dinsdag 9 april 2013

Is Nederland een rechtstaat(68)? De Deventer moordzaak.

Ook bij de Deventer moordzaak zijn grove fouten gemaakt, zo blijkt uit VK 21-3-2013. Niet alleen fouten, het lijkt dat er opzettelijk feiten onjuist zijn voorgesteld. Als dat zo is, worden de betreffende deskundigen dan vervolgd voor meineed? Heeft het O.M. druk op ze uitgeoefend?

Geen opmerkingen: