maandag 9 februari 2009

Was David een Filistijn(7)?

In I Sam. 16-1-13 wordt beschreven hoe David tot koning wordt gezalfd. Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuël voorbijgaan, staat er in vers 10. Zijn 7 zonen staat er, niet 7 van zijn zonen. Nu blijkt David niet bij zijn 7 zonen te horen, want pas als Samuël zegt: zijn dit alle jongens, dan wordt David gehaald, en tot toekomstig koning gezalfd. Als achtste van de zeven zonen van Isaï.
Maar volgens 1 Kron. 2:13-15 had Isaï 7 zonen, David inbegrepen.

Geen opmerkingen: