zondag 10 september 2023

Guilliotine

Er wordtgezegd dat wanneer iemands hoofd met de guilliotine wordt afgehakt hij of zij onmiddellijk overlijdt, en dus nauwelijks pijn ervaart. Ik vraag mij af of dat wel waar is. Als het hoofd wordt afgehakt krijgen de hersenen geen zuurstf meer. Maar onze hersenen kunnen een paar minuten zonder zuurstof. Tot zo lang kan die persoon nog bij bewust zijn zijn, en dus pijn lijden. En de pijnzenuwen zijn doorgesneden. Het doorsnijden ervan is zeer traumatisch. Dat kunnen mensen bij wie een arm of been is afgezet beamen. Fantoompijn heet dat. Dat krijgen onthoofde mensen dus ook lijkt mij.

woensdag 6 september 2023

Discriminatie van mannen

Er bestaat in Nederland een vereniging, de VVAO: Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding. Daar mogen mannen, al dan niet met een academische opleiding, dus geen lid van worden. Discriminatie, van mannen in dit geval. Zou het de enige vereniging zijn waarbij gediscrimineerd wordt in Nederland zijn?

zondag 30 juli 2023

Bijbel en theologie(44). Bizarre gelijkenissen(12). De barmhartige Samaritaan

Lucas 10:25-37 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. 29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 3 4En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36 Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Allereerst valt op dat Jezus een klassiek Joods antwoord gaf, geen Christelijk. Niets van: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Johannes 3:16 Wat de gelijkenis betreft, hoe zou die overgekomen zijn op Zijn toehoorders? Is het een waarschijnlijk verhaal, of is het als een sprookje overgekomen - "mooi verhaal, maar zo gaat het niet in het echte leven. Een Samaritaan zou hem zeker niet gered hebben, en er zeker geen geld aan besteed hebben."

maandag 24 juli 2023

Regentonnen en riolering

In Nederland valt ruim 70 cm regen per vierkante meter per jaar. Ons dak is 140 vierkante meter, er valt dus in een jaar globaal honderdduizend liter water op. Tegenwoordig worden wij aangemoedigd regenwater op te vangen in een regenton, om de riolering te ontlasten. In een veel voorkomend model kan honderd liter water. Op ons dak valt dus duizend regentonnen water. Nu zijn de meeste regentonnen groter, en de meeste daken kleiner, maar ik heb het gevoel dat regentonnen toch wel een erg kleine bijdrage aan het rioleringsprobleem leveren.

vrijdag 21 juli 2023

Gegarandeerd rendement

Wij kregen een email waarin door de Vakantiemakelaar vakantiehuizen werden aangeboden met een gegarandeerd rendement van 6%. We gingen bij een ervan, Harderwold Villa resort, kijken, maar ons werd duidelijk gemaakt dat die 6% niet klopte. 2% was al veel, en dat werd niet gegarandeerd. We voelden ons wel opgelicht.

woensdag 28 juni 2023

Andere gegevens op internet

Ik keek eens wat er over mij staat in het systeem Mijngegevens. Heel bizar. Aan de ene kant weten ze bijna alles, aan de andere kant niets. Zo weten ze niets over mijn opleidingsniveau. Aan de andere kant weten ze hoeveel ik verdien, sinds wanneer ik hier woon, het nummer van mijn paspoort, het burgerservice nummer van vrouw en kinderen, van wie ik pensioen krijg, de geboortedatum van mijn moeder, en dat mijn buurman toestemming heeft om een berk om te kappen.

woensdag 21 juni 2023

Medische gegevens op internet

Medische gegevens zijn tegenwoordig via internet in te zien voor de patiënt. Ik kijk graag naar de mijne. Een keer per jaar wordt mijn bloed onderzocht in het Meander ziekenhuis, bijvoorbeeld glucose en cholesterol. Die kan ik op twee plaatsen terugvinden op internet, via de website van het ziekenhuis en via de website van de huisarts(Digitaal logboek). Ze leveren dezelfde resultaten, maar het merkwaardige is, dat ze niet dezelfde grenzen hebben. Zo moet je voor het ziekenhuis voor glucose nuchter 4.0 - 6.0 hebben, en bij de huisarts 4.5 - 8.0. Ik voldoe aan de laatste, maar niet aan de eerste. En voor cholesterol geldt: ziekenhuis lager dan 4.5 en voor de huisarts 3.0 - 6.0. Nu voldoe ik aan beide eisen. Je zou zeggen dat de eisen gelijk zouden moeten zijn, maar dat is dus niet zo.