maandag 12 juli 2010

Is Nederland een rechtstaat(26)? Klokkenluiders.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat klokkenluiders net zo goed gestraft moeten worden als de mensen die ze aangeven. In feite worden criminelen daarmee beschermd.
En als dat zo in de wet staat, dan betekent dat dat de wetgever de criminelen beschermt.

Geen opmerkingen: