maandag 1 mei 2017

De toekomst 1. Niets te doen?

Sinds AlphaGo de beste go-speler ter wereld heeft verslagen moeten we ons afvragen of de computer op termijn niet alles beter kan dan een mens. Maar een computer is niet creatief zegt men. Hij doet wat hem wordt opgedragen. Kan een computer een kunstwerk produceren? Hoe test je dat? Ik denk dat de enige mogelijkheid de Turin-test is. Je laat mens en computer kunstwerken produceren, bijvoorbeeld schilderijen en beelden, en laat mensen uit een gemengde verzameling de kunstwerken aanwijzen die door een computer zijn gemaakt. Ik denk dat mensen niet in staat zijn die onderscheiding te maken. En literatuur? Ik denk dat in de toekomst ook een computer literatuur kan maken die een mens niet kan onderscheiden van literatuur door een mens gemaakt. Nu al kan de computer beter dan een mens vaststellen van wie een bepaald boek is. Maar de essentiƫle vraag is: kan een computer een andere computer ontwerpen die beter is dan hijzelf? Als dat eenmaal kan is er geen eind aan de evolutie van computers. En daarmee komt de vraag of er voor de mens nog iets overblijft om te doen, of dat toekomstige generaties zich moeten voorbereiden op een leven zonder werk. Eigenlijk zou dat nu al vergaand kunnen. Als we alle databases die er nu zijn koppelen en in combinatie daar vragen aan kunnen stellen worden heel veel overheidsbanen overbodig. Je kunt winkels bouwen waar automatisch wordt vastgesteld wat je heb gekocht. De computer controleert of je of gezond bent, daar is geen arts voor nodig. En die schrijft meteen voor welke pillen je moet innemen, en zorgt ervoor dat je die krijgt. En controleert of je je wel genoeg beweegt. Betalen kan alleen via de computer, dus die weet waar je je geld aan hebt uitgegeven. Alle artikelen zijn gelabeld, dus diefstal is niet aantrekkelijk. Ik vraag mij af hoe christenen, joden en moslims denken over de hemel. Is dat ook een plaats waar niet gewerkt hoeft te worden? Zo ja, wat is er te doen? God loven en prijzen zoals de Bijbel suggereert zou de mens zoals die nu is niet tot in eeuwigheid volhouden. Geldt dat ook voor moslims? Bij Tolkien krijg je de indruk dat elven ook niet hoeven te werken. Ze besteden hun tijd met zingen (of zo nu en dan oorlog voeren). En ondanks hun ongelooflijk lange leven krijgen ze weinig kinderen, dus aan seks besteden ze waarschijnlijk ook niet veel tijd. Maar erg duidelijk is Tolkien niet over dit aspect. En als je kan toveren zoals in de Harry Potter serie hoef je verder ook niet veel te doen. Sommigen werken op het ministerie, waar ze anderen controleren, en de rest experimenteert als er geen crisis is. Biedt dit perspectief voor gewone mensen?

Geen opmerkingen: