zondag 28 februari 2021

Bijbel en theologie(34). Thora en naastenliefde.

Volgens de schriftgeleerden in Jezus' tijd is de kern van de Thora: God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Jezus is het daarmee eens. Het staat weliswaar in de Thora (Leviticus 19:18), maar de geboden in de rest van Leviticus stralen geen naastenliefde uit. Homo's moeten ter dood worden gebracht, en nog heel veel anderen ook. En verder moeten de bewoners van Palestina worden uitgeroeid. Dus niks geen naastenliefde. Ik legde dit voor aan dominee Bosch, maar kreeg geen antwoord.

Geen opmerkingen: