dinsdag 14 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(6)? Vrouwenkiesrecht.

Op 23 februari 1883 ontvangt de Amsterdamse gemeenteraad een brief, waarin Aletta Jacobs zich aanmeldt voor de kiezerslijst. Het verzoek wordt belachelijk gevonden, de raad vindt: "Ingevolge de geest onzer staatswetten heeft een vrouw nu eenmaal niet het volste burgerrecht". Maar Aletta laat het er niet bij zitten en stapt naar de Hoge Raad. Volgens de wet staat zij in haar volste recht. In de grondwet van 1848 is het kiesrecht niet voorbehouden aan mannen. Maar de Hoge Raad oordeelt in 1883 dat het toch echt niet de bedoeling kan zij geweest om de vrouw kiesrecht te geven.
Een soort omgekeerd gedogen dus. Volgens de wet mag het wel, maar WIJ de Hoge Raad verbieden het toch. Wij staan boven de wet.

Geen opmerkingen: