zondag 3 juli 2022

Bijbel en theologie(38). Alwetenheid van God en het scheppingsverhaal.

Volgens het geloof der vaderen is God alwetend. Dat ontlenen ze aan de Bijbel. Maar dan moet God ook weten dat de wereld niet in zes dagen werd geschapen. Voor het scheppingsverhaal als beschreven in Genesis als feitelijke beschrijving van het ontstaan van het heelal is wel erg weinig bewijs. Dat betekent ook dat het paradijs nooit heeft bestaan, en Adam en Eva ook niet, en geen zondeval. De mens werd niet goed geschapen. Maar de joden in Jezus' dagen geloofden wel in een schepping is zes dagen, en Jezus vast ook. Hij geloofde kennelijk in de feitelijke correctheid van het Oude Testament. In ieder geval in het verhaal van Jona. Paulus geloofde in het feitelijk bestaan van de Eerste Adam. Maar God moet beter hebben geweten, ook wat betreft Noach en Jona.

Geen opmerkingen: