woensdag 21 juli 2010

Stieg Larsson's bijbelcode

In het eerste boek van Stieg Larsson "Mannen die vrouwen haatten" komt een rijtje met 5-cijferige getallen voor dat door iemand onmiddellijk herkent wordt als een soort bijbelcode; het is de aanduiding voor bijbelboek-hoofdstuk-vers.
Maar dat is heel onwaarschijnlijk. Aanduidingen voor boek-hoofdstuk-vers zijn niet standaard 5-cijferig.
Er zijn meer dan tien bijbelboeken, en een aantal hoofstukken en een aantal verzen boven de 100 komt voor.
Bijvoorbeeld 19119119 zou Psalm 119:119 kunnen zijn.
En hij komt ook niet op het idee in het Nieuwe Testament te gaan kijken.
3 is dan Lucas, en alle hoofdstuk/vers combinaties bestaan. Dat had dus ook gekund.

vrijdag 16 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(27)? Klokkenluiders(2).

Er was veel commotie over een hogeschool die diploma's uitreikte aan stdenten die dat niet verdienden.
Maar de school kreeg nu eenmaal subsidie naar het aantal geslaagde leerlingen.
Desgevraagd zei een leraar als ontwoord op de vraag waarom hij niet had gemeld: Je weet hoe ze hier omgaan met klokkenluiders.

maandag 12 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(26)? Klokkenluiders.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat klokkenluiders net zo goed gestraft moeten worden als de mensen die ze aangeven. In feite worden criminelen daarmee beschermd.
En als dat zo in de wet staat, dan betekent dat dat de wetgever de criminelen beschermt.

dinsdag 6 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(25)? Rotterdam

In Rotterdam heeft een agent een man doodgeschoten, door wie hij zich bedreigd voelde.
Zouden ze agenten niet leren dat je je ook kunt verdedigen zonder iemand dood te schieten?
Een kogel in een schouder lijkt mij meestal ook wel afdoende