woensdag 2 juni 2021

Conversie Google Sites(6). Gedichten

Als je in Google Sites een pagina hebt met een gedicht, dan wordt bij de conversie elke keer als je op een nieuwe regel begint een blanco regel tussengevoegd. Je kunt niet meer zien waar een couplet ophoudt. De visuele structuur gaat verloren. Cultuurbarbaren.

zaterdag 8 mei 2021

Geloof in de wetenschap

Er zijn veel mensen die geen geloof hechten aan wat wetenschappelijk vasstaat. Extreem voorbeeld is natuurlijk het geloof in een platte aarde, terwijl je zelf kun vasstellen dat de aarde niet plat is. En mensen die niet in E-nummers geloven. En nu niet in corona vaccinatie. Of de veiligheid daarvan. Ik heb mij zitten afvragen of dat iets te maken heeft met het feit dat veel dominees vanaf de kansel zeggen dat de aarde in 6 dagen is geschapen, en dat de toehoorders niet moeten geloven wat de wetenschap daarover zegt. Voor veel mensen is de dominee toch iemand die gestudeerd heeft, en dus wel zal weten waar hij het over heeft. En dat ondermijnt dan ook het gezag van andere wetenschappelijke uitspraken.

vrijdag 23 april 2021

Ziggo - abonnement opzeggen.

Vorig jaar augustus klaagden we bij Ziggo dat internet langzaam en onbetrouwbaar was. We kregen een apparaat toegestuurd, maar dat hielp niet en we stuurden het terug. Expliciet werd afgesproken dat het oude abonnement voortgezet werd. Nu hebben we het abonnement opgezegd, en we kregen een brief dat we zelf moesten uitzoeken wanneer ons abonnement afliep. Ziggo gebeld, augustus kregen we te horen. En dat kon niet worden aangepast werd ons verteld. Nog eens gebeld, nu werd vastgesteld na veel gepraat dat wij het abonnement per maand konden opzeggen. Om bevestiging per brief of per email werd gevraagd, want ze zouden best eens een boete willen innen, en dat moet je voorkomen. Een mail sturen zou gebeuren. Niet dus. Opnieuw gebeld, zelfde verhaal. Weer om bevestiging gevraagd, weer niet gekregen. En gisteren nog eens - zelfde resultaat. Afspraken hoeven ze daar blijkbaar niet na te komen.

woensdag 21 april 2021

Bijbel en Theologie(37). Roeping van Jezus.

Wie Jezus ziet als de Messias, de verzoener van de zonden van de mensen die in hem geloven moeten zich afvragen wanneer Jezus daar ook van overtuigd was. Vanaf zijn jeugd? Volgens Lucas 2:41-52 (De twaalfjarige Jezus in de tempel) "moest hij in het huis van zijn Vader zijn`". Houdt dat in dat Hij toen al wist wat Zijn rol bij de verzoening van de zonden zou zijn? Was hij als kind zonder zonde? Ik stelde deze vraag aan een dominee, maar kreeg geen antwoord.

vrijdag 16 april 2021

Bijbel en theologie(36). Bevruchting

Ik stelde aan een nogal orthodoxe organisatie die vragen beantwoordt over de bijbelse boodschap de volgende vraag: bepaalt God welke zaadcel de race wint? Dus van welke zaadcel de genen gecombineerd worden met de eicel? Er is keuze uit zo'n honderd miljoen. Als antwoord werden drie mogelijkheden voorgesteld. God bepaalt het, het is toeval, of iets er tussen in. Ik kreeg de indruk dat toeval het hoogste scoorde. Ik reageerde met te zeggen dat als God niet bepaalt welke zaadcel wint, Hij ook geen invloed heeft op de genen van de volgende generatie, en dat werkt nogal af van wat de catechismus daarover zegt: "Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert , dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren,spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen." Geldt dit niet voor de zaadcel die de bevruchting uitvoert?

Opzeggen van Ziggo

Wij hebben ons contract met Ziggo opgezegd. Dan krijg je een brief waarin staat dat hun dat spijt en zo, maar ook dat je zelf moet nagaan wat je opzegtermijn is, om boetes te voorkomen. Hoe moet je dat nagaan? Op Mijnziggo staat het niet. Je moet de Ziggo helpdesk bellen, en dan krijg je iemand aan de lijn die dat in het Ziggo systeem moet opzoeken. Het zou toch veel tijd besparen, ook van de helpdesk, als het in de brief stond. Die wordt door een computerprogramma aangemaakt en dat programma kan ook in het Ziggo systeem kijken wat de opzegtermijn is.

zondag 11 april 2021

Bijbel en theologie(35). Noach's offer.

Bij de schepping sprak God: (Genesis 1:29) "Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn." Veganistisch eten dus. Later sprak God:(Genesis 9:3) "Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen. Dit alles geef Ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven." Toen werd vlees dus wel toegestaan. Je vraagt je af wat er intussen is gebeurd. Genesis 8:20-21a geeft het antwoord: Noach bouwde een altaar voor de Heer. Daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. De geur van het offer behaagde de Heer. Blijkbaar heeft dit offer de Heer doen inzien dat Hij carnivoor eten moet toestaan. Als je er vanuit gaat dat de schepping en de zondvloed als beschreven in Genesis een mythe is moet je je afvragen waarom de latere auteur van Genesis het zo heeft opgeschreven. Waarom hij eerst veganistisch eten God in de mond legt, en later carnivoor ook goed is.

zondag 28 februari 2021

Bijbel en theologie(34). Thora en naastenliefde.

Volgens de schriftgeleerden in Jezus' tijd is de kern van de Thora: God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Jezus is het daarmee eens. Het staat weliswaar in de Thora (Leviticus 19:18), maar de geboden in de rest van Leviticus stralen geen naastenliefde uit. Homo's moeten ter dood worden gebracht, en nog heel veel anderen ook. En verder moeten de bewoners van Palestina worden uitgeroeid. Dus niks geen naastenliefde. Ik legde dit voor aan dominee Bosch, maar kreeg geen antwoord.

vrijdag 26 februari 2021

Spelling

In de zin "Hij keek haar secondenlang strak aan" zit volgens de regels een spelfout. Het moet "secondelang" zijn. Voor mijn gevoel volkomen belachelijk

donderdag 25 februari 2021

Bijbel en theologie(33). Judas

Als kind van gereformeerde ouders ging ik naar catechisatie bij dominee Jelsma. Op een gegeven moment kwam het verraad van Judas ter sprake. Judas verried Jezus omdat de duivel in hem gevaren was, zo zei de dominee, en er zijn bijbelteksten waarin dat staat. Lucas 22:3 "En de satan voer in Judas, genaamd Iskariot, die tot het getal der twaalven behoorde" Johannes 13:27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Ik dacht daar een poosje over na, en vroeg na afloop van het catechisatie-uur aan de dominee: "Maar dat was toch helemaal niet slim van de duivel om Judas er toe te brengen om Jezus te verraden. Jezus moest voor onze zonden aan het kruis sterven. Als de duivel niets had gedaan dan was Jezus niet gestorven aan het kruis, en waren wij niet gered." De dominee kon alleen maar toegeven dat het niet slim was van de duivel. Het blijft een probleem voor orthodoxe gelovigen.

zaterdag 30 januari 2021

Formulier voor de gemeente Amersfoort

Ik probeerde een formulier voor de gemeente Amerfoort in te vullen. Ik kreeg van Gmail de volgende mededeling: formulier.amersfoort.nl gebruikt gewoonlijk versleuteling om je gegevens te beschermen. Toen Google Chrome deze keer probeerde verbinding te maken met formulier.amersfoort.nl, retourneerde de website ongewone en onjuiste inloggegevens. Dit kan gebeuren als een aanvaller probeert zich als formulier.amersfoort.nl voor te doen of als een wifi-inlogscherm de verbinding heeft verbroken. Je gegevens zijn nog steeds beveiligd omdat Google Chrome de verbinding heeft beëindigd voordat er gegevens konden worden uitgewisseld. Je kunt formulier.amersfoort.nl momenteel niet bezoeken, omdat het bijbehorende certificaat is ingetrokken. Netwerkfouten en aanvallen zijn doorgaans tijdelijk, dus deze pagina werkt later waarschijnlijk correct.

donderdag 28 januari 2021

ASP en de MacBook Air.

Ik heb een MacBook Air en veel programma's in ASP. Dit blijkt niet zo'n hndige combinatie. Als ik een file dupliceer om er iets aan te wijzigen dan komt er Kopie achter de naam te staan, en dat is goed, maar de extensie verandert van ASP naar TXT. Mijn computer kent ASP niet als extensie. Dat is heel onhandig. Je kunt er TXT niet simpel wijzigen in ASP. Als je het via een omweg doet krijg je na uploaden soms de opmerking dat je de eigenaar niet bent, of je moet inloggen. De enige goede oplossing is gebruik maken van je FTP programma.

zondag 24 januari 2021

Bijbel en theologie(32). Christenen en de evolutie-theorie.

Lang mochten Christenen in Nederland niet denken dat de evolutie-theorie een correcte voorstelling van zaken gaf. De wereld was in zes dagen geschapen, en mensen hadden geen gemeenschappelijke voorvader met de apen. Zo werd het mij in mijn jeugd geleerd. Maar later veranderde dat. Als Christen mocht je best van mening zijn dat de evolutie-theorie correct is (niet bij de Gereformeerde Bond en zo natuurlijk). Andries Knevel vond het ook goed. Maar kan dat eigenlijk wel? De orthodoxe theologie is toch mede gebaseerd op het bestaan van Adam en zijn val in de zonde. Daarmee heeft hij de Tweede Dood als straf verdiend, en alleen door de dood van Jezus kon deze vloek worden opgeheven. Maar in de evolutie-theorie is er geen Adam en geen zondeval. Dat ondergraaft de leer van de verzoening. Ik heb nog nooit een theologische verhandeling over dit onderwerp gezien. Ik heb dit eens aan een dominee voorgelegd, maar kreeg wel een nogal geïrriteerde reactie, maar geen antwoord.

zaterdag 23 januari 2021

Joden en Christenen

In 66 kwamen de Joden in opstand, en in 70 werd Jeruzalem ingenomen en de Tempel verwoest. Voor de Christenen betekende dat dat de Joden niet langer Gods volk waren, want dan had Hij, almachtig als Hij is, nooit toegelaten dat de Tempel werd verwoest. Dat werd ook gedacht bij de Bar-Kochba opstand in 132-136. De gevolgen daarvan waren veel erger dan die van de eerste opstand. Hadrianus probeerde het Joodse geloof uit te roeien. Bij verdere rampen die de Joden overkwamen, en het waren er veel, waren de christenen vaak (mede)verantwoordelijk. Men bleef vinden dat ze Gods volk niet meer waren, en verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Maar bij de Holocaust was dat niet meer zo. Bij de mensen die Joodse onderduikers hadden waren veel Christenen. En veel Christenen bewonderden de staat Israël. Een hele verandering van mening.