woensdag 8 juli 2020

Nederland in Beweging

Wij doen altijd mee aan Nederland in Beweging. Maar we moeten constateren dat men ons dat niet gemakkelijk maakt. Voor de corona-crisis was het meestal zo, dat de uitzending door de week om 9.15 begon op Ned 1. In het weekend kon je terecht bij Uitzending gemist. Maar met de corona crisis schoof de uitzending op Ned 1 naar 10.15 en op Ned 2 soms naar 9.15 en soms naar 9.25. En bij Uitzending gemist konden we ook al geen uitzendingen meer vinden. Nu is de uitzending op Ned 2 weer vervallen. Ik vroeg Omroep Max hoe dat zat. Ik kreeg als antwoord dat Omroep Max geen invloed had op het tijdstip van uitzending. Dat werd geregeld door de NPO. En dan vindt men dat er meer bewogen moet worden. Dan zou je verwachten dat Nederland in beweging op een vaste tijd op een vast zender uitgezonden zou worden. Iets voor prof. Scherder?

zaterdag 29 februari 2020

Het CBR

Ik kreeg van het CBR de volgende mail. De inhoud maakt duidelijk wat ik had gevraagd. Bedankt voor uw bericht, waarin u aangeeft dat u wacht op een reactie op uw gezondheidsverklaringsprocedure. Verder geeft u aan dat u met de auto naar het buitenland wilt. Hieronder leest u onze reactie. 75+regeling U valt onder de 75+ regeling. Dat betekent dat u maximaal 1 jaar door mag blijven rijden als uw rijbewijs is verlopen. Dit geldt binnen Nederland. In het buitenland rijden is in deze periode niet toegestaan. Ik begrijp dat het erg vervelend kan zijn dat u niet met de auto naar het buitenland kunt, aangezien u noemt dat vrienden en familie van u in Duitsland wonen. Wij hebben deze maatregel echter hard nodig om onze achterstanden in te lopen, tevens is het een dwingende maatregel waar ik niets aan kan veranderen. Uw rijbewijs is verlopen op 18 februari 2020. U krijgt uiterlijk 90 dagen voordat het extra jaar administratieve verlenging voorbij is bericht. Dit is in uw geval op 18 november 2020. Helaas kan ik u geen ander antwoord geven. Het lijkt mij dat hier sprake is van discriminatie op leeftijd. Staat daar geen straf op?

maandag 28 oktober 2019

Vrije wil en bewustzijn

Ik heb net de drie boeken van Yuval Noah Harari gelezen: Sapiens, Homo Deus, 21 Lessons gelezen. Een van zijn uitspraken is dat de vrije wil niet bestaat. Hij is niet de enige die dat beweert. Dick Swaab is er ook bekend door geworden, en er zijn nog veel anderen. Hij schrijft ook dat wij vrijwel elke hersenfunctie een locatie kunnen geven, behalve het bewustzijn. Hij trekt niet de conclusie dat bewustzijn dan ook niet zal bestaan. Maar misschien bestaat daar verband tussen. Vrije wil en bewustzijn hangen met elkaar samen, maar we kunnen ze niet localiseren.

zondag 22 september 2019

Bizarre gelijkenissen(8) De sluwe rentmeester.

In Lucas 16 staat de gelijkenis van de sluwe rentmeester: 1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Een absurd verhaal. De rentmeester verlaagt de schulden van de schuldenaren, zodat ze hem thuis zullen ontvangen. Maar waarom zouden ze? Hij heeft hen jarenlang afgeperst, en met een verlaging van de schulden zouden ze dat allemaal vergeten zijn? Was het wel slim? Zijn baas zou dit moeten zien als een nieuwe daad van oplichting. Maar die prijst hem. Waarom? Zijn baas begrijpt toch ook wel dat de rentmeester niet het voordeel krijgt dat hier beschreven wordt?

dinsdag 6 augustus 2019

Verkeersborden.

Regelmatig worden er onderhoudswerkzaamheden aan wegen en straten gedaan. Daarbij worden er bijna altijd verkeersborden geplaatst. Ik vraag mij af of de mensen dei die borden plaatsen daar in juridische zin wel het recht toe hebben. Kan een aannemer zomaar borden plaatsen dat je er niet harder dan 30 mag rijden? Staat in het aannemingscontract met gemeente/rijk waar en wanneer borden geplaatst mogen/moeten worden? En als de klus uitloopt, wordt dit aspect dan ook aangepast? En ben je eigenlijk wel strafbaar als je je er niets van aantrekt?

zondag 17 maart 2019

Dood van Jezus en de Joden

Gisteren bezochten we de Johannes-Passion van Bach. Ik keek speciaal naar de schuldvraag: wie was er verantwoordelijk voor de dood van Jezus? Het Johannes-evangelie is duidelijk: de Joden waren verantwoordelijk. De andere evangeliƫn zijn het daarmee eens. Ze claimen dat ze zelf niet iemand ter dood mogen veroordelen en ter dood brengen. Maar dat klopt niet. De Joden hadden wel het recht iemand ter dood te brengen. Dat deden ze later ook met Stefanus. En de gewoonte om iemand met Pasen vrij te laten wordt verder nergens beschreven. En het past helemaal niet bij Pilatus dat hij Jezus wilde redden. Niet bij wat er verder over hem bekend is. Hij was gewoon een schurk, en rijk worden was zijn enige ambitie. Ik denk toch dat de Romeinen verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus, en niet de Joden. Dit aspect is gewoon nep-nieuws. Maar het leidde wel to eeuwenlange vervolging van de Joden.

woensdag 6 februari 2019

Programmeertalen

Toen ik begon met programmeren waren er alleen nog maar twee derde-generatietalen, zoals dat werd genoemd: Cobol en Fortran. Ik werkte met Fortran. Fortran was niet perfect. Maar in plaats van verbeteringen in Fortran aan te brengen werd voor elk probleem een nieuwe programmeertaal ontwikkeld. Ik heb er heel wat langs zien komen. Pascal, PL/I, Ada, PHP, ASP, Python, Java, , Javaik noem er maar een paar. Er zijn er inmiddels tientallen, misschien we honderden. Maar alleen SQL biedt iets wat niet zo gemakkelijk in Fortran te vangen zou zijn. Voor alle andere problemen zou men verbeteringen in Fortran hebben kunnen aanbrengen in plaats van een nieuwe taal ontwikkelen. Blijkbaar hadden die mensen een te groot ego.