woensdag 21 juni 2023

Medische gegevens op internet

Medische gegevens zijn tegenwoordig via internet in te zien voor de patiënt. Ik kijk graag naar de mijne. Een keer per jaar wordt mijn bloed onderzocht in het Meander ziekenhuis, bijvoorbeeld glucose en cholesterol. Die kan ik op twee plaatsen terugvinden op internet, via de website van het ziekenhuis en via de website van de huisarts(Digitaal logboek). Ze leveren dezelfde resultaten, maar het merkwaardige is, dat ze niet dezelfde grenzen hebben. Zo moet je voor het ziekenhuis voor glucose nuchter 4.0 - 6.0 hebben, en bij de huisarts 4.5 - 8.0. Ik voldoe aan de laatste, maar niet aan de eerste. En voor cholesterol geldt: ziekenhuis lager dan 4.5 en voor de huisarts 3.0 - 6.0. Nu voldoe ik aan beide eisen. Je zou zeggen dat de eisen gelijk zouden moeten zijn, maar dat is dus niet zo.

Geen opmerkingen: