dinsdag 24 april 2018

Inloggen bij ING

ING heeft een nieuw inlogscherm. Bij het oude inlogscherm moest je bij het inloggen altijd zelf het password invullen. Bij het nieuwe kun je dat ook de computer laten doen. Ik vind dat een blunder.

dinsdag 17 april 2018

Absurde gelijkenissen(4): 5 wijze en 5 dwaze meisjes

Deze gelijkenis vind je in Matteüs 25:1-13. Het gaat om een bruiloftstoet waarbij de bruidegom in een feestelijke optocht op weg gaat naar het huis waar de bruiloft zal worden gevierd. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee." Het wachten duurt de bruidsmeisjes erg lang en ze vallen allemaal in slaap. Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.' Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. oen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Ook weer een bizar verhaal. Je begint je bruiloft niet midden in de nacht, in die tijd al helemaal niet. En in slaap vallen is kennelijk het probleem niet. En waarom moeten alle tien meisjes wachten met brandende lampen? Als ze de lampen uit hadden gedaan hadden ze die bij de komst van de bruidegom weer aan kunnen steken. Jezus verwijst naar de wederkomst, maar we mogen best in slaap vallen. Merkwaardig.

maandag 16 april 2018

Ik heb een vraag over auteursrecht. Een auteur heeft de eigenaar van een stuk, of dat nu gepubliceerd is of op een internetsite staat. Als het op een internetsite staat kun je er naar linken. Dat is ook een soort erkenning van de rechten van de auteur. Maar wat is de status als een stuk op een internetsite heeft gestaan, maar er weer van verwijderd is? Het stuk bestaat auteursrechtelijk niet meer zou ik denken. Maar wat als je het hebt gedownload, en er een citaat aan wilt ontlenen. Je kunt geen link er naar toe aanmaken. Maar kun je iets er uit op een site zetten, met de toevoeging: stond vroeger op internet, op die-en-die site?

Absurde gelijkenissen(3): Arbeiders in de wijngaard

(Matteüs 20:1-16) Op verschillende tijden van de dag (om 6:00, 9:00 en12:00 uur) huurt een landheer dagloners op de markt om te werken bij het oogsten van de druiven en belooft hen een rechtvaardig dagloon. Om 17:00, dus bijna aan het einde van de werkdag, vindt hij op de markt nog een paar mannen, die daar de hele dag hebben gewacht op werk. Aan het einde van de dag ontvangen ze allemaal een dagloon, de één niet meer dan de ander. Degenen die de hele dag gewerkt hebben mopperen omdat zij vinden dat ze meer verdiend hebben dan degenen die minder uren gewerkt hebben. De landheer denkt er anders over. Tegen een van de klagers zegt hij: Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" Ook een beetje absurd verhaal. Zulke werkgevers bestaan niet. Algemeen toegepast zou zo'n werkgever failliet gaan, want we leven in een maatschappij waar arbeid zo goedkoop mogelijk moet zijn. En in Jezus' dagen was dat niet anders. Dat moeten de luisteraars van de gelijkenis ook hebben geweten. In het koninkrijk des hemels gelden aardse regels niet, moet hun conclusie zijn geweest.

vrijdag 6 april 2018

Absurde gelijkenissen(2): de zaaier.

In een vorige post schreef ik over de verloren zoon, en dat ik dat een absurd verhaal vond. Dat blijkt ook voor andere gelijkenissen. Bijvoorbeeld die van de zaaier. Matteüs 13: 1 - 9, 18 - 23 De zaaier en het zaad Diezelfde dag ging Jezus naar buiten en hij ging aan het meer zitten. Daar stroomden de mensen in zulke aantallen toe dat hij in een boot stapte. Terwijl hij daarin zat, bleef de hele menigte op de oever staan. Zo sprak hij lang tot hen aan de hand van gelijkenissen. Hij zei: "Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want deg rond was niet diep. Maar toen de zon was opgekomen, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. Weer een ander deel viel in goede grond en zette vrucht: een deel bracht honderdmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal. Wie oren heeft, moet ook luisteren!" Rare zaaier. Een beetje zaaier strooit zijn zaad niet op de weg, en weet waar weinig aarde ligt.En ook strooit hij het niet tussen de distels. Zaaiers zaaien in goede grond. Zaaiers van het evangelie zaaien anders dan graaiers van graan. Ze zaaien ook waar ze weinig of geen resultaat verwachten.

donderdag 5 april 2018

Absurde gelijkenissen(1). De verloren zoon.

Ik heb de gelijkenissen die Jezus in het nieuwe testament verteld nog eens bestudeerd. Eigenlijk zijn het soms bizarre verhalen, helemaal niet verhalen uit het gewone leven gegrepen, zoals soms wordt gezegd. Neem nou "De verloren zoon". Hij vraagt zijn vader om zijn deel van de toekomstige erfenis al vast uit te betalen. Dat is toch absurd. Geen zoon zou dat vragen, het is volkomen respectloos. En de vader geeft het hem ook nog. Net zo absurd. In die tijd had een vader veel meer macht over zijn kinderen als tegenwoordig. Geen vader zou dat doen.

dinsdag 3 april 2018

Jezus en Pilatus

In de vier evangeliën wordt Jezus door Pilatus ondervraagd (oa "bent u de koning der Joden?"), en Jezus geeft antwoord. Ik vroeg mij af in welke taal ze met elkaar spraken. Pilatus zal wel geen Aramees hebben gekend. Kende Jezus dan Grieks? Dan was hij niet de simpele timmermanszoon waar hij voor doorgaat.