vrijdag 19 augustus 2011

Harry Potter(35) en Frodo, als held geprezen.

Zowel Harry Potter als Frodo worden na hun heldendaden geprezen. Bij Frodo wordt dat uitgebreid beschreven. Ik vind dat Rowling zich er bij Harry Potter gemakkelijk van af gemaakt heeft.
ER wordt wel iets over gezegd, maar er had wel een heel hoofdstuk aan gewijd kunnen worden.
En ook hoe het verder ging met de ouders van Hermelien en met de oom en de tante Harry
Konden ze na driekwart jaar hun baan zo weer oppakken?

Geen opmerkingen: