donderdag 18 maart 2010

Is Nederland een rechtstaat(19)? Lucia de B.

De officier van Justitie heeft tegen Lucia de B. vrijspaak gevorderd. Hij ziet haar dus als onschuldig.
Dat verschilt nogal van wat eerder over haar werd gezegd. Als je alles leest moet je tot de conclusie komen dat zowel het O.M. als de rechters uitspraken doen zonder te weten waar ze het over hebben.
Ze missen de deskundigheid voor een ingewikkeld geval. Ik zie dat als een gevaar voor de rechtstaat.

Geen opmerkingen: