vrijdag 27 april 2018

Bijbel en theologie(22). Bizarre gelijkenissen(5). De rijke man en de arme Lazarus

Lucas 16: 19 - 31 "Er was eens een rijke man. Hij ging gekleed in purper en in zuiver linnen. Elke dag gaf hij een schitterend feest. En er was een arme bedelaar, overdekt met zweren. Hij heette Lazarus. Hij lag altijd voor de deur van de rijke. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat er van de tafel viel. De honden likten zelfs zijn zweren. Op een dag stierf de arme man, en de engelen namen hem mee en legden hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij onder kwellende pijnen in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij, ver weg, Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me en stuur Lazarus; laat hem de top van zijn vinger in het water steken en mijn tong bevochtigen, want ik lijd veel pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei:Zoon, bedenk dat u in uw leven de goede dingen hebt gehad, en Lazarus de slechte. Nu wordt hij hier getroost en lijdt u pijn. Bovendien: tussen u en ons gaapt een diepe afgrond. Zo is het onmogelijk, al zou men het willen, om van hieruit naar u te gaan, en ook kan men bij u vandaan niet hier komen. Maar de rijke zei: Dan smeek ik u, vader, stuur Lazarus naar mijn ouderlijk huis, want ik heb vijf broers. Dan kan hij ze waarschuwen, dat niet ook zij hier terechtkomen, in deze plaats van pijn. Maar Abraham antwoordde: Ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de man zei: Dat doen ze niet, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze een nieuw leven beginnen. Maar Abraham zei: Als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten gezeggen door iemand die uit de dood opstaat." Merkwaardig verhaal. Bizar eigenlijk. Er staat niet dat de arme man een vrome Jood was. Abraham zegt ook niet dat de rijke man zich slecht had gedragen. Hij had gefeest, en droeg mooie kleren, maar niet dat hij een schurk was. Maar Jezus kan toch niet willen zeggen dat de mensen die het op aarde slecht hebben in de hemel komen, en die het hier goed hebben in de hel? Dat klopt niet met de rest van het Oude of het Nieuwe Testament. "God lief hebben boven alles, en je naaste als jezelf" in de Thora, geloven in het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden volgens het Nieuwe Testament. Lazarus wordt in de schoot van Abraham gelegd. Waar had hij dat aan verdiend? Had hij meer recht dan Mozes, David, de profeten? En dan een dodenrijk waar men kan praten met mensen die in de hemel zijn. Er is wel een afgrond tussen in, maar praten kon.

Geen opmerkingen: