zaterdag 16 oktober 2010

Is Nederland een rechtstaat(33)? De ware toedracht.

Ton Derksen schreef een boek: "De ware toedracht". (Trouw 16-10-2010). Hierin beschrijft hij wat opsporingsambtenaren, het O.M. en de rechtspraak zoal fout doen. De belangrijkste oorzaak is arrogantie. Een opsporingsambtenaar met ervaring is er van overtuigd dat hij/zij kan zien of een verdachte liegt of de waarheid spreekt, terwijl onderzoek uitwijst dat ze dat niet kunnen, en dat ervaring daarbij juist een nadeel is. Dan hebben ze geen twijfel meer.
En het O.M. en de rechtspraak denken hetzelfde over de politie. Die vergissen zich niet.
Ook al blijkt keer op keer dat ze zich wel vergissen.
Te veel Vledders en te weinig de Cocks.

Geen opmerkingen: