dinsdag 17 april 2018

Absurde gelijkenissen(4): 5 wijze en 5 dwaze meisjes

Deze gelijkenis vind je in Matteüs 25:1-13. Het gaat om een bruiloftstoet waarbij de bruidegom in een feestelijke optocht op weg gaat naar het huis waar de bruiloft zal worden gevierd. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee." Het wachten duurt de bruidsmeisjes erg lang en ze vallen allemaal in slaap. Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.' Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. oen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Ook weer een bizar verhaal. Je begint je bruiloft niet midden in de nacht, in die tijd al helemaal niet. En in slaap vallen is kennelijk het probleem niet. En waarom moeten alle tien meisjes wachten met brandende lampen? Als ze de lampen uit hadden gedaan hadden ze die bij de komst van de bruidegom weer aan kunnen steken. Jezus verwijst naar de wederkomst, maar we mogen best in slaap vallen. Merkwaardig.

Geen opmerkingen: