zaterdag 26 november 2011

Fittest(2)

Ik stuurde een email met zo ongeveer de inhoud van mijn vorige post naar de SRO. Ik kreeg antwoord, en dat was zoals te verwachten was: geruststellend maar zonder op de argumentatie in te gaan. Zo gaan we om met onze ouderen.
Dat blijkt ook als je het hebt over het feit dat ouderen meer moeite hebben met het volgen van een gesprek. Doof noemt men ze dan. Maar dat is niet zo: met andere geluiden heb ik geen moeite, dus het verlies aan hoge tonen kan de oorzaak niet zijn. Dat heeft menig oudere ongetwijfeld tegen zijn of haar arts gezegd, maar daar wordt natuurlijk niet naar geluisterd.

Geen opmerkingen: