vrijdag 5 mei 2017

De toekomst 4. Emoties

Kan de computer in de toekomst zo geprogrammeerd worden dat hij emoties voelt? Er vanuit gaand dat een mensen uitsluitend uit atomen bestaat, en niet een daarvan onafhankelijke ziel of geest heeft, dan kan een toekomstige computer ook emoties gaan voelen. Dat zou niet zo best zijn: hij zou tot de conclusie kunnen komen dat de aarde beter af is zonder mensen. Of dat de meeste problemen die mensen hebben komen doordat er teveel mensen op aarde rondlopen, en dus de mensheid gaan uitdunnen. Of computers gebruiken mensen om zich te vermaken, รก la Nero. In science fiction boeken, zoals die van Asimov, hebben computers ingebouwd gekregen dat ze niets mogen doen dat mensen schaadt. Ze hebben een soort geweten. Maar als computers zo slim worden dat ze computers kunnen ontwerpen en bouwen die slimmer zijn dan zijzelf, dan kunnen ze dat geweten aanpassen. Dat lijkt mij geen vrolijke toekomst.

Geen opmerkingen: