zondag 21 december 2008

Verhuizen(3). De bouwconsulent(2)

Toen de bouwvergunning voor de dakkapel was aangevraagd, viel er een grote stilte. Met de bouwconsulent was afgesproken, dat hij voor de verdere verbouwingen, waaronder de badkamer en isolatie van de zolder, minstens twee aannemers zou vragen een offerte te doen.
Dat gebeurde niet. Er kwam we een enkele aannemer, maar die deed geen offerte.
We konden aandringen wat we wilden, er kwam geen offerte.
Hij zei dat we alles op basis van nacalculatie moesten laten uitvoeren. De aannemer was een eerlijk man, en anders zou hij er wel voor zorgen dat het eerlijk gebeurde.
Maar hij kreeg een percentage van de aanneemsom....
Nadat we een ultimatum hadden gesteld kwam er een offerte. Maar daaruit bleek voor de constructie van de dakkapel eerst twee asbest afvoeren verwijderd moesten worden, en dat de aanemer dat niet deed. De bouwconsulent had dat gemakshalve maar vergeten te vermelden.
Toen hebben we laten weten dat we met deze bouwconsulent niet in zee wilden.
Hij heeft nog gedreigd met een proces, maar daar hebben we niets meer van gehoord.
Wie de naam van deze bouwconsulent wil weten, kan mij een email sturen: michiel.osinga@gmail.com

1 opmerking:

dakkapel zei

geen problemen bij www.plaatseendakkapel.nl !!!