vrijdag 13 januari 2012

Is Nederland een rechtstaat(54)? Getuigen.

Bij een rechtzaak wordt er van uit gegaan dat getuigen in het algemeen betrouwbaar zijn, maar die betrouwbaarheid moet onderzocht kunnen worden.
Daar zijn twee opmerkingen over te maken.
- Getuigen worden soms beloond, bijvoorbeeld met strafvermindering. In Amerika schijnt dat algemeen voor te komen, in Nederland is dat omstreden.
En terecht natuurlijk. Hoe kun je iemand geloven die bij een bepaalde uitspraak groot voordeel heeft. Die iemand krijgt geen of te weinig straf voor wat hij/zij heeft gedaan. Aan de andere kant: zonder zo'n getuigen krijgt niemand straf. Dat is ook onbevredigend.
Je kunt zeggen dat de politie / het OM een getuige onder druk zet.
- Getuigen worden soms door criminelen onder druk gezet. Gechanteerd of bedreigd, of gewoon omgekocht. Al Capone was geniaal in dit opzicht.
Hij kon alleen veroordeeld worden voor belasting-ontduiking, en dat door een speciale eenheid die de "Untouchables" heetten, wat vaak vertaald wordt met Onkreukbaar, maar dat klopt niet. "Onkwetsbaar" was wat ze waren: ze waren onkreukbaar en hadden geen familie die bedreigd kon worden.
Getuigen zijn een probleem in de rechtstaat.

Geen opmerkingen: