donderdag 5 februari 2009

Was David een Filistijn(6)?

In aflevering 5 kwam één aspect niet aan de orde: David hoorde dat er over hem gefluisterd werd. Dus hij verstond de taal der Filistijnen. Dat blijkt ook op andere plaatsen: vlak voordat David Goliath doodt discussieëren ze. "Ben ik een hond", vraagt Goliath, en zo verder. (I. Sam. 17:43-47). Dat kan alleen als er een taal was die ze beiden spraken.
Later gaat David, nu met aanhangers, weer naar Gath (I Sam. 27). Merkwaardig. Daar liep zijn leven de vorige keer gevaar, en toch gaat hij er weer heen. Hij moet een band hebben met de stad. Kwam hij er vandaan?
Hij voert ook gesprekken met Achis, de koning van Gath. Ook nu wordt niet gesproken over taal-problemen. David kent de taalvan de Filistijnen.

Geen opmerkingen: