zaterdag 7 januari 2023

McCarthy

McCarthy moest veel concessies doen aan de ultra-conservatieve republikeinen om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Dat hadden de Democraten kunnen voorkomen door zelf op hem te stemmen. Die concessies waren vast geen afspraken dei de Democraten waarderen.

zondag 25 december 2022

Bijbel en theologie(45) Jozef

Jozef is verloofd met Maria, en zij blijkt zwanger. Hij denkt er aan haar te verlaten, maar krijgt een droom waarin een engel hem vertelt dat het kind van Maria door de Heilige Geest is verwekt. Jozef gelooft dat. (Matt. 1: 18-21). Als het precies zo is gebeurd, is het dan waarschijnlijk dat Jozef zou geloven in de verwekking door de Heilige Geest? Volgens Lucas werd Maria door een engel op de hoogte gebracht, maar Jozef moet het met een droom doen. Het lijkt mij dat dit door "MatteĆ¼s" is verzonnen.

vrijdag 2 december 2022

Bijbel en theologie(44). De opstanding

Mail aan Wim Verschoor. Ik lees altijd de nieuwsbrief van de Fonteinkerk, en kwam daar een stukje van jouw hand tegen. Kort samengevat: ik geloof in de opstanding, want anders zouden mensen voor wie het leven op aarde een hel is tekort komen. Ik wil daar een opmerking maken. Je standpunt is onbijbels. Een hemels hiernamaals is volgens de Bijbel alleen weggelegd voor mensen die in het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden geloven. De Bijbel spreekt nergens over onrechtvaardige aspecten daarvan. Ooit wisselde ik e-mails met een orthodoxe (hij geloofde in een schepping in zes dagen) dominee, en legde hem de stelling voor: "Volgens de leer der vaderen (Vraag 1 zondag 1) gaan Joden die niet in Jezus als verlosser geloofden direct nadat ze vergast werden naar de hel." Het kostte veel moeite hem dat te laten toegeven. Het is ook extreem onrechtvaardig. Maar wel de Bijbelse boodschap. En een onrechtvaardige God? Het Oude Testament staat er vol mee. Ik kreeg geen antwoord op deze mail.

donderdag 27 oktober 2022

Ikea

Ik heb al heel wat Ikea meubelen en zo in elkaar gezet, maar gisteren kwam ik voor het eerst een apparaat tegen waarbij beschrijving en onderdelen niet correct waren.

zondag 16 oktober 2022

Bijbel en theologie(43). Bizarre gelijkenissen(11). De onrechtvaardige rechter.

Lucas 18: 1-5: Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Is een onlogisc verhaal. Een onrechtvaardige rechter heeft best mogelijkheden de weduwe te beletten naar hem toe te komen. De portier kan haar tegenhouden, en als ze niet wil luisteren haar slaan.

zaterdag 15 oktober 2022

Straatverlichting

Ik loop twee keer in de week heel vroeg "hard". Ik loop via een pad langs het Valleikanaal, door een tunneltje, over een fietspad, langs een hockeyveld en langs twee boerderijen. Langs die route staan 100 lantaarnpalen te branden. En omdat het nog heel vroeg is branden ze kennelijk de hele nacht. Hoeveel zou je besparen met bewegingssensoren bij die lantaarnpalen? Met overlap tussen de palen.

maandag 26 september 2022

Greenchoice en klachten

Greenchoice heeft een nieuwe truc bedacht: als je via whatsapp een klacht indient gaat het dan als volgt:krijg je te horen dat die na 24 uur wordt verwijderd, ook als hij nog niet door Greenchoice gelezen is. De laatste twee klachten werden niet gelezen. 24 uur na invoeren van je vraag of klacht melden ze: sorry we hebben uw klacht/vraag niet gelezen misschien heeft het antwoord zelf al gevonden op de website ......Behandeling is niet meer mogelijk. Kennelijk wordt de klacht na 24 uur verwijderd. Een emailadres staat ook niet op de site.