dinsdag 30 december 2008

Oplichting, KPN(1)

Een poosje geleden besloten we ons voor tien weken op de Zaterdag-editie van de Volkskrant te abonneren. Toen de tien weken om waren, werden we gebeld of we verlenging wilden. We klaagden dat we één weekend de krant dagen te laat hadden gekregen, en ons werd toegezegd dat we een extra krant zouden krijgen.
Toen we die niet kregen, belden we op om te vragen waar die krant bleef.
Ons werd verteld, dat die toezegging gedaan was door iemand van een (anoniem) callcenter, en dat de Volkskrant niet op de hoogte was, want het stond niet in de computer.
Het lijkt mij een interessante mogelijkheid om mensen op te lichten.
Je laat mensen van een callcenter allerlei dingen beloven, en als de klanten klagen weet je nergens van, want het staat niet in de computer.
Dat laatste hebben we ook bij de KPN meegemaakt: bij klachten worden ons dingen beloofd, en als we daaraan refereren weten ze nergens van, want het staat niet in de computer.

vrijdag 26 december 2008

Harry Potter(2) en het weeshuis.

In het eerste boek van de Harry Potter reeks, in het Nederlands "De steen der wijzen" geheten, wordt Harry Potter door Perkamentus, Anderling en Hagrid gedropt bij de familie Duffeling, nadat zijn ouders zijn vermoord door Voldemort.
Als zoiets gebeurt, dan staan er tal van instanties klaar om zich met het lot van de wees te bemoeien. Zo eenvoudig is het niet om een wees te adopteren.
Pleegouders worden gekeurd, en gezien het enthousiasme van de familie Duffeling zou Harry Potter niet aan hen zijn toegewezen.
Harry Potter zou in een weeshuis zijn beland. Net als Voldemort.

zondag 21 december 2008

Verhuizen(3). De bouwconsulent(2)

Toen de bouwvergunning voor de dakkapel was aangevraagd, viel er een grote stilte. Met de bouwconsulent was afgesproken, dat hij voor de verdere verbouwingen, waaronder de badkamer en isolatie van de zolder, minstens twee aannemers zou vragen een offerte te doen.
Dat gebeurde niet. Er kwam we een enkele aannemer, maar die deed geen offerte.
We konden aandringen wat we wilden, er kwam geen offerte.
Hij zei dat we alles op basis van nacalculatie moesten laten uitvoeren. De aannemer was een eerlijk man, en anders zou hij er wel voor zorgen dat het eerlijk gebeurde.
Maar hij kreeg een percentage van de aanneemsom....
Nadat we een ultimatum hadden gesteld kwam er een offerte. Maar daaruit bleek voor de constructie van de dakkapel eerst twee asbest afvoeren verwijderd moesten worden, en dat de aanemer dat niet deed. De bouwconsulent had dat gemakshalve maar vergeten te vermelden.
Toen hebben we laten weten dat we met deze bouwconsulent niet in zee wilden.
Hij heeft nog gedreigd met een proces, maar daar hebben we niets meer van gehoord.
Wie de naam van deze bouwconsulent wil weten, kan mij een email sturen: michiel.osinga@gmail.com

woensdag 17 december 2008

Verhuizen (2). De bouwconsulent (1)

Wij hadden gehoord, dat het heel handig kon zijn, voor een verbouwing een bouwconsulent in te schakelen. Wij checkten dat bij de bouwkundige van Eigen Huis. Die vond dat ook, en hij wist ook wel iemand die heel geschikt was.
We maakten kennis, en besloten met de man in zee te gaan. Het eerste waar hij zich mee bezig zou houden was het aanvragen van een bouwvergunning voor een dakkapel.
Hij ging voortvarend te werk. Wij gaven aan wat ons voor ogen stond, hij maakte tekeningen en stuurde die op naar de gemeente. En het duurde niet lang voor wij een bouwvergunning in huis hadden. We vonden zijn rekening wel wat hoog, maar iemand die zo voortvarend te werk ging was dat wel waard, dachten we.
Maar we ontdekten wel twee minpunten:
- Hij had voor hij de tekeningen etc. had ingediend bij de gemeente die niet aan ons laten zien, en wat hij had aangevraagd klopte toch niet helemaal met wat wij hadden gewild.
De tekeningen waren niet correct. Soms was oud en nieuw verwisseld, de maten waren niet goed, en links en rechts waren ook wel eens verwisseld.
Toen we om correcte tekeningen vroegen kregen we wel verbeterde, maar nog steeds geen correcte tekeningen.

dinsdag 16 december 2008

Harry Potter(1); de leerplicht

Ik ben een groot bewonderaar van de Harry Potter boeken. Harry Potter leeft in onze wereld, zij het dat sommige mensen kunnen toveren. Verder is er geen verschil. Het is moeilijk om dit gegeven consequent en consistent te verwerken, en dat is J.K. Rowling dan ook niet gelukt.
Ze gaat heel wat keren in de fout.
Zo beschrijft ze, dat kinderen die blijken te kunnen toveren naar een toverschool gaan, in het Nederlands Zweinstein geheten. Deze school is onzichtbaar voor dreuzels, mensen zoals u en ik die niet kunnen toveren.
Maar in Engeland is er leerplicht tot 16 jaar, en als er leerlingen les hebben op een onzichtbare school, dan moet dat de onderwijsinspectie opvallen, en die zou alarm moeten slaan.
Dat gebeurt niet in de boeken, en dat is niet consistent.

vrijdag 5 december 2008

De farmaceutische industrie

Je hoort de laatste tijd nog al eens op het nieuws en zo, dat patienten hun geneesmiddelen niet innemen als voorgeschreven. Maar ik moet concluderen, dat de farmaceutische industrie niets doet om het trouw innemen te bevorderen. Immers, bij anti-conceptie middelen is de verpakking zo, dat een vrouw onmiddellijk kan zien of ze de pil al heeft ingenomen.
Bij andere middelen neemt men die moeite niet. Ik moet zelf 2x daags een geneesmiddel innemen, maar kan niet aan de verpakking zien of ik er al één heb gehad.
Als er 14 tabletten in een strip zaten in plaats van 10 zou dat gemakkelijk kunnen.
Je zou er een weekpatroon aan kunnen ophangen.
Maar dat vindt de farmaceutische industrie niet nodig.
De farmaceutische industrie vindt het blijkbaar wel goed dat de mensen niet kunnen zien of ze hun middel hebben ingenomen. Dan blijven ze langer ziek, en hebben ze meer geneesmiddelen nodig.

Verhuizen(1) - aankoopkeuring.

Op een gegeven moment dachten wij er over, een ander huis te gaan kopen. En dus besloten we een aankoopkeuring te laten doen, via de Vereniging Eigen Huis. Ons werd een bouwkundige toegewezen, en samen met hem bekeken we het huis terwijl hij het rapport opmaakte.
Daarna nodigde hij ons uit om onder het genot van een kop koffie in een restaurant het rapport te bespreken. Daarbij bleek niets nieuws. Bij het afrekenen bleek, dat wij daarvoor een half uur extra moesten betalen.
In het rapport stond, zoals de makelaar ook al had aangegeven, dat er twee eterniet afvoeren waren, waar dus asbest in is verwerkt. Maar nu blijkt het, dat er vier van die afvoeren zijn.
De bouwkundige had dus niet goed opgelet. Hij had ook ons niet gewaarschuwd dat de tegels niet perfect vlak lagen.
Wij klaagden bij de Vereniging over de kwaliteit, en kregen de helft van de kosten terug.
Ik wil hier toch nog wat meer over kwijt.
Eigen Huis heeft ons nooit gevraagd de keuring te evalueren. Hoe controleren ze de kwaliteit van de bouwkundigen? In hun magazine is er wel een rubriek voor ingezonden brieven, maar dat lijkt me niet het juiste forum. Er is geen klachtencommissie, en je kunt ook geen contact opnemen met de ledenraad van de vereniging.
Dus als je het ergens niet mee eens bent, kun je alleen klagen bij de vereniging, maar de aangeklaagde is zelf rechter.
De Romeinen zeiden het al: wie bewaakt de bewaker?
Wie de naam van deze bouwkundige wil weten moet mij een email sturen, michiel.osinga@gmail.com