zondag 1 augustus 2010

Is Nederland een rechtstaat(28)? Bronbescherming.

We krijgen in Nederland bronbescherming. Een journalist hoeft niet te vertellen waar hij/zij zijn/haar gegevens vandaan heeft. Een soort bescherming van klokkenluiders.
Maar lang niet alle journalisten zijn integer. Ze kunnen best iets verzinnen, en zich dan beroepen op bronbescherming. Wat doe je daar tegen?

Geen opmerkingen: