vrijdag 31 juli 2009

Iberia

Op 4-4-2005 vlogen we van Johannesburg naar Amsterdam, waarbij we in Madrid moesten overstappen. De vlucht had een vertraging, en die leidde er toe, dat we onze aansluiting misten.
Dat kan natuurlijk gebeuren, maar de service die Iberia verleende was zo slecht, dat de gebeurtenissen op een webpagina heb vastgelegd: http://www.romansonline.com/Iberia.asp.
Daar kan men alle details over onze ellende lezen.
Maar gisteren kreeg ik een email van iemand, die ook met Iberia had gevlogen, en het nog veel slechter had getroffen. "Do not fly Iberia" blijft van kracht!.

woensdag 29 juli 2009

Ikea(5) Amersfoort

We hebben opnieuw geprobeerd 21 cm pootjes bij IKEA te krijgen, want volgens hun website waren er 11 pakjes. En zie daar, er waren pootjes. Weliswaar geen 11, maar 4. Die namen we dan ook maar mee. Er was ons beloofd dat we een sms zouden krijgen als ze er waren, maar dat is niet gebeurd. Toen we weer thuis waren, hebben we gekeken hoeveel pakjes er volgens de website waren. Nog steeds 11!

maandag 27 juli 2009

Afslanken(1)

Veel mensen zijn te dik. Aangeraden wordt minder te eten en meer te bewegen.
Maar sommige mensen worden vlugger dik dan andere. Men zegt dan, dat ze efficiënter met het voedsel omgaan. Maar dat kan niet: ook het lichaam moet voldoen aan de wet van behoud van energie. Als energie in een machine niet efficiënt wordt benut, wordt het omgezet in warmte. In het lichaam kan dat in het algemeen niet - de temperatuur wordt heel precies constant gehouden.
Nu is het merkwaardige, dat hierbij nauwelijks aandacht wordt geschonken aan het feit, dat niet alle energie die in ons voedsel zit ook in ons lichaam terecht komt.
Onze ontlasting bevat ook energie, en niet bij iedereen evenveel.
Op die manier kan er wel verschil in efficiëntie zijn.
Dus wanneer je leest hoeveel je moet lopen om een bepaalde hoeveelheid voedsel kwijt te raken, dan klopt dat niet: er wordt geen rekening gehouden met wat er in de ontlasting blijft zitten.
Als je dus vaststelt hoeveel kalorieën iemand nodig heeft, moet je ook vaststellen hoeveel energie die persoon verliest via de ontlasting.
Maar dat ben ik nog nooit ergens tegengekomen.

dinsdag 14 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(6)? Vrouwenkiesrecht.

Op 23 februari 1883 ontvangt de Amsterdamse gemeenteraad een brief, waarin Aletta Jacobs zich aanmeldt voor de kiezerslijst. Het verzoek wordt belachelijk gevonden, de raad vindt: "Ingevolge de geest onzer staatswetten heeft een vrouw nu eenmaal niet het volste burgerrecht". Maar Aletta laat het er niet bij zitten en stapt naar de Hoge Raad. Volgens de wet staat zij in haar volste recht. In de grondwet van 1848 is het kiesrecht niet voorbehouden aan mannen. Maar de Hoge Raad oordeelt in 1883 dat het toch echt niet de bedoeling kan zij geweest om de vrouw kiesrecht te geven.
Een soort omgekeerd gedogen dus. Volgens de wet mag het wel, maar WIJ de Hoge Raad verbieden het toch. Wij staan boven de wet.

maandag 13 juli 2009

IKEA(4) Amersfoort

We hadden dus geprobeerd pootjes (captiva 21 cm) proberen te krijgen, en waren drie keer voor niks gekomen. Volgens de computer waren ze er, maar wij konden ze niet vinden. Medewerkers van IKEA ook niet. En daar hadden we over geklaagd.
Nu kregen we een email: we moesten verkeerd hebben gekeken. Net zoals die medewerkers van IKEA die hebben gekeken. Zoiets kun je natuurlijk beter vanuit een ivoren toren beoordelen dan dat de plaatselijke medewerkers dat kunnen.
Geen woord van excuus - het was onze eigen schuld.

zondag 12 juli 2009

Boekverbranding in Nederland

Ik dacht altijd dat Nederland een tolerant land was, waar boekverbrandingen niet voorgekomen zijn. Maar dat blijkt een vergissing. Ene Pontiaan van Hattem schreef in 1718 het eerste deel van "De val van 's werelds afgod". Het werd in beslag genomen en verbrand. Hij werd ondersteund door Jacob Roggeveen, jurist en de latere ontdekker van Paaseiland.

donderdag 9 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(5)? Gedogen.

In Nederland wordt veel gedoogd. Maar eigenlijk betekent dat, dat de rechter goed vindt dat de wet wordt overtreden. Abortus en euthanasie werden gedoogd, en zijn nu geregeld. Soft drugs werden gedoogd, maar dat is nog niet goed geregeld. Overtreden van de milieu-regels door Schiphol werd gedoogd.
Maar het past niet in een rechtstaat dat de rechter goed vindt dat er wetten worden overtreden. Daarmee wordt de rechter wetgever, en we hebben afgesproken dat dat niet kan.
Nederland is dus geen echte rechtstaat.

woensdag 8 juli 2009

IKEA Amersfoort(3)

We wilden pootjes van 21 cm van IKEA kopen, maar ze waren er niet, hoewel er volgens hun computer voldoende moesten zijn. En Barbara zou voor ons uitzoeken hoe het kwam, en zou ons terugbellen.
Maar Barbara heeft niet gebeld, en toen wij het nummer belden wat we hadden gekregen werd ons alleen maar verteld dat dit nummer niet door klanten gebruikt mocht worden.
En een klacht via hun website leverde alleen maar dooddoeners op.
Ik zie dat je bij de labels IKEA niet met hoofdletters kan invoeren. Voelt heel toepasselijk.

dinsdag 7 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(4)?

Frans van Anraat werd veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, het leveren van chemische stoffen aan Irak, waaruit Saddam Hoessein gifgas kon maken, dat deed, en het gebruikte.
Merkwaardig genoeg was die levering helemaal geen probleem toen die plaats vond.
Op dat moment was Saddam Hoessein onze bondgenoot in de strijd tegen die afschuwelijke ayatolla's, en als hij gifgas gebruikte was dat jammer, maar je moet wel eens wat door de vingers zien. De Nederlandse regering zat er niet mee.
Maar de situatie veranderde. Saddam Hoessein was op een gegeven moment geen bondgenoot meer, en ieder die geholpen had bij het maken van gifgas was een crimineel. Zo ook Frans van Anraat. Hij werd veroordeeld, zonder wetten overtreden te hebben, en de Hoge Raad ging er mee accoord. Hoezo rechtstaat?

maandag 6 juli 2009

Ikea Amersfoort(2)

We zijn vandaag voor de derde keer langsgekomen bij IKEA Amersfoort voor Captiva pootjes van 21 cm. Ook nu waren ze er niet, ook al zei de computer dat er 36 in voorraad waren. Wel 4 medewerk(st)ers hebben geprobeerd ze te vinden op de plaats waar ze zouden moeten staan. Wel waren ze een paar dagen geleden geteld. Maar toch stonden ze er niet. Kennelijk staat het fout in de computer, en kan dat niet worden verbeterd. Zodoende worden ze ook niet bijbesteld. Maar wij zitten er maar mee, we hebben 3 Ikea kastjes geocht waar ze onder moeten, en daar kunnen we nu ook niets mee.
Ons werd verzekerd dat Barbara zal uitzoeken waar ze zijn.

donderdag 2 juli 2009

De Google Calendar

Sinds kort gebruik ik de Google Calendar. Ik heb hem ook ingebouwd in mijn eigen gebouwde Internet-startprogramma. Maar dan gebeurt er wat merkwaardigs. Soms krijg ik te zien wat er voor die week op het programma staat, en soms krijg ik de mededeling: "Gebeurtenissen van een of meer agenda’s kunnen niet worden weergegeven, omdat u daarvoor geen toestemming heeft", en ik krijg niets te zien. Ik kan geen relatie ontdekken met vooafgaand inloggen in Google mail of iets dergelijks. Wel krijg ik de agenda te zien als ik alsnog inlog via het +je op de pagina.