dat de dogmatiek/theologie, wil zij een wetenschap zijn, op deze vragen een antwoord zou moeten hebben. Maar dat is kennelijk niet het geval. Dominees praten niet over dit soort problemen. Ik heb ze er ook niet over horen preken. Het lijkt mij dus niet zinvol nog meer dominees naar hun mening te vragen, wat ik wel van plan was. Er kwam een reaktie van Jan van Baardwijk: Het zijn veel vragen in je mail. We hebben er al eens eerder over gecorrespondeerd. Over je vragen is in de loop der eeuwen al veel geschreven, ook over de historiciteit van de Bijbel. Mocht je het op prijs stellen daarover te spreken dan kan dat vanzelfsprekend. Ik reageerde als volgt: Ik stuurde mijn email omdat ik teleurgesteld was in de reacties die ik kreeg op mijn vragen. Bijvoorbeeld over de schepping in zes dagen. Geen enkele dominee die die zes dagen als een mythe zag wilde inhoudelijk reageren op de consequenties daarvan. De bereidheid om verantwoording van hun hoop af te leggen in combinatie met een mythische schepping heb ik bij niemand aangetroffen. Bij jou ook niet. Voor de andere vragen die ik stelde, geldt hetzelfde. Sommige punten heb ik in mijn blog wel eens bepsroken

zondag 16 april 2023

Joden

In Johannes 20:19 staat dt de discipelen de deuren gesloten hadden uit angst voor de Joden. Rare formulering eigenlijk, ze waren zelf ook Joden. Dan zeg je het toch niet zo. Kennelijk was het de bedoeling alvast te preluderen op het onderscheid tussen Joden en christenen.

zaterdag 8 april 2023

Greenchoice windvangers

Op de website van Greenchoice, onze energie leverancier, kwam ik windvangers tegen. Hoe goed het was voor het milieu als je daarin investeert. En voor je portemonnee. Dus verder geklikt. Nog een pagina met loftuitingen over het concept. En een link om ze te kopen. De link aangeklikt - dan blijken de windvangers niet te koop te zijn

Matteus passie.

We keken gisteren naar de Matteus passie. Een ding trof mij als merkwaardig: als Jezus gevangengenomen is zingt de alt: "Ach! nu is mijn Jezus weg". Dan zingt het koor: Waar is jouw vriend dan heengegaan, o jij schoonste onder de vrouwen?" Opvallend bij deze uitvoering was het feit, dat de alt een man was, met een kaal hoofd.

vrijdag 31 maart 2023

Vragenlijsten bij beleggen.

Ik beleg bij Saxobank. O.a. in aandelen. Als ik een bepaald aandeel aanklik krijg ik de volgende boodschap: Product mogelijk niet passend - Vragenlijst verlopen De beantwoording van de vragenlijst voor dit product is verlopen. Wij beschikken derhalve over onvoldoende (up-to-date) informatie om te kunnen beordelen of dit product (nog steeds) passend is voor u. Wij raden het af om door te gaan met de order. Wij verzoeken u naar de vragenlijst te gaan om uw kennis en ervaring opnieuw te testen. Bizar, om vier redenen: 1. Zoiets heeft alleen zin om te doen als je kunt controleren of de persoon aan wie het gevraagd wordt ook de vragenlijst invult. Die controle is er niet. Het is heel goed mogelijk om de vragenlijst door een slim neefje te laten invullen. 2. Als je antwoorden worden afgekeurd, kun je de lijst opnieuw invullen. Als je de vragen en de mogelijke antwoorden hebt vastgelegd, dan krijg je op een gegeven moment wel een lijst met de goede antwoorden. Het is kennelijk niet mogelijk om steeds nieuwe vragen te verzinnen. 3. Sommige vragen gaan niet over je kennis van het onderwerp van de lijst. Soms zelfs paar een paar van de tien. Bijvoorbeeld bij ETFs. Dus je kennis van ETFs wordt niet getest. 4. Ze willen dat je elk jaar lijsten invult van het type beleggingen waarin je belegt. Alsof je dement bent. Het is duidelijk waarom ze het zo doen - ze willen niet dat zij ergens de schuld van krijgen. Zo voldoen ze aan hun zorgplicht. Ik legde punt 1 voor aan Saxo via de chat. Ik kreeg als antwoord oa "Dat is volledig uw eigen verantwoordelijkheid" "Er zijn gewoon bepalingen waarin wij dit verplicht moeten tonen, u kan het laten voor wat het is, dit heeft geen invloed op uw handelen""Er zijn alleszins geen consequenties buiten bij de vragenlijst voor opties, die bepaalt of u combinatie orders kan inleggen".

zaterdag 25 maart 2023

ARC: de Aghori

In het boek "ARC", geschreven door Richard Osinga, en uitgegeven bij de Wereldbibliotheek, spelen de Aghori een belangrijke rol. Als je zoekt naar Aghori en Wikipedia dan krijg je de Engelse versie. Er naast staat aangegeven dat er in 28 talen artikelen over de Aghori in Wikipedia voorkomen. Nederlands wordt daarbij niet genoemd. Merkwaardig. Het leek mij interessant om Agori voor te leggen aan ChatGPT. Ik kreeg het volgende als resultaat: De Aghori zijn een hindoeïstische sekte van ascese die de Tantrische tradities volgen. Ze staan ​​bekend om hun onconventionele en extreme praktijken, waaronder het gebruik van menselijke resten in hun rituelen. De Aghori worden vaak beschouwd als buiten de mainstream van het hindoeïsme vanwege hun onorthodoxe praktijken. Ze leven aan de rand van de samenleving, vaak op begraafplaatsen of andere plaatsen die door de mainstream samenleving als taboe worden beschouwd. Ze geloven dat door deze taboes te omarmen, ze deze kunnen overstijgen en spirituele verlichting kunnen bereiken. Een van de meest opvallende praktijken van de Aghori is het consumeren van menselijk vlees en andere lichaamsvloeistoffen. Dit wordt gezien als een manier om de angst voor de dood en de hechting aan het fysieke lichaam te overwinnen. Het is echter belangrijk om op te merken dat niet alle Aghori dit praktiseren en het zelfs binnen hun eigen gemeenschap als taboe wordt beschouwd. Ondanks hun controversiële praktijken worden de Aghori door veel hindoes gerespecteerd vanwege hun toewijding aan spiritualiteit en hun bereidheid om tot het uiterste te gaan om dit te bereiken. Het is een aardige samenvatting, maar Wikipedia geeft heel veel meer informatie, met links. Overigens leverde herhaling van de vraag een heel ander antwoord. Foto's vind je bij Digifotopro

zaterdag 18 maart 2023

ARC: Kabir

In het boek "ARC", geschreven door Richard Osinga, en uitgegeven bij de Wereldbibliotheek, speelt Kabir een rol, en worden gedichten van hem geciteerd. Ik ben op internet naar Kabir en zijn gedichten gaan zoeken. Bijvoorbeeld wat Wikipedia te melden heeft. Er is in 61 talen een Wikipedia artikel over hem. Ook in het Nederlands. Je kunt bij Bol.com wel een bundel gedichten van hem kopen, tweedehands, maar wel vertaald in het Nederlands. En bij Gutenberg kun je de tekst van gedichten in verschillende formaten downloaden, in het Engels. Klik hier voor de txt variatie. Er zijn nog meer mogelijkheden.

woensdag 8 maart 2023

ARC en het geheugen

Hoe het geheugen werkt is nog steeds een raadsel. Waaruit bestaat een herinnering? Uit atomen of uit iets anders? Wat dan? Als een herinnering in atomen wordt vastgelegd dan zou deze overgedragen kunnen worden van een persoon naar een andere persoon. Als dat niet het geval is hoe kan een herinnering dan zou lang blijven bestaan? In het boek "ARC", geschreven door Richard Osinga, en uitgegeven bij de Wereldbibliotheek, onderzoekt Neil Cantherbury de rol van het ARC virus bij herinneringen. Een virus bestaat uit atomen, en als een herinnering met atomen wordt vastgelegd (die de structuur van het ARC virus bezitten) dan kan een herinnering dus worden overgedragen. Neil komt bij de de Aghori terecht, een soort sekte die de overdracht van hersenvloeistof, en daarmee herinneringen, uitoefent.

zaterdag 7 januari 2023

McCarthy

McCarthy moest veel concessies doen aan de ultra-conservatieve republikeinen om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Dat hadden de Democraten kunnen voorkomen door zelf op hem te stemmen. Die concessies waren vast geen afspraken dei de Democraten waarderen.