maandag 16 april 2018

Absurde gelijkenissen(3): Arbeiders in de wijngaard

(Matteüs 20:1-16) Op verschillende tijden van de dag (om 6:00, 9:00 en12:00 uur) huurt een landheer dagloners op de markt om te werken bij het oogsten van de druiven en belooft hen een rechtvaardig dagloon. Om 17:00, dus bijna aan het einde van de werkdag, vindt hij op de markt nog een paar mannen, die daar de hele dag hebben gewacht op werk. Aan het einde van de dag ontvangen ze allemaal een dagloon, de één niet meer dan de ander. Degenen die de hele dag gewerkt hebben mopperen omdat zij vinden dat ze meer verdiend hebben dan degenen die minder uren gewerkt hebben. De landheer denkt er anders over. Tegen een van de klagers zegt hij: Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" Ook een beetje absurd verhaal. Zulke werkgevers bestaan niet. Algemeen toegepast zou zo'n werkgever failliet gaan, want we leven in een maatschappij waar arbeid zo goedkoop mogelijk moet zijn. En in Jezus' dagen was dat niet anders. Dat moeten de luisteraars van de gelijkenis ook hebben geweten. In het koninkrijk des hemels gelden aardse regels niet, moet hun conclusie zijn geweest.

Geen opmerkingen: